Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế Toàn Năng Và Toàn Ái

Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế Toàn Năng Và Toàn Ái

Thượng Đế Toàn Năng Và Toàn Ái

“Có lời Thượng Đế phán với Giô-na rằng: Ngươi khá chổi dậy, đến thành lớn Ni-ni-ve và rao giảng nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã thấu đến trước mặt Ta. Nhưng Giô-na chổi dậy, trốn qua Ta-rê-si để lánh mặt Thượng Đế. Ông xuống tàu để đi Ta-rê-si…Nhưng Thượng Đế khiến gió lớn thổi trên biển, tạo một trận bão lớn làm tàu gần vỡ. Những thủ thủy trên tàu sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Nhưng Giô-na xuống lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu đến gần, bảo rằng: “Anh đang ngủ, hãy thức dậy!  Anh hãy kêu cầu Thượng Đế của anh, có lẽ Ngài tưởng nhớ đến chúng ta và tha cho chúng ta khỏi chết”… Sau đó họ bắt thăm để cho biết tai nạn do ai gây ra.  Bắt thăm trúng nhằm Giô-na. Họ hỏi Giô-na: chúng ta phải làm gì để biển yên lặng lại? Giô-na trả lời: mấy ông cứ ném tôi xuống biển, thì biển sẽ yên lặng, vì tôi biết tại tôi mà các ông đang gặp trận bão lớn này. Thủy thủ cố gắng chèo vào bờ, nhưng không được, vì biển cứ động mãi. Họ mới kêu cầu Thượng Đế rằng: “Kính lạy Thượng Đế, xin đừng cho chúng tôi chết vì mạng sống của người này, và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi.” Rồi họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì biển liền yên lặng. Vì vậy, những người đó kính sợ Thượng Đế, dâng của lễ và hứa nguyện với Ngài. Thượng Đế sắm sẵn một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm.

Câu chuyện chúng ta vừa được nghe trích trong sách tiên tri Giô-na, là sách rất lạ trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Sách này không đề cập đến dân tộc Do-thái mà lại nói đến một đế quốc hùng cường ở vùng Trung Đông vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên là đế quốc A-sy-ri.

Sách này gồm có bốn chương, chương đầu là chương chúng ta vừa nghe, kể lại lúc Giô-na được nghe tiếng của Thượng Đế, bảo đến Ni-ni-ve là thủ đô A-sy-ri, cách chỗ Giô-na ở khoảng 500 dặm bằng đường bộ, về hướng Đông. Nhưng Giô-na cố tình không vâng lời Thượng Đế, định trốn bằng đường biển dài 2000 dặm để đến xứ Ta-rê-si, là nước Tây Ban Nha bây giờ. Chúng ta không biết rõ tại sao Giô-na không vâng lời Thượng Đế nhưng rất có thể tại vì tổ quốc ông đang bị đế quốc A-sy-ri xâm lăng, người A-sy-ri là kẻ thù không đội trời chung của ông. Ông biết rõ bản tính yêu thương và khoan dung của Thượng Đế và nghĩ rằng: nếu họ nghe lời cảnh cáo của Thượng Đế và hối cải, thế nào Thượng Đế cũng tha thứ. Chi bằng cứ để họ tiếp tục làm ác rồi cuối cùng lãnh lấy hình phạt tối hậu của Thượng Đế.

Nhưng có lẽ Giô-na đã quên rằng: chẳng những Thượng Đế là Đấng Toàn Ái, với lòng yêu thương tha thứ không bờ bến, Ngài cũng là Thượng Đế Toàn Năng, có quyền tuyệt đối trên cõi thiên nhiên, trên gió, bão, biển cả, trên chiếc tàu ông đang đi, trên thủy thủ đoàn và trên con cá lớn. Với quyền năng tuyệt đối đó, Thượng Đế đã phá hỏng chuyến vượt biển lánh mặt Thượng Đế của Giô-na và nhốt ông vào một “nhà tù” kỳ lạ, là bao tử con cá lớn, trôi nổi giữa Địa-trung-hải. Thượng Đế cũng dùng quyền tối thượng của Ngài để không cho bao tử cá tiết ra chất a-xít, nên Giô-na không bị hệ thống tiêu hóa của cá làm tiêu ra nước trong ba ngày ba đêm.

Thượng Đế có thể để Giô-na đi đến Ta-rê-si, sống xa cách Thượng Đế rồi chết trong tội lỗi. Thượng Đế cũng có thể để cho Giô-na chết đuối dưới biển sâu, nhưng Ngài đã cho Giô-na ba ngày, là cơ hội để nhớ lại các lỗi lầm và hối cải. Có người cho rằng Thượng Đế đã dùng quyền năng của Ngài để bắt ép Giô-na, tức là Thượng Đế đã vi phạm quyền tự do lựa chọn thiêng liêng Ngài đã ban cho con người. Nhưng qua câu chuyện của Giô-na, chúng ta thấy Thượng Đế nhân từ tạo ra cơ hội, và chính ông Giô-na quyết định ăn năn chứ Thượng Đế không ép buộc Giô-na ăn năn.

Sau khi thấy rõ bàn tay nhiệm mầu của Thượng Đế, các thủy thủ trên chiếc tàu của Giô-na đi đã kính sợ và thờ phượng Thượng Đế, và chính Giô-na cũng đã tự nguyện hối cải, và thành khẩn cầu xin Thượng Đế tha thứ.

Chúng tôi tin rằng quý vị đồng bào cũng đã thấy được bàn tay toàn năng của Thượng Đế qua những biến cố đau thương của dân tộc, trên những chuyến vượt biển hiểm nghèo. Thượng Đế cũng dùng quyền năng của Ngài để tạo điều kiện cho quý vị được nghe Phúc Âm yêu thương của Ngài. Ước mong quý vị cũng làm như thủy thủ đoàn và Giô-na, mở lòng ra tiếp nhận tình thương vô biên của Thượng Đế.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top