Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thừa Hưởng Cơ Nghiệp

Điện Thoại Phúc Âm: Thừa Hưởng Cơ Nghiệp

Thừa Hưởng Cơ Nghiệp

Năm 1968, bà Eleanor Ritchey qua đời và để lại cho phân khoa thú y của Viện Đại Học Auburn thuộc tiểu bang Alabama một gia tài 12 triệu đô la.  Nhưng theo di chúc của bà Ritchey, thì Viện Đại Học Auburn chỉ có thể xử dụng số tiền này sau khi 150 con chó của bà chết cả, hay họ phải đợi cho đến năm 1988, nếu con chó nào còn sống.  Trong thời gian đó, Viện Đại Học Auburn phải lo nuôi dưỡng chăm sóc tất cả số chó bà Ritchey để lại.

Vào ngày 5 tháng 6 năm 1984, con chó cuối cùng của bà Ritchey, tên là Musketeer đã chết.  Khi được tin này, ông Bamberg, Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Quản Trị Viện Đại Học Auburn nói rằng: “Ngày hôm nay đáng được coi là một ngày lễ cho cả viện chúng ta”.  Ông Bamberg nói vậy không phải vì ông ghét súc vật hay muốn cho con chó Musketeer chết, nhưng đã 16 năm nay phân khoa thú y phải lo săn sóc đàn chó khá đông của bà Ritchey và phải chờ đợi đến bây giờ mới có toàn quyền xử dụng gia tài họ được thừa hưởng.

Có lẽ không mấy ai lại lập dị như bà Ritchey đã để gia tài lại cho một Viện Đại Học mà còn bắt buộc viện này phải nuôi dưỡng 150 con chó, nhưng rất ít khi có người viết di chúc mà không đặt điều kiện.  Như có người để gia sản lại cho một cơ quan từ thiện, nhưng lại buộc cơ quan này chỉ có thể dùng gia sản của họ để làm việc này mà không được làm việc khác; có người để gia tài lại cho con, nhưng lại buộc con không được cưới vợ cho đến khi đã tốt nghiệp đại học, v.v…

Những người thừa kế khi gặp điều kiện quá khắt khe, thường có thái độ bực bội khó chịu, nhưng rồi phải “cố đấm ăn xôi”, như trường hợp Viện Đại Học Auburn đã phải lo săn sóc 150 con chó của bà Ritchey từ năm 1968 đến nay, bây giờ mới được tự do xử dụng cơ nghiệp họ thừa hưởng.

Thánh Kinh có nói đến “người thừa kế” về việc thừa hưởng cơ nghiệp như trong câu sau đây: “Chính Đức Chúa Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Thượng Đế.  Đã là con, chúng ta được kể là người thừa kế của Thượng Đế và đồng kế nghiệp với Chúa Cứu Thế”.

Khi nói đến thừa hưởng cơ nghiệp, nhiều người nghĩ ngay đến các thứ cơ nghiệp vật chất như tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất, v.v… nhưng Thượng Đế là Đấng Hằng Sống nên cơ nghiệp của Thượng Đế dành để cho con cái Ngài không phải là những thứ vật chất, những của phù vân thấy đó rồi lại mất đó.  Cơ nghiệp của Thượng Đế chắc chắn phải gồm có thiên đàng hạnh phúc đời đời, nhưng cũng còn có nhiều thứ mà con cái của Thượng Đế có thể thừa hưởng ngay lúc còn sống trên cõi đời tạm này.  Thượng Đế hứa ban cho người tin Ngài các bản tính công chính thánh thiện, kể cả sự bình an siêu nhiên để giữ gìn tâm khảm và trí não chúng ta lúc nào cũng tiêu diêu, thoát tục.  Ngoài ra còn có tình yêu vị tha để yêu thương cả bạn lẫn thù, lòng vui mừng phấn khởi để vượt trên những đau buồn thường tình của con người, và các đức tính nhẫn nại, nhân từ, hiền lương thành tín, hòa nhã và tự chủ.

Trong khi người có gia sản để lại cho người thừa kế thường đặt ra những điều kiện khó khăn, thì Thượng Đế chỉ đòi hỏi chúng ta hai điều là đức tin và vâng lời.  Đức tin của chúng ta phải bắt đầu ở điểm căn bản là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê xu đã xuống trần để cứu rỗi chúng ta, là con người tội lỗi.  Rồi đức tin đó cũng dạy chúng ta phải đặt trọn tin tưởng vào Thượng Đế bằng cách mở lòng ra, mời Chúa vào cai trị và hướng dẫn cuộc đời mình.

Đức tin chân thành phải đi song song với tinh thần vâng phục, như con vâng lời cha và luôn luôn tuân hành những lời giáo huấn của Thượng Đế đã được ghi chép trong bộ Thánh Kinh.  Người vâng phục Thượng Đế lúc nào cũng được Ngài bảo bọc che chở và ban cho nhiều phước lành, theo lời Thượng Đế bảo đảm rằng: Hãy nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ làm Thượng Đế của các con, và các con sẽ làm dân Ta.  Hãy đi theo trọn đường lối Ta chỉ dạy, để các con được phước.

Quí vị có thể hưởng cơ nghiệp của Thượng Đế ngay từ giờ phút này, nếu quí vị mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê xu.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top