Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thông Cảm

Điện Thoại Phúc Âm: Thông Cảm

Điện Thoại Phúc Âm: Thông Cảm

 

Thông Cảm

Sir John Wilson là hội trưởng của Hội Bảo Vệ Người Mù của Hoàng Gia Anh, và là Chủ tịch Cơ-Quan Phong-Ngừa Mù Lòa Quốc Tế. Chính ông Wilson đã trực tiếp giúp đỡ việc thiết lập chi nhánh của Cơ quan Quốc Tế này ở 80 nước khắp thế giới. Riêng trong năm 1979, ông Wilson đã di chuyển trên 50,000 dặm, đã tổ chức công cuộc chữa trị cho trên 141 ngàn người mù lòa, trong khi ông Wilson cũng là một người mù.

Có lần ông Wilson và vợ đến thăm vùng Nakong ở miền bắc Ghana,và được nghe dân chúng một làng mù ở đấy nói rằng họ đã quá quen thuộc với cuộc sống mù lòa đến nỗi quên rằng trên đời này vẫn còn có người thấy được! 

Có nhiều chứng bệnh có thể gây ra mù lòa, như chứng mắt hột, chứng mắt có vảy cá, nhưng nguyên nhân chính gây cho trẻ con bị mù lòa là thiếu ăn. Khi mắt mới bị yếu vì thiếu ăn, việc chữa trị rất dễ dàng, nhưng nếu để đến giai đoạn chót thì hết phương cứu chữa. 

Ông Wilson bị mù từ lúc mới 12 tuổi, vì một tai nạn ở trường học. Vì là một người mù nên ông Wilson thông cảm được cái đau khổ của người mù, và ông đã đem hết thì giờ và sinh lực vào việc cứu trợ người mù khắp thế giới. Giả sử, ông Wilson không bị tai nạn và không bị mất hai con mắt, thì chưa chắc ông đã thông cảm và đã tìm cách giúp đỡ người mù. Như vậy, trên một phương diện, cái bất hạnh của ông Wilson đã trở thành cái may mắn cho hàng vạn người mù khắp thế giới.

Khi nói về cái đau khổ, cái yếu đuối của con người, Thánh Kinh có cho chúng ta biết rằng: “Chúa Cứu Thế thông cảm được mọi nỗi yếu đuối của chúng ta, vì Ngài cũng bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, nhưng không phạm tội.” Đây là một thực sự mà nhiều người theo Chúa không lưu ý cho mấy. Đối với họ thì Chúa là một Đấng Toàn Năng, Thánh Khiết, có quyền lực tuyệt đối. Nghĩ như vậy tuy đúng, nhưng chưa đủ. Trong khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đấng Tạo Hoá, có bản tính Trời tuyệt đối, thì Chúa Giê-xu cũng mang lấy thân thể của người ta. Theo lời Chúa xác nhận nhiều lần trong Thánh Kinh thì Ngài cũng là “Con loài người!”

Nếu Chúa Cứu Thế là Trời mà thôi, thì Ngài quá xa với, quá cao siêu đối với chúng ta là người trần mắt thịt. Chúng ta không thể với tới Ngài, và Ngài cũng không thể thông cảm các nổi yếu đuối, đau khổ của chúng ta.

Vì cớ bị mù loà nên ông John Wilson mới thông cảm được cái đen tối, cái đau khổ âm thầm của người mù, nhưng ông Wilson đã trở nên mù loà vì một tai nạn ngoài ý muốn. Trái lại việc Chúa Cứu Thế làm người để chịu thử thách, chịu đói khát, mệt mỏi như chúng ta, là vì Chúa đã tình nguyện mang lấy thân thể của người.

Thánh Kinh chép rằng: “Chúa Cứu Thế vốn có hình Đấng Tạo Hóa, nhưng Ngài chẳng coi đia vị bình đẳng của mình với Đấng Tạo Hóa là điều nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Tất cả những điều đó, Chúa Cứu Thế đã tình nguyện gánh chịu vì chúng ta, để sau khi sống lại, Ngài sẵn sàng thông cảm và giúp đỡ chúng ta đắc thắng các nỗi đau khổ và yếu đuối mà ta gặp hằng ngày.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top