Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thay Đổi

Điện Thoại Phúc Âm: Thay Đổi

Thay Đổi

Có người bảo rằng trong đời này chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi đó là chữ “thay đổi.”  Vì trong thời đại chúng ta, chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu là biến đổi.  Những biến đổi khác thường nhất là trong năm 1978 là Giáo-hoàng mới lên lại là người Ba-lan, một nước xã hội chủ nghĩa.  Thứ nhì là việc hai kẻ thù không đội trời chung đã ngồi lại ký các thỏa hiệp với nhau, hai kẻ thù đó là Mỹ và Trung Hoa.  Điều thay đổi thứ ba là nước Trung Hoa sau 30 năm đã tự xét lại đường lối chú trọng về lý thuyết mà nhìn thẳng vào thực tế vấn đề, để làm một cuộc cách mạng.

Chúng ta không bàn đến việc thay đổi ở Trung Hoa như một thay đổi hợp lý, nhưng chỉ bàn đến những lý do tại sao người ta phải thay đổi mà thôi.  Đời sống là một chuỗi những đổi thay.  Không có lý thuyết nào của loài người đứng vững mãi, nhất là những lý thuyết không mấy thực tế.  Với đà tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người ta nhận thấy rằng con đường thực hành bao giờ cũng hiệu quả hơn là lý thuyết nhiều quá.

Thay đổi trong đời sống cá nhân cũng vậy.  Có lẽ mỗi người đều biết lẽ phải, đều biết như thế nào là sống tốt đẹp.  Nhưng nếu chỉ biết như vậy không tức là chỉ lý thuyết mà chẳng bao giờ thực hành cả.

Chúa Giê-Xu khi dạy về cách đối xử với nhau trong cuộc sống, đã nói rằng: “Hễ điều gì anh muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho người ta.”  Chúa không lý thuyết mà rất thực tế.  Nếu mình không muốn người ta nói dối, thì đừng bao giờ nói dối.  Nếu mình không muốn người ta làm hại mình, thì đừng bao giờ làm hại người ta.  Nguyên tắc của Chúa thật giản dị, nhưng không phải chỉ tiêu cực mà còn tích cực nữa.

Chúa Giê-Xu còn dạy người ta yêu kẻ thù như mình, v.v… Nhưng quan trọng hơn cả không phải là những lời dạy nên làm hay không nên làm mà chính là phải được thay đổi.  Chúa Giê-Xu nhấn mạnh rằng nếu không được thay đổi đời sống, thì con người chẳng bao giờ thực hiện được những gì mình muốn.  Bước đầu tiên để được thay đổi là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu để được tha thứ tội lỗi, để được nhận lại làm con Thiên Chúa và được năng quyền đổi mới.  Cuộc đời sẽ đổi mới mỗi ngày tùy theo mức độ vâng theo lời dạy của Chúa.

Chúng tôi ước mong tất cả mỗi người Việt đều được thay đổi, vì cuộc thay đổi này ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội, đến dân tộc của chúng ta, không phải về phương diện kinh tế hay chính trị, nhưng về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh.  Ai dám phủ nhận những ảnh hưởng của tinh thần, của tâm linh trong cuộc sống?

Xin mời bạn đến với Chúa Giê-Xu để bắt đầu được thay đổi.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top