Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thần Tượng

Điện Thoại Phúc Âm: Thần Tượng

Điện Thoại Phúc Âm: Thần Tượng

Thần Tượng

Khi chúng ta bàn về việc thờ phượng, và nói rằng: Loài người là loài sinh vật biết thờ phượng, thì một số người quả quyết rằng họ không tin thần thánh, và cũng không thờ phượng ai cả.  Số người nói như vậy tương đối khá đông, và gồm có những người theo chủ nghĩa chính trị vô thần, cũng như một số người đang sống trong các nước tư bản nữa. Nhưng thực sự, có chắc họ không thờ một vị nào, một Đấng nào, hay một cái gì không? 

Khi tạo dựng loài người, Đấng Tạo Hóa đã đặt trong người một bản năng thờ phượng, tức là một tấm lòng muốn thờ phượng một Đấng Thiêng Liêng. Đáng lẽ phải thờ phượng Đấng dựng ra mình, người ta lại chối bỏ Đấng Tạo Hóa, tìm đường riêng để đi. Tuy vậy, lòng họ vẫn đòi hỏi phải thờ phượng và họ phải tạo ra các thần tượng cho mình. 

Những người theo chủ nghĩa chính trị vô thần cũng có thần tượng như ai. Họ tự xưng mình là vô thần, nhưng họ là những người thờ lãnh tụ, thờ chủ nghĩa một cách nhiệt cuồng hơn ai cả. Lý thuyết của họ nói rằng: người chết là hết, vậy mà các lãnh tụ chết của họ được để vào hòm kiếng để cho dân thờ như các ông thần sống.  

Còn những người không thờ một Đấng Thiêng Liêng cũng không thờ lãnh tụ, chủ nghĩa chính trị, thực sự cũng đang tôn nhiều vị thần tượng khác để thờ lạy. Có người thờ thần tiền, thần đô la và đối với họ trong đời này chỉ có tiền bạc là lớn nhất. Có người thì thờ cái bụng của họ, theo lời Thánh Kinh chép, tức là họ lấy việc hưởng lạc, việc thỏa mãn lòng dục của mình làm lý tưởng cho đời sống. Có người khác lấy thể thao làm thần. Còn có người lại thờ chính mình, thờ cái “tôi,” cái bản ngã của mình. 

Chúng ta thấy rõ thực sự này: Đã làm người thì ai cũng phải thờ phượng, vì bổn tánh thờ phượng là một đặc tính Đấng Tạo Hóa đã để trong lòng người. Nhưng một khi người ta không chịu thờ phượng Đấng Tạo Hóa, thì người ta phải đi kiếm một vị thần khác để thỏa mãn bản tính thờ phượng của mình. 

Nhưng tại sao loài người lại không thích thờ phượng Đấng Tạo Hóa? Có phải Đấng Tạo Hóa quá cao cả, quá xa xôi đến nỗi người ta với không tới Ngài không? Thưa không. Thánh Kinh quả quyết rằng:”Điều chi có thể biết được về Đấng Tạo Hóa thì đã được trình bày, và đã được chính Đấng Tạo Hóa bày tỏ cho loài người rồi.” Bổn tính thánh thiện của Ngài, cũng như quyền năng đời đời của Đấng Tạo Hóa tuy mắt người không thấy được, nhưng lúc nào cũng rõ rệt trong vũ trụ Ngài sáng tạo. Và để cứu rỗi loài người, để tái lập hoà thuận giữa Đấng Tạo Hóa thánh khiết với loài người tội lỗi, Đấng Tạo Hóa đã mặc lấy thân thể loài người, để chịu chết thay thế cho chúng ta. 

Bản tính đòi hỏi thờ phượng mà Đấng Tạo Hóa đã đặt trong chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu Đấng Tạo Hóa chưa được tôn lên địa vị cao nhất trong lòng ta. Chúng tôi cầu xin ánh sáng của Đấng Tạo Hóa hướng dẫn bản tính thờ phượng của quí vị, theo lời Chúa Cứu Thế phán rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top