Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thành Tín

Điện Thoại Phúc Âm: Thành Tín

Điện Thoại Phúc Âm: Thành Tín

 

Thành Tín

“Thành tín” tuy được các triết gia Đông-phương sắp vào hạng thứ năm, sau Nhân, Nghĩa, Lễ và Trí, nhưng thành tín là một đức tính hết sức quan trọng khi chúng ta nghĩ đến những bổn phận giữa người này với người khác, giữa đoàn thể này với đoàn thể nọ, hay giữa quốc gia này với quốc gia kia.

Một người khi đã thất tín, tức là không còn trọng chữ “Tín” nữa, thì thiết tưởng người đó khó có thể có “nhân, nghĩa, lễ hay trí.” Nhưng dường như người ta không có một tiêu chuẩn duy nhứt cho đức tính “thành tín.” Cũng một chữ “tín” mà người đời xưa cũng như người thời đại ta đang sống, đã và đang áp dụng cho mỗi người mỗi khác.

Trong gia đình, người Á-đông ta buộc người vợ phải trung tín với chồng trong khi cho phép người chồng có thể lăng nhăng, căn cứ vào câu “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng.”

Ngoài xã hội, người có quyền thế, nhất là những bậc vua chúa, lúc nào cũng bắt người dưới mình phải trung thành, trong khi họ có quyền thất tín mà không sợ bị ai lên án. Như chuyện ông hoàng nọ, khi còn hàn vi đã khen một người bề tôi đã thật tâm với mình vì đã dâng lên một qủa đào đã ăn hết nửa. Nhưng ông hoàng này khi lên ngôi vua đã buộc người bầy tôi đó vào tội tử hình vì đã dám dâng lên một quả đào ăn thừa.  Điều đó chứng minh rằng những ông vua mạo nhận họ là thiên tử, là con trời nhưng thực sự họ không hề có bổn tính của Trời, tức là của Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.

Kinh Thánh nói rất nhiều về đức tính thành tín của Đấng Tạo Hóa, và cho chúng ta biết rằng: Ngài thành tín với chính mình Ngài, cũng như Ngài thành tín với chúng ta, là những con người Ngài đã tạo dựng ra.

Chúng ta hôm nay suy nghĩ về lòng thành tín của Chúa đối với người tin theo Ngài, căn cứ vào 3 câu Kinh Thánh sau đây: 

Câu thứ nhất nói rằng: “Đấng Tạo Hóa là thành tín, Ngài đã gọi chúng ta được thông công với Chúa Cứu Thế là Chúa chúng ta.” Chúng ta là loài người đã tự cắt đứt mọi liên lạc thông công với Đấng Tạo Hóa, nhưng vì tình thương đời đời của Ngài, Đấng Tạo Hóa đã hứa và loan báo trước kế hoạch cứu rỗi nhân loại, rồi Ngài lại thành tín thực hiện kế hoạch cứu rỗi đó qua cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, để nối lại liên lạc giữa Đấng Tạo Hóa và loài người.

Câu thứ hai, nói rằng: “Đấng Tạo Hóa là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu, nhưng trong khi anh em chịu thử thách. Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Khi còn đang sống trên đời này, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, có khi khó khăn về vật chất, có khi khó khăn về tinh thần. Nhưng khó khăn này không phải là ngẫu nhiên. Đấng Tạo Hóa biết tất cả và cai trị tất cả. Ngài dùng các khó khăn này để luyện lọc con cái Ngài, như người dùng lửa để luyện vàng. Lửa làm chảy vàng nhưng đồng thời cũng luyện vàng cho tinh ròng hơn. Khó khăn thử thách là một thứ lửa được Đấng Tạo Hóa dùng để luyện đức khiêm nhường, nhẫn nại và thuận phục của con cái Ngài.

Câu thứ ba nói: “Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và bảo vệ cho khỏi ác quỹ.” Chúng ta đừng quên rằng trong thế giới vô hình, các ác quỹ là kẻ thù của Chúa đang tìm cách cám dỗ và tấn công chúng ta, nhưng Chúa luôn luôn bảo vệ chúng ta đúng theo lời Ngài hứa, vì Đấng Tạo Hóa lúc nào cũng thành tín.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top