Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thái Độ Đúng

Điện Thoại Phúc Âm: Thái Độ Đúng

Thái Độ Đúng

Trong bài nói chuyện trước, chúng tôi có nói rằng, nhân dịp kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng ta cần có thái độ đúng về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Thánh Kinh Tân Ước có một đoạn văn tóm tắt cuộc đời và công việc của Chúa Giê-xu, tức là đoạn văn trong thư Phi-líp, chương 2, từ câu 5 đến câu 11. Bản dịch Anh ngữ thông dụng nhất hiện nay là bản New International Version, dịch câu 5 như sau: “Anh em hãy có ‘thái độ’ giống Chúa Cứu Thế.” Thái độ giống thái độ của Chúa Giê-xu là gì? Đó là “Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không cố vị tham quyền là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn. Đi con đường vâng phục Thượng Đế cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Thượng Đế đưa Ngài lên tột đỉnh và ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối, để dù ai ở trên trời, dưới đất hay dưới vực thẳm không gian. Mỗi khi nghe đến Danh Chúa Giê-xu, tất cả đều quỳ gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể vũ trụ và tôn vinh Thượng Đế là Cha.”

Khúc Kinh Thánh này quả quyết rằng, trước khi giáng sinh xuống trần gian cách đây 2000 năm, Chúa Giê-xu đã bình đẳng với Thượng Đế vì Ngài là Thượng Đế Ngôi Hai, là Đấng Tạo Hóa đã sáng tạo cả vũ trụ, đã dựng nên quả đất cùng tất cả các loài sinh vật, cả nhân loại, thuộc mọi phương trời, mọi chủng tộc. Nhưng khi thấy loài người xa cách Thượng Đế và đi vào con đường diệt vong, Chúa Giê-xu đã giáng sinh chẳng những là một người khiêm tốn, mà còn hạ mình đến cùng tột, chịu treo thân trên cây thập tự, đổ huyết ra để cứu chuộc quý vị và chúng tôi. Sau khi đã gánh vác hết thảy tội lỗi chúng ta và chết trong địa vị tội nhân của chúng ta, Chúa Giê-xu đã sống lại và được Thượng Đế đưa về địa vị Chúa Tể vũ trụ, để được tất cả loài thọ tạo thờ phục tôn vinh.

Mấy câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe chẳng những nhắc nhở chúng ta phải có thái độ đúng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là có cái nhìn xác thực về Chúa để ý thức rõ rệt ít nhất bốn sự kiện quan trọng. Thứ nhất: Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa; thứ hai: Chúa Giê-xu đã giáng sinh làm người để mở con đường cứu rỗi độc nhất cho nhân loại, thứ ba: hiện nay, Chúa Giê-xu đang làm Chúa Tể của cả vũ trụ, và thứ tư: tất cả các loài thọ tạo, tất cả các thiên sứ thánh trên trời, tất cả các quỷ sứ — kể cả quỷ vương Sa-tan — và tất cả mọi người sinh ra trên trần gian, từ lúc khai thiên lập địa cho đến ngày tận thế, đều phải quỳ lạy và tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa Tể vũ trụ và tôn vinh Thượng Đế là Cha, hoặc tôn thờ Chúa khi còn sống trên trần gian để được làm con cái Thượng Đế, hoặc bị buộc phải quỳ lạy trước tòa án tối cao của Chúa vào ngày tận thế để bị lãnh án phạt đời đời.

Lời của Thượng Đế chắc chắn phải ứng nghiệm. Vì thế, khi thấy nhiều người gửi thiệp giáng sinh, tặng quà giáng sinh, v.v… chúng ta nên nhắc nhở nhau và nhất là lắng lòng nhắc nhở cho chính mình, để luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa đã giáng sinh làm một Hài Đồng, đã sống hòa mình với loài người, đã xả thân chịu chết trên cây thập tự để đền tội cho tôi, và hiện nay tôi phải tôn thờ Ngài, vì Ngài là Chúa Tể của cả vũ trụ, và Chúa Tể của riêng cá nhân tôi.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top