Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thay Đổi Chánh Án

Điện Thoại Phúc Âm: Thay Đổi Chánh Án

Thay Đổi Chánh Án

Vào cuối tháng 11 năm 1983, một bình luận gia của hệ thống truyền thanh CBS có nêu ra một vấn đề khá tế nhị.  Có một phạm nhân sắp phải bị đưa ra tòa xét xử, nhưng lại không thích vị quan tòa sẽ ngồi ghế chánh án.  Phạm nhân này biết rằng trên nguyên tắc, cả bị cáo lẫn nguyên cáo đều không có quyền xin thay đổi chánh án, ngoại trừ trường hợp bất hợp pháp, như ông chánh án có liên hệ gia đình với người xét xử.

Phạm nhân này liền dò hỏi, và được biết rằng ông chánh án có một người anh rể làm luật sư.  Nắm liền lấy cơ hội, phạm nhân mướn ngay ông luật sư này đại diện cho mình.  Đến khi ra tòa, phạm nhân liền yêu cầu ông chánh án phải tự rút lui viện dẫn lý do là quan tòa không thể nào vô tư vì có liên hệ gia đình với luật sư đại diện cho phạm nhân.  Vị chánh án không chịu rút lui, nên đã đệ nội vụ lên tòa án thượng cấp quyết định.

Tòa án thượng cấp phán quyết rằng: chánh án có liên hệ gia đình với luật sư đại diện cho nguyên cáo hay bị cáo, là một trường hợp bất hợp cách.  Nhưng trên nguyên tắc, cả hai nguyên cáo hay bị cáo đều không có quyền thay đổi quan tòa, nhất là không thể dùng tiền mướn luật sư có liên hệ gia đình với quan tòa nhằm mục đích cho quan tòa trở thành bất hợp cách.  Do đó, vị chánh án vẫn được quyền ngồi xử như thường, nhưng luật sư bà con với chánh án phải rút lui, không được phép đại diện cho nạn nhân nữa.

Bình luận gia của đài phát thanh CBS không cho biết lý do tại sao phạm nhân kia lại không thích vị chánh án.  Nhưng dù vì lý do nào đi nữa, và dù đã dùng xảo thuật để tìm cách thay đổi vị chánh án, phạm nhân đã thất bại và nguyên tắc “nguyên cáo và bị cáo đều không có quyền thay đổi quan tòa” vẫn được tôn trọng.

Thánh Kinh có đề cập đến vị Chánh Án Tòa Chung Thẩm Thượng Đế sẽ thiết lập để xét xử mọi người chống nghịch Ngài, từ lúc khai thiên đến ngày tận thế như sau: Tôi thấy một ngai lớn và trắng, cùng Đấng ngồi trên ngai.  Trước mặt Chúa, trời đất đều chạy trốn, nhưng không tìm được chỗ ẩn nấp.  Các cuốn sách đều mở ra kể cả sách Sự Sống.  Người chết được xét xử tùy theo công việc thiện ác họ làm mà các sách đó đã ghi.  Biển trả các thi hài nằm trong lòng biển.  Tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm.  Mỗi người bị xét xử tùy theo công việc mình làm.  Tử vong và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa, là lần chết thứ hai.  Người nào không có tên trong sách Sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa.”  Vị chánh án của phiên tòa chung thẩm là Thượng Đế.

Những người bị xét xử là những người đã chối từ Chúa Cứu Thế, mặc dù Ngài đã đến trần để chịu chết vì tội lỗi của họ, và đã yêu thương kiên nhẫn khuyên mời họ tiếp nhận Ngài.

Vì họ đã từ chối Chúa Cứu Thế khi còn sống trên cõi trần, nên tên họ không được ghi vào sổ Sự Sống, và Thượng Đế sẽ ra lệnh cho mồ mã, biển, tử vong và âm phủ giải nạp, họ đến trước tòa Chung Thẩm để chịu xét xử.  Tất cả các tội lỗi của họ, mà tội chính là tội khước từ Chúa Cứu Thế, đều bị Thượng Đế vạch trần và họ sẽ bị lãnh án phạt đời đời trong hồ lửa.

Trong đời này đã có người thất bại khi dùng xảo thuật để tìm cách thay đổi một vị chánh án, và cũng có thể có người khác nhờ có thế lực hơn, nhờ quen biết nhiều người tai to mặt lớn mà đã thay đổi được quan tòa, nhưng không một ai có thể thay đổi được vị Chánh Án Tòa Chung Thẩm của Thượng Đế.

Nhưng nếu bây giờ quí vị tiếp nhận Phúc Âm, mở lòng ra mời Chúa Cứu Thế vào làm Chúa cuộc đời mình, quí vị sẽ không phải ra trước tòa Chung Thẩm của Thượng Đế vì tội lỗi, quí vị được Thượng Đế tha thứ và tên quí vị được ghi vào sổ Sự Sống.  Khi có tên trong sổ Sự Sống, quí vị sẽ được phép gọi Thượng Đế bằng Cha, và được tiếp đón vào nước thiên đàng đời đời, chứ không bị đối chất trước Vị Chánh Án Tối Cao của vũ trụ vào ngày tận thế.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top