Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tặng Phẩm Của Thượng Đế

Điện Thoại Phúc Âm: Tặng Phẩm Của Thượng Đế

Tặng Phẩm Của Thượng Đế

 

Một hôm nọ, nhân viên cảnh sát công lộ thuộc thành phố Walnut Creek, tiểu bang California, chận một chiếc xe hơi lại, rồi hí hoáy viết vào cuốn sổ ông ta cầm trên tay và đưa cho người lái xe hai tấm giấy nhỏ.  Người lái xe là một thiếu phụ, cầm hai miếng giấy, nhoẻn miệng cười rồi lặng lẽ lái xe đi.

Thường khi một người bị cảnh sát công lộ chận xe, và cho một tấm “ticket”, thì người lái xe có cảm giác bực bội khó chịu bao gồm những ray rứt như: hồ sơ lái xe bị điểm xấu; tiền bảo hiểm gia tăng.  Hoặc là: mất công chầu chực ở toà, mất thì giờ học “traffic school”; mất tiền phạt vạ.  Nhưng thiếu phụ ở Walnut Creek lại nhận được hai vé coi hát, là giấy ban thưởng của cảnh sát thành phố ấy đã đặt ra để tưởng thưởng những người lái xe lịch sự, biết tôn trọng kỷ luật.  Thiếu phụ được thưởng hai vé coi hát vì đã dừng lại ở một ngả tư và nhường cho một người đi bộ đi băng qua đường.

Theo lời sở cảnh sát công lộ ở Walnut Creek, thì trong 10 tháng đầu, sau khi bắt đầu chương trình này, họ đã cấp 90 giấy thưởng cho người lái xe lịch sự.

Chúng ta thấy sở cảnh sát công lộ ở Walnut Creek rất hữu lý khi áp dụng chương trình thưởng song song với việc phạt, vì đã có phạt thì phải có thưởng.

Câu Thánh Kinh sau đây cho chúng ta thấy được nguyên tắc thưởng phạt của Thượng Đế đối với nhân loại: “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là sự sống vĩnh viễn trong Chúa Cứu Thế Giê xu”.

Khi nói đến sự hình phạt của Thượng Đế, Thánh Kinh chỉ dùng có ba từ ngữ, là “tiền công” “tội lỗi” và “sự chết”.  Người đi làm được nhận tiền công, hay lãnh lương; nhưng người nào làm tội thì phải nhận tiền công là sự chết, chết thể xác khi bị bệnh tật, khi già nua, khi gặp tai nạn, v.v.. và sẽ chết đời đời trong hỏa ngục.  Nguyên tắc phạt của Thượng Đế tuy chỉ tóm tắt bằng ba từ ngữ “tiền công”, “tội lỗi” và “sự chết”, nhưng lại bao trùm cả nhân loại không để lọt một người nào, dù người ấy giàu hay nghèo, trí thức hay thất học, trắng hay đen, vàng hay đỏ.

Người Á đông chúng ta cũng đã chấp nhận tính cách bao quát và chặt chẽ của nguyên tắc hình phạt đó khi nói rằng: “Nhân vô thập toàn”, và “lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt”, tức là đã sinh ra trong trần gian thì ai cũng có tội với Thượng Đế , và đã có tội thì không thể nào thoát được lưới trời.

Số phận của nhân loại, số phận của quí vị và chúng tôi bi đát thật, tuyệt vọng thật, nếu Thượng Đế chỉ có phạt mà không có thưởng.

Nguyên tắc thưởng của Thượng Đế nói rằng: “Tặng phẩm của Thượng Đế là sự sống vĩnh viễn trong Chúa Cứu Thế Giê xu”.  Chúng tôi xin đọc mấy chữ này cách chậm rãi một lần nữa để quí vị nghe thật rõ: “Tặng phẩm của Thượng Đế là sự sống vĩnh viễn trong Chúa Cứu Thế Giê xu”.

Nguyên tắc phạt của Thượng Đế nói: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.”  Tội thì phải lãnh lấy sự chết.  Thật rất dễ hiểu như câu “gieo gì gặt nấy” gieo tội thì bị chết.  Nhưng tại sao khi nói đến nguyên tắc thưởng của Thượng Đế, Thánh Kinh không nói “ai làm lành thì được lên thiên đàng”, mà lại dùng những từ ngữ rất lạ, như “tặng phẩm”, “sự sống đời đời”, “ở trong Chúa Cứu Thế”?

Thánh Kinh gọi phần thưởng của Thượng Đế là “tặng phẩm” chứ không gọi là “tiền công” vì không một ai có thể làm gì để xứng đáng nhận được phần thưởng đó cả, vì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế”, hay nói theo Khổng giáo, vì “nhân vô thập toàn”.

Tặng phẩm là một món quà biếu không.  Thượng Đế biết chúng ta không thể mua sự sống vĩnh viễn ở thiên đàng, nên Ngài đem tặng cho chúng ta với một điều kiện duy nhất là “ở trong Chúa Cứu Thế Giê xu”.

“Ở trong Chúa Cứu Thế” là tình nguyện bước vào con đường cứu rỗi Chúa đã thực hiện khi xả thân trên thập tự giá, chịu hình phạt thay thế chúng ta.  Thượng Đế đã áp dụng nguyên tắc hình phạt “tiền công của tội lỗi là sự chết” vào Chúa Cứu Thế Giê xu khi đem tất cả tội lỗi chúng ta “gán” cho Chúa, để Chúa lãnh lấy tiền công của tội lỗi chúng ta là sự chết trên thập tự giá.  Nhờ Chúa Cứu Thế đã chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta, chúng ta được nhận lấy “tặng phẩm của Thượng Đế, là sự sống vĩnh viễn ở thiên đàng.  Muốn tránh khỏi nguyên tắc hình phạt của Thượng Đế chúng ta chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất là “ở trong Chúa Cứu Thế Giê xu”.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top