Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Sting – Phần 1

Điện Thoại Phúc Âm: Sting – Phần 1

Điện Thoại Phúc Âm: Sting – Phần 1

 

Sting – Phần 1

Ở thủ đô Hoa thịnh đốn thỉnh thoảng lại có một vụ “Sting,” tức là vụ cảnh sát gài bẫy để bắt những người trộm cướp hay các tổ chức bất lương. 

Có lần nhân viên cảnh sát liên bang giả làm những tay Mafia, tổ chức nhiều ổ tiêu thụ hàng hoá và chi phiếu mất cắp. Họ đặt một cái quày hàng phía trước, có người đứng mua hàng mất trộm, và phía sau có đặt máy quay phim và ghi âm để thu các câu chuyện và ghi hình ảnh các tay trộm cướp. Mỗi lẫn gài bẫy như vậy, cảnh sát bắt được hàng trăm người trộm cướp, thu hồi hàng triệu mỹ kim hàng hóa và chi phiếu mất cắp.

Mới đây, cảnh sát liên bang lại làm một mẽ khổng lồ, và những người sắp bị đưa ra tòa vì vụ này không phải là các tay trộm cướp tầm thường mà là một số nghị sĩ thượng hạ viện, là những người có trách nhiệm đặt ra pháp luật cho nước. 

 

Cảnh sát liên bang cho người giả làm một ông hoàng Ả-rập đem tiền ủng hộ cho mấy ông nghị để họ giúp cho người Ả-rập nhập cảnh dễ dàng, hay để các ông nghị đưa ra các đạo luật có lợi cho người Ả-rập.

Nhiều người, nhất là một số các nhà xã hội học, cho rằng: Người ta phạm pháp là vì nghèo đói và thất học. Nếu người ta no đủ, có giáo dục đàng hoàng, thì tội ác trong xã hội có thể giải quyết được. Mấy ông nghị này không phải là người đói rách và cũng không phải là người thất học, nhưng họ vẫn tham tiền như thường, và vì tham tiền, họ đã phạm pháp. 

Thánh Kinh chép rằng: “Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.” Khi sống trên đời, thì tiền bạc là một nhu cầu cần thiết nhưng chúng ta đừng để cho tiền bạc trở thành thần tượng, thành trung tâm của mỗi tư tưởng và hành động của ta. Thánh Kinh dạy rằng: “Khi ra đời, chúng ta chẳng đem gì vào đời, và khi qua đời, chúng ta cũng không mang gì theo được.” Như vậy tiền bạc chỉ có giá trị tương đối trong cõi sống tạm này mà thôi, và không đáng cho ta bỏ tất cả mọi mục đích cao quí hay bán đứng cả linh hồn đời đời để chạy theo tiền của. 

Nếu người nào xưng mình là người theo Chúa, là Cơ đốc nhân, là Ki-tô hữu, mà vẫn còn mê tham tiền bạc, thì xin nhớ lời Chúa Cứu Thế phán rằng: “Các con không thể nào làm tôi hai chủ. Không thể nào vừa thờ Thượng Đế lại thờ tiền của được.” Vì nếu người nào đã tôn tiền của lên làm thần tượng của mình, thì người đó đã hạ bệ Chúa, không còn tôn thờ Chúa hết lòng nữa.

Những người chạy theo tiền tài, dù có thành công đến cái độ chiếm được hết thảy tài nguyên tiền bạc của cả thế giới đi nữa, cũng không thể lấy vàng bạc hay hột xoàn để chuộc lấy linh hồn mình và Chúa Cứu Thế đã dạy rằng: “Dù cho ngươi được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì? Ngươi sẽ lấy chi mà chuộc linh hồn ngươi lại?”

Trong khi nhiều người sống quanh ta coi tiền của là trọng nhất, chúng ta phải đặt thứ tự ưu tiên đừng quá trọng cái chóng qua, cái tạm bợ của cuộc sống hiện tại, nhưng phải chú trọng đặc biệt đến Chân Lý và cái gì còn lại đời đời.

Chúa dạy rằng:“Trước hết hãy tìm kiếm nước của Thượng Đế và đức thánh thiện của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top