Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Sinh Lộ

Điện Thoại Phúc Âm: Sinh Lộ

Sinh Lộ

Sau khi nghiên cứu thái độ của các bà mẹ đối với con cái và công việc hằng ngày, trường đại học Mary Washington có khuyên các bà mẹ Hoa Kỳ rằng: “Các bà không cần phải có mặc cảm tội lỗi khi nhà các bà có vẻ bê bối, vì rất có thể nhà cửa bê bối lại có ích cho con cái rất nhiều.”

Nhiều bà mẹ, nhất là những người để hết thì giờ kỳ cọ sàn nhà, hút bụi mấy tấm thảm, lau chùi cửa sổ, v.v. khi nghe lời khuyên này chắc phải ngạc nhiên lắm, vì ở Hoa Kỳ, người ta chẳng những nói như người Việt Nam “nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon,” mà có người lại coi nhà cửa sạch sẽ còn trọng hơn tâm hồn lành mạnh nữa!

Nhưng cuộc nghiên cứu của trường đại học Mary Washington cho thấy rằng các bà nội trợ giữ nhà cửa sạch sẽ nhất, lại là những người thiếu sót bổn phận làm mẹ hơn cả; vì họ để hết thì giờ vào việc lau chùi kỳ cọ nhà cửa thì còn thì giờ đâu để lo cho con cái nữa?

Để kết luận, bản báo cáo của trường đại học Mary Washington nói rằng: “Các bà có thể nhìn nhà cửa bê bối mà không cần phải có mặc cảm, và dù cho bà gia của các bà có tỏ thái độ bất mãn đi nữa, các bà chỉ cần dẫn những đứa con hồng hào mạnh khỏe ra khoe với họ là đủ rồi!”

Người Việt Nam chúng ta không đợi cho ai nhắc nhở hay thách thức, cũng đã biết rằng việc dạy dỗ con cái là quan trọng hơn cả nhà cửa, có khi còn quan trọng hơn những sở thích cá nhân của cha mẹ nữa, vì có nhiều người làm cha mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con cái. Có nhiều cha mẹ đã liều chết vượt biển vì nói rằng: chúng tôi đã lớn tuổi rồi, không cần đua đòi gì nữa, nhưng chúng tôi ra đi để lo cho tương lai của con cái. Thật là những quyết định và những hành động rất đáng khâm phục.

Nhưng “lo cho tương lai của con cái” là thế nào? Có phải chỉ lo cho chúng đủ ăn đủ mặc, cho chúng đi học hết trung học rồi lên đại học để sau này chúng có công việc làm với số lương bảo đảm một cuộc sống sung túc không?

Một triết gia Pháp có nói rằng: “Khoa học không có lương tâm thì chỉ là sự sụp đổ của linh hồn,” còn Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy dạy trẻ thơ con đường chúng phải theo, để khi trở về già chúng không hề lìa khỏi đường ấy.”

Con đường chúng phải theo là con đường nào? Kinh Thánh cũng có chép rằng: “Có con đường coi dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng đường ấy là tử lộ, tức là đường dẫn đến chỗ chết.” Tiếng Hán-Việt của chúng ta có hai từ ngữ rất ngắn, nhưng ý nghĩa rất súc tích, đó là “sinh lộ,” và “tử lộ,” đường dẫn đến chỗ sống, và đường dẫn đến chỗ chết. Chắc chắn ai là bậc làm cha mẹ cũng muốn cho con cái mình đi đúng sinh lộ, chứ không ai lại muốn chúng đi vào tử lộ.

Nếu quý vị còn thắc mắc, đang đứng trước ngã ba đường, và chưa biết đường nào là sinh lộ, đường nào là tử lộ, xin quý vị nghe đây lời của Đức Chúa Giê-xu: “Ta là Con Đường, Ta là Chân Lý, Ta là Nguồn Sống, chẳng nhờ Ta thì không một ai có thể đến với Thượng Đế.” Câu này quan trọng vô cùng. Quan trọng là vì nó dứt khoát cho chúng ta thấy: Nếu Đức Chúa Giê-xu không phải là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống như lời Ngài phán, thì Ngài là một người bạo gan nói không đúng sự thật, và không đáng cho chúng ta tín nhiệm. Nhưng không một ai, kể cả những người thù nghịch chống đối Đức Chúa Giê-xu, lại dám nói rằng: Đức Chúa Giê-xu nói dối. Lời của Ngài hoàn toàn thật, vì Ngài là Con Đường, là Chân Lý và Nguồn Sống. Ngài là sinh lộ cho những bậc làm cha, làm mẹ đang tìm con đường sống để giới thiệu cho con cái mình. Ngài là sinh lộ để dẫn quý vị và chúng tôi đến với Thượng Đế.

“Hãy dạy trẻ thơ con đường chúng phải theo, để khi trở về già, chúng không hề lìa khỏi đường ấy.” Việc dạy trẻ thơ đi theo Sinh Lộ đòi hỏi hai điều kiện là: Kinh nghiệm và giới thiệu. Muốn dạy trẻ thơ đi theo Sinh Lộ, bậc làm cha mẹ phải đi theo Sinh Lộ trước, chứ không thể nào đứng ở ngoài Sinh Lộ rồi ra lệnh bảo con theo, vì con cái sẽ bắt chước cách sống của cha mẹ và không chịu để vào tai những lời dạy “năng thuyết bất năng hành.”  Một khi đã đi trên Sinh Lộ, cha mẹ chỉ có thể giới thiệu Đức Chúa Giê-xu với con cái, chứ không thể bắt ép con cái theo Chúa, vì theo lời Kinh Thánh thì mỗi cá nhân, người lớn cũng như trẻ con, phải ý thức được tội lỗi mình, và đến với Đức Chúa Giê-xu để được tha thứ rồi được sinh lại làm con cái của Thượng Đế.

Kính mời quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu là Sinh Lộ, rồi sau đó quý vị giới thiệu Sinh Lộ cho con cái quý vị, để toàn thể gia đình quý vị được hưởng hạnh phúc đời đời của Chúa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1984)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top