Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Quy Luật và Ngoại Lệ Của Thượng Đế

Điện Thoại Phúc Âm: Quy Luật và Ngoại Lệ Của Thượng Đế

Quy Luật và Ngoại Lệ Của Thượng Đế

Ở Úc-đại-lợi có một loại nhái có tên khoa học là Rheobatrachus Silus.  Nhái này cũng đẻ trứng như các loại ếch nhái khác mà chúng ta vẫn biết.  Theo công lệ của Thượng Đế đã ấn định, nhái đẻ trứng dưới nước, trứng nở thành nòng nọc, nòng nọc bơi lội như cá rồi rụng đuôi, mọc chân rồi nhảy lên bờ.  Nhưng loại nhái Rheobatrachus Silus lại không đẻ trứng dưới nước, mà đẻ trứng trên cạn, rồi nhái mẹ nuốt hết trứng vào dạ dày.  Khi trứng vừa đến dạ dày, bộ máy tiêu hóa liền ngưng tiết a-xít và dạ dày của nhái mẹ trở thành cái phòng nuôi con suốt 8 tuần lễ.  Trong thời gian này, trứng nhái cũng nở thành nòng nọc, nòng nọc lớn dần rồi rụng đuôi mọc chân thành nhái con.  Đến lúc đó, nhái con từ dạ dày bò lên và nhảy ra khỏi miệng nhái mẹ.

Theo quy luật thiên nhiên của Thượng Đế, dạ dày của nhái, cũng như dạ dày của người ta và của các loài động vật đều tiết ra một thứ a-xít để tiêu hóa các món ăn từ miệng nuốt vào dạ dày.  Nhưng Thượng Đế cũng đã làm một việc ngoại lệ, khi dạ dày của loại nhái Rheobatrachus Silus không được tiết ra a-xít trong thời gian 8 tuần lễ, là từ lúc trứng nhái vào dạ dày đến lúc nhái con nhảy ra ngoài.

Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa đã đặt những quy luật thiên nhiên để điều hành vũ trụ.  Có quy luật rộng lớn chi phối cả vũ trụ gọi là nguyên lý hay thuyết lý, như thuyết vạn vật hấp dẫn, nguyên lý bảo tồn vật chất… Cũng có những quy luật tương đối giới hạn hơn, như các định luật vật lý học, hóa học, sinh lý học…

Vì Đấng Tạo Hóa đã ấn định các quy luật ấy, nên Ngài cũng có quyền làm các việc ngoại lệ, như việc Chúa Cứu Thế Giê xu là Đấng Tạo Hóa hiện thân đã hóa bánh ra nhiều là trái với nguyên lý bảo tồn vật chất; hoặc việc dạ dày của nhái Rheobatrachus Silus không tiết a-xít 8 tuần là trái với định luật sinh lý học…

Thánh Kinh cũng có chép một câu chuyện tương tự như chuyện dạ dày nhái không tiết ra a-xít.  Đó là câu chuyện nhà tiên tri Giô-na.  Giô-na được Chúa sai đến thủ đô nước A-si-ri để rao báo cho dân chúng thành phố ấy biết: nếu không ăn năn và lìa bỏ tội ác, họ sẽ bị Chúa hình phạt.  Nhưng Giô-na không vâng lời Chúa, ông xuống tàu vượt biển, định lánh mặt Chúa, nhưng lúc tàu ra giữa biển, Chúa khiến một trận bão nổi lên, làm tàu gần chìm.  Các thủy thủ trên tàu ném Giô-na xuống biển, vừa đến mặt nước, Giô-na bị một con cá lớn nuốt vào bụng, ông ở trong dạ dày cá ba ngày ba đêm, và trong thời gian đó ông đã ăn năn tội bất tuân lời Chúa và cầu xin Ngài tha thứ.  Chúa bảo cá nhả ông ra trên bờ biển.  Giô-na liền đến thủ đô nước A-si-ri, truyền giảng lời Chúa.  Dân thành ấy ăn năn và được Chúa tha thứ. 

Một số người cho rằng câu chuyện Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm là một câu chuyện hoang đường, vì họ nói rằng: Làm sao Giô-na có thể sống trong dạ dày cá được?  Chỉ mấy tiếng đồng hồ là a-xít trong dạ dày cá có thể tiêu hóa ông ra nước rồi!  Họ lập luận rất khoa học, căn cứ trên quy luật thiên nhiên.  Nhưng họ không biết rằng Đấng Tạo Họa là Đấng đã ấn định các quy luật thiên nhiên cũng có quyền làm những việc ngoại lệ.

Thời gian Giô-na ở trong bụng cá ngắn hơn thời gian nòng nọc ở trong dạ dày loại nhái Rheobatrachus Silus, nhưng câu chuyện Giô-na bao hàm nhiều ý nghĩa.  Đấng Tạo Hóa đã dùng câu chuyện Giô-na để làm nổi bật Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.  Giô-na bất tuân mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa, nhưng Chúa Cứu Thế là Đấng Tạo Hóa Ngôi Hai đã tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thế con người, cam chịu thân phận người nô lệ, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự,” rồi ba ngày sau đã sống lại trong vinh quang.  Câu chuyện Giô-na còn nhắc nhở chúng ta lòng nhân từ bác ái, khoan dung không bờ bến của Đấng Tạo Hóa.  Giô-na bất tuân mạng lệnh của Chúa, dân chúng thủ đô a-si-ri phạm tội ngút trời, nhưng Đấng tạo hóa đã tha thứ tất cả khi họ biết tội và ăn năn hối lỗi với Chúa .

Khi quí vị nhận biết tội lỗi và cầu xin Đấng Tạo Hóa tha thứ, dùng huyết thánh của Chúa Cứu Thế tẩy sạch tội lỗi quí vị, Chúa lập tức mở rộng vòng tay tiếp nhận quí vị làm con cái thân yêu của Chúa.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top