Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Ông Đi Giao Sữa

Điện Thoại Phúc Âm: Ông Đi Giao Sữa

Điện Thoại Phúc Âm: Ông Đi Giao Sữa

 

Ông Đi Giao Sữa

Nghề đi giao sữa tận nhà trước đây rất thịnh hành Mỹ, nhưng đến nay, nghề này gần như đã biến hẳn. Dầu vậy, mới đây trong chuyến đi thăm đồng bào tị nạn tại Hopewell, tiểu bang Virginia, chúng tôi được nghe rằng ở đấy vẫn còn có một ông đi giao sữa, và ông này chẳng những có ảnh hưởng trên người Mỹ đã sống đây từ bao nhiêu năm nay, mà cũng có ảnh hưởng trên một số gia đình đồng bào tị nạn Việt-nam đây, kể cả một gia đình mới đến Hopewell chưa đầy một năm.

Gia đình này gồm có bảy người: hai ông cụ, một ông con trai, một cô dâu ba đứa cháu nội, đã vượt biên bằng lối đi “chui.” Khi ghe của họ chưa ra đến hải phận quốc tế thì tàu hải quân đuổi kịp. Nhưng vừa lúc tàu hải quân đậu sát lại gần ghe này, thì người con trai ông cụ thình lình cho máy chạy, rồi lái ghe chạy trực chỉ ra khơi. May nhờ tối trời, nên tàu hải quân không đuổi mà chỉ bắn theo. Đạn nhỏ bay vèo vèo nhưng không trúng ai. Bỗng hai quả pháo rớt ngay vào ghe, nhưng cả hai đều không nổ. Họ biết rằng chỉ một quả pháo đó nổ thì ghe họ cũng đủ tan tành, nhưng khi nhìn hai quả pháo nằm chình ình đó mà không nổ, họ chỉ biết khẩn mấy lời cảm tạ Đấng Thiêng Liêng đã cứu sống gia đình họ.

Đấng Thiêng Liêng cũng đã dẫn đưa họ đến Mã-lai, rồi từ Mã-lai đến Hopewell bình an, nhưng họ vẫn chưa biết Đấng Thiêng Liêng đó ai. Vừa đến Hopewell họ gặp ngay ông đi giao sữa. Trong lần gặp gỡ đầu tiên,,chẳng ai hiểu ai nhưng ông đi giao sữa cũng biết rằng gia đình này là người Việt-nam tị nạn mới đến, nên ông ta liền đến báo tin cho một gia đình Việt-nam tin kính Chúa đã đến vùng ấy từ năm 1975.

Gia đình ti nạn cũ này liền đến thăm gia đình tị nạn mới, đem Kinh Thánh đến và nói cho họ biết rằng Đấng Thiêng Liêng đã bảo vệ che chở họ chính là Đấng Tạo Hóa, và Đấng Tạo Hóa đó đã vào đời, là Ánh Sáng, là Chân của nhân loại, đã chịu chết để đền bù tội lỗi cho nhân loại. Ông bà cụ này chú ý đến lời Chúa, nên chẳng bao lâu họ đã được Chúa soi sáng và đã tiếp nhận Ngài. Người con trai cũng muốn tin Chúa, nhưng vừa mới có công việc phải đi làm xa. Vợ người này tuy cũng nghe Kinh Thánh. Lúc đầu không để ý mấy, nhưng sau khi thấy rõ tình thương của Chúa trong ông đi giao sữa trong những người tin Chúa, chị này cũng đã tiếp nhận Chúa.

Một gia đình Việt-nam khác ở Hopewell cũng kể cho chúng tôi nghe về việc Chúa dùng ông đi giao sữa để thức tỉnh họ trên con đường theo Chúa. Họ còn nói thêm rằng: Ở Hopewell ai cũng biết ông đưa sữa này. Ông ta vốn là một người trụy lạc, rượu chè cờ bạc, nhưng từ khi tin Chúa, ông ta đã hoàn toàn biến đổi. Mặc dầu ông ta đi làm công việc khác nhiều lương hơn, ông ta vâng theo tiếng Chúa cứ tiếp tục làm nghề giao sữa để có dịp tiếp xúc với đủ hạng người, thuộc đủ chủng tộc, để nói cho họ biết về tình thương của Đấng Tạo Hóa.

Đời sống của ông đi giao sữa, cũng như đời sống của hàng triệu người thành thực tin nhận Chúa Cứu Thế đã chứng minh lời Kinh Thánh này: Phúc Âm là quyền năng của Đấng Tạo Hóa để cứu mọi người tin.

Những người đã tin Chúa thích đi ra nói về PhúcÂm yêu thương của Đấng Tạo Hóa cho mọi người, không phân biệt màu da hay ngôn ngữ.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top