Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nửa Trắng Nửa Đen

Điện Thoại Phúc Âm: Nửa Trắng Nửa Đen

 

Nửa Trắng Nửa Đen

Một số người Mỹ rất thích các loại xe thể thao của Âu-châu, nhất là xe Mercedes của Đức và xe Ferrari của Ý.  Trong năm 1984, số xe thể thao Âu châu nhập cảng vào Hoa Kỳ theo đường lối chính thức đã lên đến con số 36 ngàn chiếc trị giá trên 500 triệu đô la. 

Vì xe hơi nhập cảng bằng đường lối chính thức quá đắt nên có một số người nhập cảng lậu vào Hoa Kỳ theo đường lối “chợ đen”, còn một lối thứ ba, mệnh danh là lối “chợ xám”.  Xe nhập cảng đường lối “chợ xám” là xe một số người mua bên Âu-châu với giá tương đối rẻ, rồi đem đến các ga-ra đặc biệt để sửa chữa xe theo tiêu chuẩn an toàn và chống ô nhiễm của Hoa Kỳ. 

Những người nhập cảng xe Âu châu vào Hoa Kỳ bằng đường lối “chợ xám” mặt dù không nhập cảng bất hợp pháp để bị gọi là “chợ đen” nhưng nhiều khi xe họ nhập cảng vẫn chưa đúng tiêu chuẩn an toàn và chống ô nhiễm như luật pháp Hoa Kỳ ấn định, và người mua có thể gặp nhiều rắc rối sau này. 

Chúng ta đã nghe nói đến thị trường chính thức hay hợp pháp, và thị trường bất hợp pháp hay “chợ đen” nay lại nghe thêm “chợ xám”, thị trường nửa hợp pháp nửa bất hợp pháp.  Suy rộng ra những trường hợp tranh tối tranh sáng, nửa đúng nửa sai, không phải là hiếm thấy trong đời sống loài người.  Một lời nói nửa thật nửa dối, một hành vi nửa ngay nửa gian, một công việc nửa tốt nửa xấu, một đời sống nửa đạo đức nửa vô đạo đức… 

Tuy nhiên Thánh Kinh cho biết: “Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có chút bóng tối nào.  Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Ngài, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý.” 

Lời Thánh Kinh thật rõ rệt và dứt khoát.  Thượng Đế là ánh sáng tuyệt đối và không thể chấp nhận một chút bóng tối nào cả.  Chẳng những Thượng Đế không chấp nhận tình trạng tối đen, mà Ngài cũng không chấp nhận tình trạng tranh tối tranh sáng, tình trạng mập mờ, nửa sáng nửa tối, nửa đen nửa trắng.  Người ta thường lập luận rằng: Vì không thể nào thực hiện được điều kiện tuyệt đối của Thượng Đế, con người cứ cố gắng làm điều gì họ có thể làm, rồi trước sau gì Thượng Đế cũng thông cảm mà chứng giám cho.  Nói cách khác, người ta nghĩ rằng Thượng Đế sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài để chấp nhận những cái tương đối tốt, những cái không hẳn là ánh sáng nhưng cũng không hẳn là đen tối, tức là những thứ xam xám. 

Nhưng Thánh Kinh quả quyết rằng:  Thượng Đế là ánh sáng trong ngài không có chút bóng tối nào.  Lời Thánh Kinh đã đặt chúng ta đứng vào tình trạng lúng túng khó xử, hay nói đúng hơn là tình trạng không lối thoát.  Nhưng sau khi để chúng ta thấy tình trạng bất toàn và bất lực của con người.  Thánh Kinh chép tiếp rằng: “Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và huyết của Chúa Giê xu, con Thượng Đế, tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta”. 

Mấy chữ “Nếu chúng ta sống trong ánh sáng”, có nghĩa là: mặc dù chúng ta là con người bất toàn, có những tư tưởng bất chính, những lời nói hành động bất thiện, Thượng Đế cũng sẵn sàng tha thứ và dùng huyết vô tội của Chúa Cứu Thế đã đổ ra trên cây thập tự để rửa sạch tâm linh chúng ta, nếu chúng ta thành thật đem tất cả ra trước ánh sáng chân lý của Thượng Đế.

Thượng Đế không bao giờ chấp nhận tình trạng mập mờ, nửa nhận tội và nửa đổ tội cho người khác, hay nhận tội mà tìm cách tự bào chữa, vì “nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật.  Nhưng nếu chúng ta thú tội với Thượng Đế, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta đúng theo bản tính công chính của Ngài.”

Con người có thể chấp nhận những điều xam xám, nửa đen nửa trắng, nửa sáng nửa tối, nhưng Thánh Kinh quả quyết rằng: chúng ta phải sống trong ánh sáng như Thượng Đế mới được huyết của Chúa Giê xu tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm (1985) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top