Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Nhu Cầu Hay Ước Muốn?

Điện Thoại Phúc Âm: Nhu Cầu Hay Ước Muốn?

Nhu Cầu Hay Ước Muốn?

Mới đây, một tạp chí chuyên nghiên cứu về các vấn đề tôn giáo và xã hội đã đưa ra một nhận xét rất thú vị về tình hình kinh tế Trung Quốc.  Tờ báo viết: “Ba mươi năm trước, ba điều mà người Trung Hoa luôn luôn mơ ước có được trong nhà là thịt, gạo và trướng. 20 năm trước, ba điều ước muốn là đồng hồ, xe đạp và máy may.  Ngày nay, trong nhà phải có chiếc máy truyền hình, tủ lạnh và hệ thống nhạc nổi (stereo) thì người Trung Hoa mới cho là đầy đủ”.

Ở các nước Tây phương, máy truyền hình, tủ lạnh và hệ thống stereo là điều quá thông thường, ngày nay người ta cho rằng trong nhà phải có máy video, máy điện toán cá nhân và phòng tắm hơi riêng của gia đình thì mới là thỏa mãn.

Thật ra thì ước mơ của con người chẳng bao giờ cùng.  Có những nơi người ta chỉ mong chờ cho được miếng cơm, manh áo là đủ.  Cũng có nơi người ta chỉ cầu cho có được hai chữ tự do.  Nhu cầu của con người có nhiều thật, nhưng lắm khi chúng ta không phân biệt được giữa  nhu cầu và ước muốn.  Nhiều điều ta muốn có chỉ là ước muốn chứ không phải nhu cầu.  Song ở đời, nếu ta phân biệt được điều nào là nhu cầu, điều nào là ước muốn, đời sống sẽ đỡ bất hạnh hơn.  Nói khác đi, ta phải biết những thứ ta cần và những điều ta muốn.  Ước muốn thì chẳng bao giờ cùng, nhưng nhu cầu thì có giới hạn.  Nếu ta biết sống với những gì ta cần, ta sẽ không cảm thấy buồn khổ.  Dĩ nhiên, có những người cần những điều tối thiểu nhưng vẫn không có, đó là lúc ta thấy rằng đời sống này không phải chỉ có ăn uống, may mặc mà còn có những giá trị cao quý khác.  Đây là lúc ta thấy được giá trị của tâm linh, chỗ đứng của niềm tin.  Chính vì vậy mà Chúa Giê xu dạy: “Trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con”.

Tìm kiếm Thượng Đế thật ra là nhu cầu lớn nhất của con người.  Tìm kiếm Chúa trước rồi ta sẽ thấy nhiều nhu cầu của đời sống được đáp ứng.

Có người sẽ nói rằng tôi theo Chúa bao nhiêu năm nay nhưng tại sao tôi vẫn đói khổ.  Người nói như vậy thật ra có thể chưa có kinh nghiệm gì với Chúa cả.  Người theo Chúa không phải là không chia sẻ những nỗi khổ với người đời.  Ta cũng có những nỗi khổ, nhưng ta có một cái nhìn khác vào những khó khăn của đời sống.  Ta tin tưởng nơi một Thiên Chúa toàn năng, yêu thương, và kinh nghiệm của những người theo Chúa thật cũng như Thánh Kinh khẳng định rằng “người công chính không bao giờ bị bỏ hay là dòng dõi người sẽ phải đi ăn xin bao giờ”.

Ước muốn của bạn giờ này là gì?  Nhu cầu của bạn là gì?

Có thể tôi không thông cảm hết với những khắc khoải của bạn, nhưng Thiên chúa toàn năng biết tất cả.  Hãy trao mọi lo lắng cho Ngài. Hãy tìm kiếm Chúa trước, hãy để cho Ngài ngự trị tâm hồn, rồi bạn sẽ phân biệt được giữa nhu cầu và ước muốn, bạn sẽ có cái nhìn mới vào đời sống và bạn sẽ thấy sự cung cấp tuyệt diệu của Chúa dành cho những người có lòng tin cậy nơi Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm (1986)

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top