Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Người Được Ân Xá

Điện Thoại Phúc Âm: Người Được Ân Xá

Người Được Ân Xá

Trong một buổi lễ tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 1986, thống đốc tiểu bang New Mexico là Tony Anaya đã giảm án tử hình cho tất cả năm tử tội trong tiểu bang thành án tù chung thân, vì cho rằng “án tử hình là một án vô nhân, vô luân, phản Thượng Đế và không thích hợp với một xã hội sáng suốt.”

Tất cả năm tử tội vừa được giảm án đều phạm tội sát nhân, và đối với họ quyết định của thống đốc Anaya là một quyết định kịp thời, vì thống đốc Anaya chỉ còn quyền hành đến ngày 31 tháng 12 năm 1986 là ngày nhiệm kỳ thống đốc của ông chấm dứt.  Nếu không được thống đốc Anaya giảm án, cả năm tử tội này khó lòng thoát chết vì vị tân thống đốc sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng giêng năm 1987 là Garrey Carruther đã nhiều lần tuyên bố ông ủng hộ luật tử hình của tiểu bang.

Ở Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới, dư luận chia ra làm hai phe. Một phe chống đối án tử hình như ông Tony Anaya vì cho rằng chỉ có một mình Thượng Đế mới có quyền cho con người sự sống, và cũng chỉ Thượng Đế mới có quyền rút sự sống đó lại. Phe thứ hai cho rằng: mạng đền mạng, người nào đã vô cớ xâm phạm đến sinh mạng của người khác thì phải đền tội bằng chính mạng sống mình.

Kể lại câu chuyện thống đốc Anaya đã giảm án cho năm tử tội ở Mexico, chúng tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề là vấn đề “người được ân xá.”

Chúng ta ít chú ý đến một quyền rất lớn của các vị nguyên thủ quốc gia là quyền ân xá, vì chúng ta không cần được ân xá, hay nói cách khác: tôi không phải là một tử tội thì quyền ân xá của các vị quốc trưởng, tổng thống hay thống đốc đâu có can hệ gì đến tôi?

Ở trần gian này, chúng ta đâu có phạm những trọng tội để đến nỗi bị án tử hình và phải trông mong ân huệ của người có quyền ân xá. Nhưng đứng trước Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, là Chúa Tể của vũ trụ, tất cả chúng ta đều là tử tội, theo lời Thánh Kinh chép rằng: “Trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác. Anh em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Sa-tan, bạo chúa của đế quốc không gian, hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Thượng Đế. Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Thượng Đế hình phạt như bao nhiêu người khác.”

Lời Thánh Kinh xác nhận rằng: “Tất cả chúng ta, tức là tất cả mọi người sinh ra trên trần thế, thuộc mọi chủng tộc, mọi thời đại, mọi phương trời, đều đã chống nghịch Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên vũ trụ và nhân loại. Vì chống nghịch và xa cách Thượng Đế, toàn thể nhân loại đều buông mình vào các ham muốn xác thịt và ý tưởng hư không. Tội chống nghịch Thượng Đế là tội gốc đã phát sinh ra những tội khác như ghen ghét, hận thù, vị kỷ, tham lam. Thánh Kinh xác nhận rằng: con người không có bình an với nhau vì con người bất hòa với Thượng Đế, con người ghen ghét hận thù nhau vì con người ghét bỏ Thượng Đế.

Vì vậy, tất cả nhân loại đều đã lãnh án tử hình, hay nói cách khác là con người, tất cả chúng ta đều là tử tội trước mặt Thượng Đế. Một khi đã biết mình là tử tội, chúng ta cần biết rõ ai có quyền ân xá tội. Câu hỏi đó đã được Thánh Kinh trả lời cách dứt khoát: “Thượng Đế vô cùng nhân từ, vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta quá bao la, dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Thượng Đế cho chúng ta được sống lại với Chúa Cứu Thế. Vậy nhờ ân phúc của Thượng Đế anh em được cứu.”

Chúng tôi đã nhiều lần trình bày ý nghĩa của từ ngữ “ân phúc” trong Thánh Kinh là ơn Thượng Đế ban cho người không đáng nhận lãnh, và Thượng Đế không đòi hỏi người nhận phải làm gì để được ơn đó. Ở đây chúng ta chú ý đến mấy chữ “sống lại với Chúa Cứu Thế.” Khi được Thượng Đế ân xá, chúng ta được kể là “sống lại,” vì chẳng những chúng ta bị án tử hình, mà tâm linh chúng ta cũng đã chết vì tội lỗi gian ác. Khi nói chúng ta được “sống lại với Chúa Cứu Thế,” Thánh Kinh cho chúng ta thấy chân lý này của Phúc Âm: Thượng Đế là vị thẩm phán Công Minh tuyệt đối của vũ trụ không thể tha thứ chúng ta như cách các vị nguyên thủ quốc gia ở trần gian ân xá các tử tội, vì theo luật pháp của Thượng Đế, không một tội nào có thể bỏ qua mà không bị hình phạt. Vì vậy, để ân xá chúng ta, chính Thượng Đế Ngôi Hai là Chúa Cứu Thế phải vào đời, lãnh tất cả tội lỗi chúng ta, chịu hình phạt vì tội lỗi đó trên cây thập tự, rồi sống lại để xác nhận rằng: bất cứ ai tin Chúa Cứu Thế đều được Thượng Đế ân xá và tâm linh đang chết của chúng ta được sống lại vì Chúa Cứu Thế đã truyền sự sống mới của Ngài cho chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top