Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Ngân Hàng và Chi Phiếu

Điện Thoại Phúc Âm: Ngân Hàng và Chi Phiếu

Ngân Hàng và Chi Phiếu

Thụy Sĩ là một nước nhỏ ở Âu châu, nhưng nổi tiếng về những ngân hàng, mà ta thường gọi là nhà băng.  Nếu tính theo tỉ lệ dân số thì Thụy Sĩ có nhiều nhà băng nhất thế giới.  Ở Thụy Sĩ có 1315 người dân đã có một nhà băng.  Trong khi ở Hoa Kỳ, cứ 6570 người có dân mới có một nhà băng.

Đối với đa số dân chúng, nhà băng là chỗ để gửi tiền.  Cứ vài tháng một lần, họ đem chi phiếu lương bổng ký thác vào trương mục, rồi khi có cần họ viết các chi phiếu, như chi phiếu cho trả tiền thuê nhà, tiền mua xe, chi phiếu để lãnh tiền mặt, vv…

Khi xử dụng trương mục tại một nhà băng, chúng ta có lẽ không cần phải biết nhà băng ấy do ai đứng đầu, hay số trử ngân của nhà băng ấy là bao nhiêu, nhưng có một điều lúc nào chúng ta cũng phải biết là: trương mục chúng ta còn bao nhiêu? Chúng ta phải biết số tiền còn lại trong trương mục để khỏi phải ký chi phiếu không có tiền bảo chứng.

Chắc có nhiều vị thính giả cũng đã có lần kinh nghiệm như chúng tôi: trong tay vẫn còn có mấy tập chi phiếu khá dày, có cả mấy chục tấm chi phiếu in rất đẹp, nhưng chúng ta không thể sử dụng được.  Các tấm chi phiếu ấy không có giá trị gì cả, vì một lý do rất đơn giản là trương mục chúng ta đã hết tiền.

Nhưng nếu chúng ta có một anh bạn rất thân và rất giàu, và anh bạn này bằng lòng ký thác số tiền khổng lồ của anh vào trương mục của chúng ta, để biến trương mục này thành trương mục chung, rồi với trương mục chung này, chúng ta có quyền ký chi phiếu bao nhiêu cũng được, lúc nào cũng được.

Chắc ai nghe điều này cũng mĩm cười và nghĩ rằng: ở đời này làm gì có người bạn giàu có và rộng rãi như vậy.

Trong lĩnh vực vật chất, chúng ta không mong gì kiếm được một người bạn vừa thân vừa giàu bằng lòng mở một trương mục chung với chúng ta, nhưng trong lĩnh vực tâm linh, chúng ta có Chúa Cứu Thế Jêsus, là Đấng đã phán rằng: “Nếu các con nhân danh Ta cầu xin Cha điều chi, Cha sẽ ban cho các con.”

Để hiểu câu này cách thực tế, chúng ta dùng các từ ngữ thông thường của nhà băng và nói rằng Thượng Đế là Chúa tể của vũ trụ, đã tồn trữ tất cả các ân phúc của Ngài vào nhà băng thiên đàng.  Chúa Cứu Thế là Con nên có quyền hưởng tất cả gia tài của Thượng Đế, và Chúa đã đem cho chúng ta một tập chi phiếu, có ký sẵn tên của Ngài.  Bây giờ Chúa bảo chúng ta: con cầm các chi phiếu này, viết  vào những gì con có cần, ký tên con ở dưới tên Ta rồi gửi lên Thượng Đế mà lãnh.  Những điều chúng ta đã ký thác trong nhà băng thiên đàng gồm nhiều thư, kể cả hạnh phúc đời đời ở thiên đàng, cuộc sống an bình thoải mái, vui tươi trên trần gian.  Tất cả đều đã được Chúa Cứu Thế ký thác trong trương mục chung của Ngài và của chúng ta.

Nhưng trước khi chúng ta cầm tấm chi phiếu của Chúa để lãnh tất cả các hạnh phúc đó, chúng ta phải thỏa mãn một điều kiện của Chúa dạy bảo.  Điều kiện đó chỉ có ba chữ là “nhân danh Ta.”

Khi bảo chúng ta “nhân danh Chúa”.  Đức Chúa Jêsus dạy rằng: cũng như tất cả mọi người sinh ra trên trần thế, con là người có tội với Cha Ta, là Thượng Đế chí thánh.  Con không thể đến với Thượng Đế được, vì Thượng Đế thánh khiết phải hình phạt tội lỗi.  Nhưng Ta đã xuống trần, nhơn danh con mà chịu chết.  Ta “nhân danh mà chịu chết,” tức là Ta đã gánh vác tất cả tội lỗi con đã phạm, từ những ý tưởng xấu xa đến những lời nói dối trá và những hành động gian ác.  Khi Ta gánh vác tội lỗi của con và của cả nhân loại, Ta đã lãnh hình phạt kinh khiếp của Thượng Đế trên thập tự giá.

Ta là Đấng vô tội đã trở nên tội lỗi vì con, bây giờ con có thể nhờ Ta mà nên công chính thánh thiện trước mặt Thượng Đế.  Nói cách khác, Ta đã nhơn danh tội lỗi của con mà chịu chết, để cho con có thể nhơn danh thánh khiết của Ta mà sống đời đời.”  Nếu các con nhân danh Ta cầu xin Thượng Đế điều chi, Thượng Đế sẽ ban cho con.”  Lời hứa bất di bất dịch của Chúa là tấm chi phiếu đã được Chúa ký tên của Ngài.  Chúng ta chỉ cần cầm lấy tấm chi phiếu đó, đến thưa với Thượng Đế cầu xin Thượng Đế cho con nhận lãnh sự sống đời đời mà Chúa Giê xu đã thực hiện.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top