Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Thể Xác Chúa Cứu Thế Không Sống Lại

Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Thể Xác Chúa Cứu Thế Không Sống Lại

 

Nếu Thể Xác Chúa Cứu Thế Không Sống Lại

Mỗi năm, người theo Chúa Cứu Thế giữ hai ngày lễ quan trọng.  Lễ được nhiều người để ý nhất là lễ Giáng sinh, năm nào cũng đúng vào ngày 25 tháng 12 dương lịch.  Lễ thứ hai cũng không kém phần quan trọng là lễ Phục sinh, kỷ niệm Chúa Cứu Thế sống lại.  Vì lễ Phục sinh không tính theo dương lịch, nên mỗi năm chúng ta phải lấy lịch xem để biết chắc lễ Phục sinh sẽ xảy ra vào ngày nào, tháng nào, vì lễ này có thể xê dịch trong khoảng thời gian 34 ngày, từ 22 tháng 3 đến 25 tháng tư dương lịch.  Nhưng có một đặc điểm không thay đổi của lễ Phục sinh là lễ phải xảy ra đúng vào ngày Chúa nhật, và thứ Sáu ngay trước lễ Phục sinh thường được gọi là Ngày Chúa Chịu Chết.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm Chúa chịu chết vào ngày thứ Sáu 24 tháng 3 và kỷ niệm Chúa sống lại vào Chúa nhật 26 tháng 3 dương lịch.

Cả Kinh Thánh Cựu Ước, là bộ sách chép nhiều thế kỷ trước Chúa Giáng sinh, và Thánh Kinh Tân Ước đều quả quyết rằng: mục đích của Chúa Cứu Thế giáng sinh là để chịu chết trên cây thập tự, và sau khi chịu chết ba ngày, Chúa phải sống lại để ngự về trời, rồi sẽ trở lại thế gian lần thứ hai.

Chúng ta có thể gọi 4 sự kiện: Chúa giáng sinh, Chúa chịu chết, Chúa sống lại, Chúa trở lại lần thứ hai là 4 cột trụ của Phúc Âm, và nếu có một cột trụ nào sập đổ, tất cả niềm tin Phúc Âm phải bị tiêu diệt.

Nhưng Chúa sống lại là gì?  Có người giải thích rằng: Chúa sống lại tức là tâm linh hay linh hồn của Chúa hiện về, trong khi đó thể xác bằng xương bằng thịt của Ngài vẫn còn trong mồ mã, Ngài vẫn để lại những đốt xương, những sợi tóc như các vị giáo chủ, các thánh nhân hiền triết trong đời.

Thưa không! Cách giải thích đó hoàn toàn trái ngược với Thánh Kinh.  Vì Thánh Kinh quả quyết rằng: Thân thể bằng xương bằng thịt của Chúa đã sống lại, thịt Chúa không bị rửa nát, xương Chúa không bị rã rời từng đốt, từng lóng như bộ xương cách trí.  Chính Chúa Cứu Thế sau khi sống lại, đã đến thăm viếng các môn đệ và trong khi những người nầy khiếp sợ tưởng họ thấy một vị thần, Chúa liền trấn an họ rằng: “Sao các con sợ? Sao vẫn còn nghi ngờ? Hãy xem tay chân Ta! Chính Ta đây! Hãy sờ Ta xem, vì thần linh đâu có xương thịt như Ta!” Ngài vừa nói vừa đưa tay chân cho họ xem.

Sự kiện thể xác bằng xương bằng thịt của Chúa Cứu Thế sống lại là sự kiện không có không được vì có nhiều lý do.  Trong số các lý do đó, chúng ta có thể kể ba lý do sau đây:

(1) Lý do thứ nhất là nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước không ứng nghiệm và Thượng Đế không phải là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.  Trong số các lời Tiên tri trong Cựu Ước về việc thể xác Chúa Cứu Thế sống lại, có lời sau đây được chép 10 thế kỷ trước khi Chúa giáng sinh như sau:  “Thượng Đế không để Đấng Thánh của Ngài bị rửa nát”  Đấng Thánh của Thượng Đế là Chúa Cứu Thế, và Đấng Thánh phải bị trừ đi, phải bị dứt khỏi đất người sống, phải chịu chết làm sinh tế đền tội cho nhân loại.  Đấng Thánh của Thượng Đế phải chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh, và thể xác Ngài phải sống lại theo lời Thánh Kinh.

(2) Lý do thứ hai là: nếu thể xác Chúa Cứu Thế không sống lại, cả nhân loại đều tuyệt vọng, không còn niềm tin, không còn gì để tin tưởng nữa, theo lời Thánh Kinh chép: Nếu Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại, đức tin anh em hóa ra vô ích, anh em vẫn còn bị đày đọa trong tội lỗi và các tín hữu đã chết cũng vĩnh viễn hư vong.

(3) Lý do thứ ba là: nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, Chúa Cứu Thế là kẻ thất bại, Thượng Đế đã thất hứa, và quỷ vương Sa tan là kẻ chiến thắng đã phá hoại hoàn toàn kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế.  Nói cách khác, nếu thể xác Chúa Cứu Thế không sống lại, Thượng Đế không còn là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng nữa.

Nhưng Thượng Đế đời đời bất biến lúc nào cũng là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Thiện, Toàn Ái, nên thể xác bằng xương bằng thịt của Chúa Cứu Thế đã sống lại, Chúa Cứu Thế đã ngự về trời để chuẩn bị trở lại trần gian lần thứ hai và câu Kinh Thánh sau đây sẽ ứng nghiệm hoàn toàn: “Thượng Đế đưa Chúa Cứu Thế Giê xu lên tột đĩnh, ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối, để dù ai ở trên trời, dưới đất hay dưới vực thẳm không gian, mỗi khi nghe Danh Chúa Giê xu, tất cả đều quỳ gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể vũ trụ và tôn vinh Thượng Đế là Cha”.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top