Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Chúa Jesus Không Sống Lại – Phần 3

Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Chúa Jesus Không Sống Lại – Phần 3

Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Chúa Jesus Không Sống Lại – Phần 3

 

Nếu Chúa Jesus Không Sống Lại – Phần 3

Chúa nhựt ngày 6 tháng tư là ngày Lễ Phục sinh, tức là ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế sống lại. Còn ngày 25 tháng 12 mỗi năm là ngày kỷ niệm Chúa ra đời. Nói đến ngày ra đời, tức là sinh nhựt, thì ai cũng có cả. Sinh nhật của chúng ta có thể được gia đình và bạn bè biết, sinh nhật của các vị Giáo chủ sáng lập các tôn giáo, sinh nhật các vị anh hùng, các vĩ nhân, v.v… thường được ghi trong lịch sử và được người đời kỷ niệm.

Nhưng cuốn lịch của ta dùng hàng năm, cũng như lịch sử của nhân loại chỉ ghi có một lễ kỷ niệm sống lại. Tất cả mọi người sinh ra trong đời đều có ngày sinh và có ngày chết, nhưng chỉ có một Người có ngày sống lại, và Người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  

Nhưng nếu Người ấy không sống lại thật sự thì sao? Câu hỏi thật vắn tắt và đơn giản, nhưng câu trả lời không thể đơn giản như vậy.

Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì bao nhiêu triệu người đã theo Ngài suốt 20 thế kỷ này là những người ở trong một tình trạng tuyệt vọng bi đát kinh khủng. Họ tuyệt vọng vì họ bị lừa, tưởng đi theo một Chúa sống mà Chúa ấy vẫn chết. Tình trạng họ bi đát vì sau khi qua đời này, họ cũng chết đời đời, và không có một mảy may hi vọng gì ở cõi đời sau.  Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, thì chính Ngài là một người nói dối, một người điên cuồng, vì trước khi chịu chết, Ngài đã bao lần tuyên bố mình là con của Đấng Tạo Hóa và sẽ sống lại.

Một nhà văn hào nổi danh người Anh là C.S.Lewis có viết rằng: “Chúa Giê-xu nói Ngài có quyền tha tội và sẽ đoán xét cả nhân loại, thì Ngài phải là Con Thượng Đế, hay là một con người điên cuồng.”

Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu không thể nói dối được. Chính Ngài đã phán: “Ta là Con Đường, Ta là Chân-Lý, Ta là sự sống,” thì chính Ngài đã đắc thắng tử thần và đã sống lại.

Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho các môn đệ xem thấy. Từ khi thấy Chúa sống lại, các môn đệ vốn là những người yếu đuối sợ sệt đã can đảm rao giảng Chúa sống lại, mặc dù bị bắt bớ, tù đày, chém giết. Phi-e-rơ, một môn đệ đã chối Chúa ba lần, được thấy Chúa sống lại. Chỉ mấy chục ngày sau khi chứng kiến Chúa chết và sống lại, Phi-e-rơ đã dõng dạc tuyên bố với đoàn dân Do-thái đã trực tiếp tham dự vào việc giết Chúa rằng: “Chúa Giê-xu là Đấng mà các ông đã đóng đinh trên cây thập tự đã được Thượng Đế khiến từ cõi chết sống lại.” Những người Do-thái này đã chứng kiến cảnh Chúa chết nhưng phải ngậm miệng, vì Chúa Cứu Thế thật đã sống lại.

Văn hào C.S.Lewis vốn là một văn sĩ vô thần và đã viết “Giê-xu hoặc là Con Thượng Đế, hoặc là một người điên cuồng” cũng đã nghiên cứu Thánh Kinh để tìm sự thực, và Lewis đã công nhận Chúa Giê-xu đã sống lại, vì Ngài thực sự là con Thượng Đế. 

Chúng tôi tin chắc chắn đây là sự thật nên chúng tôi nói, chúng tôi tin Chúa Giê-xu đã sống lại và hiện đang sống trong chúng tôi. Chúa Giê-xu cũng sẽ ngự vào lòng qúi vị để cho quí vị trở thành con cái của Thượng Đế nếu quí vị tin nhận Ngài.

Phao-lô vốn chống đối Chúa và bắt bớ đánh đập các môn đệ Chúa vì không tin Chúa sống lại. Nhưng Chúa đã hiện ra cho Phao-lô trông thấy, và Phao-lô đã tuyên bố rằng “Thực sự, Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những người ngủ.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top