Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Chúa Giê-xu Không Sống Lại – Phần 2

Điện Thoại Phúc Âm: Nếu Chúa Giê-xu Không Sống Lại – Phần 2

Nếu Chúa Giê-xu Không Sống Lại – Phần 2

“Trước hết, tôi truyền lại cho anh em những chân lý tôi đã tin nhận: Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh. Chúa được mai táng, qua ngày thứ ba Chúa sống lại theo lời Thánh Kinh. Chúa hiện ra cho Phi-e-rơ, rồi cho các sứ đồ. Ngài lại hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy cùng một lúc, phần đông vẫn còn sống, nhưng cũng có một vài người qua đời rồi.”

Câu chúng ta vừa nghe là lời Thánh Kinh, được thánh Phao-lô ghi chép trong bức thư gửi cho các tín hữu ở thành Cô-rinh-tô. Sau khi nhấn mạnh chân lý Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và Chúa đã sống lại theo lời Thánh Kinh loan báo trước, thánh Phao-lô kể ra những nhân chứng đã được thấy, được nghe và được sinh hoạt với Chúa sau khi Ngài sống lại, rồi thánh Phao-lô cũng nêu lên câu hỏi: Nếu Đức Chúa Giê-xu không sống lại thì sao?

Để trả lời câu hỏi đó, thánh Phao-lô viết tiếp rằng: “Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, Phúc Âm chúng tôi rao giảng hóa ra vô ích và đức tin anh em mất nền tảng. Chúng tôi trở thành nhân chứng giả dối, vì xác nhận Thượng Đế đã làm cho Chúa Cứu Thế sống lại… Nếu Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại, đức tin anh em hóa ra vô ích, anh em vẫn còn bị đày đọa trong tội lỗi, và các tín hữu đã chết cũng bị hư vong vĩnh viễn.”

Với những lời mạnh bạo và dứt khoát, thánh Phao-lô nói tiếp rằng: Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, đức tin của người theo Chúa là đức tin hư ảo vì không có nền tảng, người tin Chúa vẫn còn bị đày đọa trong tội lỗi và phải bị hư vong vĩnh viễn trong hỏa ngục, Phúc Âm chỉ còn là một thứ lý thuyết không có giá trị, và người rao giảng Phúc Âm chỉ là những nhân chứng giả dối, những người làm chứng gian. Chẳng những như vậy, thánh Phao-lô còn hàm ý rằng: Nếu Đức Chúa Giê-xu không sống lại thì Thượng Đế đã thất tín, bởi vì Ngài đã không giữ lời hứa của Ngài như đã được chép trong sách Thi Thiên hơn 1000 năm trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh rằng: “Thượng Đế sẽ không để linh hồn Chúa bị bỏ rơi nơi Âm phủ, cũng chẳng để thân thể của Đấng Thánh Ngài bị rữa nát,” và lời được chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: “Người ta đã đặt mồ Chúa với những kẻ ác, nhưng khi chết Chúa được chôn với người giàu, dù Chúa chẳng hề làm điều hung ác và chẳng có sự dối trá trong miệng. Thượng Đế lấy làm vừa ý khi để Chúa chịu khổ hình, nhưng sau khi hy sinh mạng sống làm tế chuộc tội, Chúa sẽ thấy dòng dõi Ngài sẽ dài thêm, và ý định của Thượng Đế nhờ tay Ngài được hoàn thành.”

Con người bất năng, nhưng Thượng Đế lúc nào cũng toàn năng; con người có thể thất tín, nhưng Thượng Đế lúc nào cũng thành tín – và với bản tính toàn năng và thành tín, Thượng Đế đã làm cho Chúa Cứu Thế sống lại.

Việc Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại đã đem lại hy vọng tươi sáng nhất, mà cũng là hy vọng độc nhất cho nhân loại. Vì Chúa đã sống lại, đức tin chúng ta mới có nền tảng, chúng ta mới biết mình tin một Đấng đang sống, Đấng đang ở một bên chúng ta để tha thứ tội lỗi chúng ta, để an ủi khi chúng ta gặp cảnh đau buồn, để cứu giúp khi chúng ta gặp trường hợp bế tắc, và để bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh viễn ở thiên đàng hạnh phúc.

Bằng cớ Chúa Cứu Thế đã sống lại chẳng những là bằng cớ chắc chắn được chứng minh bằng sự biến đổi của các môn đệ Ngài từ những người hèn nhát trở thành người can đảm sẵn sàng hy sinh mạng sống để rao giảng sự chết và sự sống của Chúa; được chính những người giết Chúa xác nhận khi họ phải ngậm miệng vì không có cách nào bác bỏ những luận cứ đanh thép của các nhân chứng đã gặp Chúa; được lịch sử, được các luật gia, các nhà khoa học và khảo cổ học đã minh chứng.

Bằng cớ rõ rệt nhất là quyền năng của Phúc Âm đã và đang tác động trong tâm linh và cơ thể của bao nhiêu người tin nhận Chúa: Những người sa đọa đến cùng tột đã được Phúc Âm thay đổi và đem lại sức sống mới để sống đời sống thánh thiện, những người nghiện ngập đã được Phúc Âm phóng thích khỏi rượu chè và các loại ma túy độc hại, những người trước nay vẫn tự kiêu về đời sống “tương-đối-thánh-thiện” của mình đã được Phúc Âm thuyết phục để đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế.

Vì Chúa đã sống lại, nên chính quý vị và chúng tôi cũng được quyền năng sống lại của Chúa tái tạo, khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top