Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Một Gia Đình Phạm Pháp

Điện Thoại Phúc Âm: Một Gia Đình Phạm Pháp

Một Gia Đình Phạm Pháp

Sau khi nghiên cứu bản báo cáo về các em thiếu nhi thuộc gia đình Wilson ở Pasadena tại Tiểu bang California, ông Thomas Corey thuộc Sở Cảnh Sát Đặc Trách Thiếu Nhi Phạm Pháp biết ngay rằng ông phải có quyết định dứt khoát. 

Gia đình Wilson này do một bà cụ đứng đầu, bà cụ chỉ có một căn nhà nhỏ bé, nhưng nhà này chứa 9 người con của bà cụ, 3 đứa cháu, và một số họ hàng bà con.  Trong mười năm qua, những người trong gia đình này đã bị bắt tất cả 400 lần về những tội như: ăn cắp, bán ma túy, và mãi dâm.

Ông Corey cho rằng những người lớn trong gia đình này đã làm gương xấu cho các em thiếu nhi, và đã dạy cho con em của họ đi vào con đường tội lỗi.  Hai em mới 9 tuổi vừa bị bắt về tội ăn cắp trong một cửa hiệu bán đồ chơi, và việc này đã chứng tỏ rằng: đời cha mẹ đã phạm tội ác, đến đời con cũng đã phạm tội ác, và bây giờ đến đời cháu cũng đang bắt đầu đi vào con đường tội ác. 

Lúc đầu ông Corey muốn xin tòa án ra lệnh tách rời những thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống, và đem các em đi gởi ở các gia đình bảo trợ.  Nhưng khi tòa án quyết định chỉ tách rời những em dưới 12 tuổi ra khỏi gia đình, còn 4 em từ 12 đến 17 vẫn để ở lại trong gia đình Wilson như cũ, thì ông Corey cũng đồng ý, vì nói rằng: Các em thiếu niên này đã bị tiêm nhiểm thói hư tật xấu của người lớn trong gia đình qua nhiều năm rồi.  Bây giờ có đem gởi chúng ở các gia đình bảo trợ cũng quá muộn.

Câu chuyện của gia đình Wilson ở Pasadena cho chúng ta thấy một thực trạng đáng buồn của nhân loại.  Đó là thực trạng con người dễ bị nhiễm tội lỗi, dễ bị ảnh hưởng của gia đình của bạn bè và xã hội.  Có người đã thấy các ảnh hưởng nầy, và đã đi đến kết luận rằng: Khi sinh ra con người là thánh thiện hoàn toàn, nhưng con người đã trở thành xấu khi bị ảnh hưởng của người khác, vì tiêm nhiễm tội lỗi của người xung quanh mình.

Chủ trương nầy nghe có lý, nhưng lại trái ngược với Phúc Âm, bởi vì Phúc Âm đã dạy rằng: Khi mới sinh ra con người đã mang trong mình mầm móng của tội lỗi và sự chết.  Mầm mống tội lỗi đã ăn sâu trong tâm hồn con người, và chẳng sớm thì muộn nó phải xuất hiện.  Nếu bản tính tội lỗi đó không bị ảnh hưởng của một gia đình xấu như gia đình Wilson để bộc phát cách rõ rệt, thì nó cũng âm ỉ ngấm ngầm ở bên trong, và chỉ đợi cơ hội thuận tiện là bùng lên. 

Có những em bé vài ba tháng đã tỏ ra giận dữ, cũng có em lộ ra tính tham lam, và rồi lớn tí nữa các em lộ ra dối trá.  Phần lớn các bậc cha mẹ đâu có dạy các em làm những điều đó, các em cũng chưa đủ trí khôn để bắt chước người lớn, nhưng từ bên trong đã có một cái gì đen tối trì kéo con người đi xuống.

Khi tổng kết về tấm lòng con người, Kinh Thánh tuyên bố rằng: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa.  Ai có thể biết được?”  Còn khi đi vào chi tiết các tội phạm của con người, Kinh Thánh kể ra những tội mà ai cũng đã phạm như: Tội ghen ghét là nguyên nhân tội sát nhân; tội ngó người khác phái mà động tình, mà Kinh Thánh kể là tội tà dâm; tội không hiếu kính cha mẹ; tội thiếu thật thà v.v… Sau khi liệt kê các tội này, Kinh Thánh thêm một câu dễ lột trần tính tình xấu xa của con người rằng: Người ta biết mạng lịnh của Đấng Tạo Hóa tỏ ra rằng ai phạm các tội đó đều phải chết, thế mà chẳng những họ từ bỏ làm thôi đâu, lại còn thích cho người khác phạm các điều ấy nữa!

Như vậy con người sinh ra ở đời đều mang trong người bản tính tội lỗi, và bản tính tội lỗi này là môi trường tốt cho các vi trùng tội lỗi của gia đình, của xã hội sinh sôi nảy nở. 

Trường hợp gia đình Wilson là trường hợp kết cấu chặt chẽ của yếu tố nội tâm – tức là bản tính tội lỗi bên trong, và yếu tố ngoại cảnh – là các gương xấu, các lời hướng dẫn sai quấy của gia đình.  Trường hợp của những người có thiện chí, có ý muốn sống một cuộc sống thiện lành là trường hợp chiến đấu giữa bản tính tội lỗi bên trong và thiện chí làm lành.  Nhưng cuộc chiến đấu nầy là một cuộc chiến đấu quá chênh lệch, bởi vì bản tính tội lỗi quá mạnh mẽ, còn thiện chí làm lành lại quá yếu ớt, đúng theo lời than của một người đã thất bại rằng: Tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, lại làm điều dữ mình không muốn”.

Ông Thomas Corey tuy đã thành công trong việc xin tòa án ra lệnh tách rời mấy em nhỏ ra khỏi gia đình Wilson để đem gởi các em sống với các gia đình bảo trợ, nhưng nếu lòng của các em không đổi mới, thì các em lại trở về con đường tội lỗi như trước.  Tất cả chúng ta, quí vị và chúng tôi đều cũng như vậy, tức là đều không thể nào thắng được bản tính tội lỗi, thắng được các thói hư tật xấu của tổ tiên truyền lại cho mình, nếu chúng ta không đến với Đức Chúa Jesus.  Lời Chúa phán rằng: “Ấy chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh đã được chuộc khỏi cách ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, nhưng là bởi huyết báu của Chúa Cứu Thế Jesus.” 

Huyết của Đức Chúa Jesus có quyền năng tẩy sạch mọi tội lỗi và tiêu diệt bản tính hướng ác của chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1984)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top