Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Men

Điện Thoại Phúc Âm: Men

Men

Bánh mì, bánh bao, bánh bò…  Các loại bánh này, có gì giống nhau?  Tất cả đều cần đến men.  Men là một loại nấm đơn bào tăng trưởng rất nhanh bằng cả hai lối trực phân và gián phân.  Năm 1857 nhà bác học Pháp Cagniard de la Tour khám phá ra men là một loại thực vật sinh sản bằng lối gián phân.  Ông cũng tìm ra tác dụng của men trên đường, tạo thành sự lên men rượu.  Đây là một phản ứng hóa học quan trọng, nhờ đó men lấy được thức ăn từ những chất hữu cơ.  Khi các tế bào men tăng trưởng như vậy, chúng tạo thành những phân hóa tố.  Ba phân hóa tố men tạo thành là diatase, zymase và invertaste.  Chính những phân hóa tố này tạo thành sự lên men bằng cách làm cho tinh bột và đường trở thành một hỗn hợp.  Phân hóa tố diastate tạo ảnh hưởng trên tinh bột, hai phân hóa tố còn lại tạo ảnh hưởng trên đường.  Hai phân hóa tố này chỉ có thể hoạt động trong môi trường ẩm và nhiệt độ từ 26 đến 29 độ bách phân.

Đó là câu chuyện về men, và Chúa Giê-Xu đã có lần dùng men để so sánh với nước của Ngài.  Chúa Giê-Xu phán rằng: “Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia trộn vào trong ba đấu bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên.” Ma-thi-ơ 13:33.  Tại sao Chúa lại dùng men để so sánh với nước thiên đàng.  Nước Thiên Đàng trong câu này không có nghĩa là nơi an lạc mà những người tin Chúa sẽ sống sau này, nhưng chỉ về thẩm quyền và lĩnh vực cai trị của Chúa là nói đến những người bằng lòng thuần phục dưới quyền cai trị của Ngài.  Nước Thiên Đàng vì vậy là nói đến đạo của Chúa, không phải đạo dưới hình thức một tổ chức tôn giáo, nhưng là tập thể của những người yêu mến Chúa, xây dựng niềm tin trên Thánh Kinh.  Nước Thiên Đàng trong ý nghĩa đó đã được Chúa Giê-Xu so sánh với men.

Đối với người thời đó, men không phải là một hình ảnh tốt.  Men thường  được dùng tượng trưng cho tội, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.   Chính Chúa Giê-Xu cũng dùng hình ảnh đó để so sánh với giáo huấn của những người đạo đức giả đương thời (Ma-thi-ơ 16:6).  

Tuy nhiên khi dùng men để chỉ về Nước Chúa, Ngài muốn nhấn mạnh vào một khía cạnh khác: khía cạnh tăng trưởng mau lẹ.  Men làm cho bột gia tăng nhanh chóng thế nào thì sức mạnh của đạo Chúa cũng gia tăng và tạo ảnh hưởng nhanh chóng như vậy.  Đây nói về quyền năng tái tạo của Tin Lành tức là Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-Xu.  Đạo của Chúa không phải là lý thuyết suông, nhưng là quyền năng để cứu những người có lòng tin.  Men tạo ảnh hưởng trong bột thế nào, thì Lời Chúa cũng tạo ảnh hưởng trong lòng người như vậy.  Nhưng chúng ta phải để cho Lời của Ngài hành động trong ta cũng như men phải cho vào bột mới tạo ảnh hưởng trong bột.  Bạn có để cho Lời của Chúa hành động trong bạn mỗi ngày không?  Nếu không, bạn sẽ không thể nào kinh nghiệm được tác dụng diệu kỳ của Lời ấy.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top