Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Luật Sư

Điện Thoại Phúc Âm: Luật Sư

Luật Sư

Tạp chí Reader’s Digest có đưa ra câu đố nầy: Trong số 9 luật sư có tên sau đây, có một vị đã bỏ học nửa chừng khi đang theo học tại một trường đại học luật khoa.  Đố độc giả đoán vị ấy là ai? Tên của 9 luật sư đó là: Patrick Henry, luật sư và thống đốc tiểu bang Virginia; John Jay, luật sư và chủ tịch tối cao pháp viện Hoa kỳ;  John Marshall, luật sư và chủ tịch tối cao pháp viện Hoa kỳ; Roger Taney, luật sư và bộ trưởng tài chánh trước khi làm chủ tịch tối cao pháp viện Hoa kỳ; Daniel Webster, luật sư  và bộ trưởng ngoại giao; Salmon Chase, luật sư, thượng nghị sĩ và cuối cùng là chủ tịch tối cao pháp viện Hoa kỳ; Abraham Licoln, luật sư và tổng thống Hoa kỳ; Stephen Douglas, luật sư và thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois, được nổi danh nhờ đấu lý với tổng thống Abraham Lincoln và Clarence Darrow, luật sư nổi danh nhất.

Câu trả lời là: trong số 9 vị này, chỉ có ông Clarence Darrow đã học đại học luật khoa một năm rồi bỏ học.  Tám vị kia không thể bỏ học nữa chừng vì họ không hề chính thức ghi tên theo học một trường đại học luật khoa nào cả, mà chỉ học riêng hay học các lớp ban đêm.

Khi nghe nói đến tiếng “luật sư”, một số người liên tưởng đến những vụ kiện tụng phiền phức, những vụ án rắc rối, tốn kém. Nhưng ngoài một số luật sư chỉ muốn cho người ta kiện tụng nhau, chúng ta cũng thấy có những vị lo bảo vệ công lý, tranh đấu cho người cố thế, như trường hợp ông Abraham Lincohn là người đã tranh đấu cho việc giải phóng nô lệ ở Hoa Kỳ.

Tiếng Hy Lạp, là thứ ngôn ngữ được dùng để chép Thánh Kinh Tân Ước, có từ ngữ “Parakletos”.  Từ ngữ này có thể dịch ra tiếng Việt nam là “luật sư”, và được Chúa Cứu Thế dùng khi nói chuyện với môn đệ trước ngày Chúa chịu chết, như sau:  “Ta sẽ cầu xin Cha ban cho các con Đấng Parakletos để sống với các con mãi mãi.  Đó là Đức Thánh Linh , là Thần Chân Lý”. 

Từ ngữ Parakletos chẳng những có nghĩa là luật sư mà còn có nghĩa “Đấng An Ủi, Đấng Giúp Đỡ, Đấng Bảo Vệ, Đấng Cầu Thay, Đấng ở một bên, Đấng Thêm Sức”. 

Sau khi Chúa Cứu Thế sống lại và về trời, số môn đệ của Chúa chỉ có 120 người, đa số ít học, không có thế lực hay địa vị trong xã hội và bị nhiều người thù ghét, tìm cách hãm hại.  Nhưng khi Đấng Parakletos, là Đức Chúa Thánh Linh đến với họ, họ đã mạnh dạn công bố Phúc Âm và giúp đỡ cho hàng triệu người đến với Chúa Cứu Thế để được Chân Lý phóng thích khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết.  Nhưng đó không phải là thành quả của vị sứ đồ này, hay của vị thánh nọ, mà hoàn toàn là công tác của Đấng Parakletos.

Ngay bây giờ, người tin theo Chúa Cứu Thế cũng có thể có một đức tin mãnh liệt và quyền năng siêu nhiên để phổ biến Phúc Âm cách hữu hiệu như lửa cháy rừng, nếu chúng ta ý thức được Đấng Parakletos đang sống trong chúng ta.  Danh hiệu Parakletos của Đức Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta rằng: Tại sao chúng ta buồn bã? Khi Đấng An ủi đang dùng lời hằng sống an ủi chúng ta như bà mẹ hiền an ủi đứa con bé bỏng?  Tại sao chúng ta tưởng mình phải bó tay tuyệt vọng khi Đấng Giúp đỡ toàn năng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trên bước đường phục vụ Chúa? Tại sao chúng ta vẫn cứ lo sợ kẻ thù phá hoại , khi có Đấng Bảo vệ đang che chở chúng ta?  Tại sao có lúc chúng ta thấy mình lẻ loi cô độc mà Đấng Parakletos lúc nào cũng ở một bên chúng ta? Tại sao chúng ta thấy chán nản, mệt mỏi, yếu đuối, rằng Chúa sẵn sàng thêm sức cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin Ngài? 

Trong đời này, có lẽ quí vị khỏi cần đến luật sư, hay bất đắt dĩ lắm mới phải nhờ luật sư, nhưng trong cuộc sống tâm linh, tức là trên bước đường thờ phượng và phục vụ Thượng Đế, quí vị không thể sống hay sinh hoạt nếu không có luật sư tâm linh là Đấng Parakletos để biện hộ an ủi, giúp đỡ, bảo vệ, cầu thay, thêm sức và ở một bên chúng ta, theo lời Chúa Cứu Thế đã hứa rằng: “Ngài vẫn sống với các con và sẽ ở trong các con”.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top