Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Luật Lệ Và Tự Do

Điện Thoại Phúc Âm: Luật Lệ Và Tự Do

Luật Lệ Và Tự Do

Phó Thủ Tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình viếng thăm Hoa Kỳ, đó là tin tức hàng đầu của tuần lễ cuối tháng giêng năm 1979.  Lãnh tụ của một nước Cộng sản thăm viếng một nước  tư bản lại là một nước cựu thù, thật là điều vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.  Không ai ngờ rằng có ngày một lãnh tụ Cộng sản lại đi bắt tay với một lãnh tụ tư bản như vậy.  Ông Đặng Tiểu Bình phải thay đổi hẳn đường lối mới có thể đi đến những quyết định táo bạo vừa rồi để hiện đại hóa nước Trung Hoa sau 30 năm chậm tiến.  Các lãnh tụ Cộng sản thấy rõ rằng chính sách khép  kín của họ không làm cho đất nước tiến bộ được, họ cần phải nới rộng tự do, giao thương với các nước khác mới có thể phát triển.  Nhà nước Trung Hoa đã nhận ra rằng tư tưởng Mao Trạch Đông không thể làm cho họ tiến mà phải áp dụng một đường lối mới.  Trong khi đó tại các nước tư bản, chúng ta thấy rằng luật lệ và đường lối tự do tại những nước này đã làm cho con người trở thành hư hỏng.  Người ta đã lạm dụng tự do quá nhiều và nếu không có một biện pháp thích đáng, chính cái tự do của những nước tư bản sẽ làm cho những nước này diệt vong.

Vậy thì làm thế nào để đừng quá khắt khe và làm thế nào để không quá nhiều buông thả.  Luật lệ là điều làm cho khắc khe và tự do là yếu tố làm cho người ta buông thả.  Áp dụng luật lệ như thế nào cho khỏi khắc khe và tự do thế nào cho khỏi buông thả? Yêu thương chính là yếu tố làm cho hai điều đó dung hòa.  Khi chúng ta yêu nước, yêu người khác, chúng ta sẽ không làm điều gì có hại cho người khác và vì vậy chúng ta giữ luật với một tinh thần tự nguyện.  Luật lệ trở thành một phần con người chúng ta thay vì một điều gì bắt buộc phải vâng theo.  Tự do cũng vậy, chúng ta có tự do nhưng khi biết nghĩ đến phúc lợi của người khác chúng ta sẽ không lạm dụng tự do đó, trái lại xử sự thế nào để không gây tai hại cho người khác.  Nếu đời sống của chúng ta chỉ là một số những luật lệ khắc khe, lắm khi chúng ta sẽ chỉ làm theo luật lệ vì bắt buộc và không có gì tự nguyện.  Trái lại nếu vì yêu thương người khác mà làm, chúng ta sẽ làm với một tinh thần vui vẻ và thoải mái hơn.

Nếu tự do nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm đời sống sẽ trở thành vô cùng hỗn loạn, nhưng khi tự do được lòng yêu thương kiềm chế, chúng ta sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn.  Vậy thì để có quân bình Chúa Giê-Xu đã dạy: “Hãy làm cho người khác những gì ta muốn người khác làm cho mình.”  Sống trong tình yêu thương như Chúa đã sống chúng ta sẽ vượt lên trên luật lệ và tự do để chỉ mang lại lợi ích cho chính mình và cho người khác nữa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top