Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Điện Thoại Phúc Âm: Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Thượng Đế sắm sẵn một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với Thượng Đế rằng: “Trong cơn hoạn nạn tôi kêu cầu Thượng Đế, thì Ngài đã trả lời tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Thượng Đế đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển, và giòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những luồn sóng và ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng: Tôi bị ném khỏi trước mặt Thượng Đế, dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh Ngài. Nước bao phủ tôi, cho đến linh hồn tôi. Vực sâu vây lấy tôi tứ bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến tận nền của các núi. Đất đã đóng then trên tôi đời đời. Kính lạy Thượng Đế của tôi, Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Thượng Đế, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. Những người chăm sự hư không giả dối, đã lìa bỏ lòng nhân từ của Thượng Đế.  Nhưng tôi sẽ lấy tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả điều tôi đã hứa nguyện, vì sự cứu rỗi từ Thượng Đế đến.”

Đây là một lời cầu nguyện đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt. Như chúng ta đã được nhắc trong câu chuyện Điện Thoại Phúc Âm trước, Giô-na đã cố tình bất tuân mạng lệnh của Thượng Đế nên bị ném xuống biển, bị một con cá lớn nuốt, và phải ở trong bao tử cá ba ngày ba đêm. Trong thời gian này, Giô-na đã hối cải, khẩn thiết cầu nguyện với Thượng Đế, và cuối cùng Thượng Đế đã ra lệnh cho cá nhả Giô-na ra trên đất liền.

Có lẽ trong cả lịch sử nhân loại chỉ có một mình Giô-na bị cá nuốt mà không chết, và cũng chỉ một mình Giô-na cầu nguyện với Thượng Đế từ trong bụng cá khi đang bị ba đào dồi dập trên ông, khi ông đang xuống đến nơi sâu thẳm của biển cả, nhưng trên phương diện tâm linh, hoàn cảnh của Giô-na là hoàn cảnh chung của nhân loại. Thượng Đế bảo Giô-na đi về hướng đông bằng đường bộ, Giô-na xuống tàu định đi qua hướng tây. Thượng Đế bảo nhân loại yêu thương nhau thì nhân loại lại ganh tị với nhau, bảo nhân loại sống thánh khiết thì nhân loại hướng về các dục vọng đê hèn của trần gian. Vì phản nghịch, bất tuân mạng lệnh của Thượng Đế nên cả nhân loại đều đi vào con đường diệt vong. Giô-na đã than: “tôi ở trong vực sâu, nơi đáy biển, giòng nước lớn đã bao bọc lấy tôi,” còn cả nhân loại cũng than rằng: đời là bể khổ, con người hụp lặn trong biển trầm luân.

Nhưng Giô-na đã làm được hai điều quan trọng: thứ nhất là ông ta đã ý thức và thú nhận tình trạng bất toàn bất năng của mình; và thứ hai: ông đã cầu xin và tiếp nhận sự cứu rỗi của Thượng Đế.

Ý thức mình bất toàn là điều tương đối dễ, nhất là đối với người Á-Đông chúng ta vì chúng ta đều nhận rằng: “nhân vô thập toàn,” ai cũng có tội với Trời, nhưng chỉ chừng đó vẫn chưa đủ, nếu chưa ý thức và thú nhận mình bất năng đứng trước sự đòi hỏi tuyệt đối của Thượng Đế. Nếu chỉ nói: “tôi có tội với Trời nhưng tôi sẽ cố công gắng sức làm lành lánh dữ để tìm ra con đường giải thoát,” thì không chỉ chúng ta nói rằng: mặc dầu tôi có tội đây, nhưng tội tôi không có bao nhiêu, tôi sẽ khắc phục được nó. Một khi đã nghĩ như vậy, chẳng những chúng ta không ý thức được rằng tiêu chuẩn thánh thiện Thượng Đế đòi hỏi là tiêu chuẩn tuyệt đối còn chúng ta chỉ là con người tương đối, mà chúng ta còn tự cao tự đại, không chịu tiếp nhận lòng khoan dung tha thứ của Thượng Đế nữa.

Thánh Kinh chép: “vì mọi người đều phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính thánh thiện, do công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu hy sinh chuộc tội chúng ta, là những người tin cậy huyết báu của Ngài.

Giô-na, sau khi hối cải và cầu xin Thượng Đế tha thứ, đã tuyên bố rằng “sự cứu rỗi từ Thượng Đế đến,” vì ông biết rằng chỉ một mình Thượng Đế mới có thể cứu rỗi ông. Ngay giờ phút này, Thượng Đế cũng đang chờ đợi để cứu rỗi quý vị nếu quý vị đặt trọn niềm tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, và thành tâm cầu xin Thượng Đế lấy huyết thánh của Chúa Cứu Thế rửa sạch tội lỗi quý vị.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top