Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Khước Từ Hay Tiếp Nhận

Điện Thoại Phúc Âm: Khước Từ Hay Tiếp Nhận

Khước Từ Hay Tiếp Nhận

Câu chuyện thật sau đây đã xảy ra vào năm 1829.  Vào năm đó, George Wilson đã bị một tòa án liên bang tại tiểu bang Pennsylvania lên án tử hình vì anh đã đánh cướp các bưu phẩm và đã giết người. Cũng vào năm đó, vị tổng thống thứ bảy của Hoa Kỳ là Andrew Jackson vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhất, và tổng thống đã ký một bản án ân xá cho anh George Wilson. 

Nhưng anh này chẳng những đã khước từ án ân xá mà còn nói rằng dù tổng thống có ký án ân xá tôi đi nữa, án này cũng chẳng có giá trị chi cả, vì tôi đâu có tiếp nhận! Đây là nguyên tắc pháp lý và từ trước chưa có ai nêu ra, vì chưa có tử tù nào đã khước từ án ân xá cả. Vì vậy, tổng thống Andrew Jackson đã phải đưa trình nội vụ cho tối cao pháp viện Hoa Kỳ. 

Sau khi cứu xét nội vụ, ông John Marshall, lúc đó là chủ tịch tối cao pháp viện đã phán quyết rằng: Án ân xá của tổng thống chỉ có giá trị khi người được ân xá tiếp nhận. Không ai lại nghĩ rằng người bị án tử hình có thể khước từ án ân xá, nhưng trong trường hợp của tử tội George Wilson, chính anh ta đã khước từ án ân xá của tổng thống. Vì vậy án ân xá này không có hiệu lực, và George Wilson phải đền tội. Sau đó, George Wilson đã bị xử tử bằng cách treo cổ. 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy một nguyên tắc pháp lý rất quan trọng: tổng thống, hay nguyên thủ một quốc gia, có quyền ký án ân xá cho người bị tội tử hình, nhưng không có quyền ép tử tội nhận án ân xá đó.

Phúc Âm cũng dạy rằng Thượng Đế đã tuyên bố án ân xá cho tất cả nhân loại, nhưng vì tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con người, nên Thượng Đế không ép ai phải tiếp nhận án ân xá của Ngài cả. 

Thánh Kinh chép rằng: “Chúng ta đều như chiên cừu lầm đường lạc lối, nhưng Thượng Đế đã đem tất cả tội lỗi chúng ta chất trên Chúa Cứu Thế.” Đó là việc Thượng Đế đã làm. Thượng Đế đã sai phái Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế xuống trần làm người, rồi khi Chúa Cứu Thế xã thân chịu chết trên cây thập tự, Thượng Đế đã đem tất cả tội lỗi của nhân loại, kể cả tội lỗi của người sinh ra từ lúc mới sáng thế cho đến tội lỗi của người sống vào lúc gần tận thế, và chất hết lên trên Chúa Cứu Thế. Khi lãnh lấy tội lỗi của cả nhân loại, Chúa Cứu Thế cũng nhận lấy hình phạt Thượng Đế đã ấn định cho người phạm tội. Việc đó Chúa Cứu Thế đã làm xong, không ai có thể kéo lui lại hay thay đổi chi tiết nào cả. 

Sau khi đã hình phạt Chúa Cứu Thế trong địa vị tội nhân của chúng ta, Thượng Đế liền tuyên bố cho cả vũ trụ biết bản án ân xá của Ngài. Nhưng Thượng Đế không ép ai phải nhận án ân xá đó cả, vì Ngài đã phán: “Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để những người tin nhận con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh viễn.”

Việc Thượng Đế hy sinh Chúa Cứu Thế trên cây thập tự là một việc làm chung cho cả nhân loại, nhưng chỉ người tin nhận Con Thượng Đế mới khỏi bị hư vong và được sự sống vĩnh viễn, còn người khước từ án ân xá của Thượng Đế đều bị hư vong đời đời trong hỏa ngục, như tử tội George Wilson đã lãnh án tử hình vì khước từ án ân xá của tổng thống Andrew Jackson. 

Khi nói đến án ân xá của Thượng Đế, chúng ta cũng cần nhấn mạnh đến tình thương của Thượng Đế. Một vị nguyên thủ quốc gia, như tổng thống Andrew Jackson, có thể ân xá một hay nhiều tử tội mà không cần phải yêu thương những người này, và ngoài việc ký tên vào tờ giấy ghi lệnh ân xá, tổng thống không cần phải làm gì cả. 

Nhưng để ân xá chúng ta và đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh viễn ở thiên đàng, Thượng Đế đã phải sai phái Con Một của Ngài xuống trần gian, lãnh án tử hình trên cây thập tự thay thế chúng ta, và đổ máu huyết vô tội của Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta.

Việc Chúa Cứu Thế chịu chết thay thế chúng ta là một sự kiện lịch sử, và việc Thượng Đế tuyên bố ân xá cả nhân loại cũng là một sự kiện lịch sử. Bây giờ chúng ta chỉ cần mở lòng ra, tiếp nhận án ân xá của Thượng Đế thì liền được trở thành con cái của Thượng Đế và được hưởng nước Thiên đàng hạnh phúc vĩnh viễn.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top