Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Không Kỳ Thị

Điện Thoại Phúc Âm: Không Kỳ Thị

Không Kỳ Thị

Và cuối tháng giêng năm 1987, bà Coretta King, quả phụ của lãnh tụ dân quyền Martin Luther King đã cùng một số lãnh tụ người da đen dẫn đầu một đoàn biểu tình khoảng 20 ngàn người kéo vào thành phố Cummings ở tiểu bang Georgia để phản đối thái độ kỳ thị chủng tộc của người da trắng tại địa phương này.

Cuộc biểu tình ở Cummings chỉ là một trong nhiều cuộc biểu tình diễn hành ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong mấy tháng vừa qua, và cho thấy rằng vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ vẫn còn là một vấn đề trầm trọng, mặc dù đã có nhiều đạo luật ngăn cấm kỳ thị trong hầu hết các lĩnh vực.

Theo một cuộc thăm dò dư luận của tạp chí Time thì 35 % người da trắng và 51 % người da đen đồng ý rằng, đa số người da trắng không thích người da đen.  Ngược lại cũng có 44 % người da trắng và 45 % người da đen nói rằng: đa số người da đen không thích người da trắng.  Có đến 92 % người da đen và 87 % người da trắng đồng ý rằng, kỳ thị chủng tộc vẫn còn là một vấn đề khá phổ thông ở Hoa Kỳ.

Chúng ta có thể nói kỳ thị chủng tộc không phải chỉ là một vấn đề riêng rẽ của Hoa Kỳ, mà là một vấn đề quốc tế.  Nhưng nói cho đúng thì con người kỳ thị nhau không chỉ vì màu da tiếng nói mà còn ở nhiều khía cạnh khác.  Như trường hợp người da trắng kỳ thị người da trắng ở Bắc Ái-nhỉ-lan vì vấn đề tôn giáo; người da ngăm ngăm đen ở Tích Lan kỳ thị nhau cũng vì vấn đề tôn giáo; ở Nhật Bản, người gốc Nhật kỳ thị người gốc Đại-hàn vì quyền lợi kinh tế, v.v… Một số người Việt Nam ở Hoa Kỳ thường than phiền họ bị người da trắng kỳ thị, nhưng đồng thời họ không ưa người da đen và quả quyết rằng họ không mua nhà tại địa phương có nhiều người da đen, không cho con cái đi học ở trường nào có đa số học sinh da đen.

Trong khi có người kỳ thị, tranh chấp nhau thì Thượng Đế không kỳ thị, không thiên vị ai cả.  Sự kiện Thượng Đế không kỳ thị nhưng coi tất cả mọi người như nhau có hai khía cạnh đáng cho chúng ta lưu ý.

Khía cạnh thứ nhất là: vì Thượng Đế không kỳ thị nên chúng ta có thể được hưởng tình yêu của Thượng Đế như bất cứ người nào khác.  Dù chúng ta có bị đời khinh rẻ, dù chúng ta không có địa vị trong xã hội, dù chúng ta có nhiều tội lỗi đến đâu đi nữa Thượng Đế cũng yêu thương chúng ta như Ngài yêu thương những người có địa vị trong xã hội, người được đời coi là đạo đức cao trọng, v.v…

Ở trên đời, chúng ta có thể bị kỳ thị ở trường học, ở sở làm, ở trong gia đình vì cảnh con cưng con ghét, hay ngay cả ở những tổ chức tôn giáo vì chúng ta không có phương tiện để cúng kiếng hay đóng góp như những người khác, nhưng trước Thượng Đế, chúng ta được coi là bình đẳng với mọi người, vì Thượng Đế chỉ thấy chúng ta là có người tội lỗi, cần tình thương, cần sự tha thứ của Ngài. Kinh Thánh chép rằng vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hi sinh con một của Ngài để tất cả những người tin nhận con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn. 

Thượng Đế yêu thương tất cả nhân loại với một tình yêu không kỳ thị, Ngài yêu người da vàng cũng như người da trắng, da đen, da đỏ. Ngài yêu người trí thức cũng như người thất học, người có địa vị có thế lực cũng như người lẽ loi cô thế.

Khía cạnh thứ hai là: vì Thượng Đế không kỳ thị nên không ai có thể thoát hình phạt nếu không tiếp nhận tình yêu của Ngài. Nhiều người không muốn nói đến việc Thượng Đế hình phạt; họ muốn nhấn mạnh tình yêu của Thượng Đế và cố tình quên đi bản tính thánh khiết kỵ tà của Ngài. Thánh Kinh cho biết rằng chẳng những Thượng Đế yêu thương, mà Ngài cũng là Thượng Đế thánh khiết kỵ tà, chẳng những Thượng Đế lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho ai tin nhận Chúa Cứu Thế mà cũng không thể nào bỏ qua việc hình phạt những người cố tình bất tuân mạng lệnh Ngài, theo lời Thánh Kinh rằng: “Ai tin con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn.  Ai không vâng phục Ngài đã chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế.”

Nhưng hiện nay là thời thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi, để chúng ta mở lòng ra đón nhận tình yêu không thiên vị của Thượng Đế qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top