Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Không Cần Làm Việc

Điện Thoại Phúc Âm: Không Cần Làm Việc

Không Cần Làm Việc

Đầu tháng 12 năm 1983, Tổng Thống Ronald Reagan đã ký tên ban hành đạo luật khuyến khích những người nuôi bò cắt giảm mức sản xuất sữa.  Đạo luật này cũng tương tự đạo luật ban hành vào tháng Giêng năm 1983, khuyến khích nông dân cắt giảm mức sản xuất lúa mì, bắp, gạo, bông vải.

Tại Hoa Kỳ, các loại ngũ cốc, sữa bò được sản xuất quá nhiều.  Khi nông dân không thể bán hết số họ sản xuất, chính phủ Liên Bang phải bỏ tiền ra mua đem về trữ và chi phí tồn trữ là một gánh nặng cho ngân quỹ quốc gia.  Vì vậy Quốc Hội đã thông qua và Tổng Thống đã ký tên vào hai đạo luật trên với mục đích cắt giảm mức sản xuất ngũ cốc và sữa bò để cắt giảm các chi phí cho chính phủ.

Mặc dù trong năm 1983, chính phủ Liên Bang đã trả cho nông dân 9,7 tỷ đô la để bù đắp số thiệt hại họ chịu khi tình nguyện cắt giảm việc sản xuất ngũ cốc.  Phòng Ngân Sách Quốc Hội Hoa kỳ đã ước tính rằng nhờ có hai đạo luật này, chính phủ tiết kiệm được 6,7 tỷ đô la trong bốn năm kế tiếp.

Vì nông dân sản xuất quá nhiều, tức là số cung vượt xa số cầu, nên chính phủ Hoa Kỳ phải ban hành hai đạo luật để khuyến khích nông dân cắt giảm sản xuất.  Hay nói cách khác, mục đích của hai đạo luật ấy là để tiết kiệm ngân sách quốc gia bằng cách trả tiền, hay trả tiền bằng hiện vật cho nông dân, khi họ bớt làm việc, bớt sản xuất ngũ cốc và sữa bò.

Không làm việc để được hưởng tiền hay hưởng hiện vật là một trường hợp khá hi hữu, nhưng lại rất hợp với luật kinh tế.  Chính phủ thà trả tiền cho nông dân không làm việc, còn hơn cứ để họ sản xuất ngũ cốc và sữa bò quá nhiều và chính phủ phải bỏ tiền ra mua, bỏ tiền ra để tồn kho các món đó, vì tổng kết lại chi phí mua và tồn trữ còn cao hơn số tiền cho nông dân hưởng khi họ không làm việc.

Thánh Kinh có nói đến việc Thượng Đế cho chúng ta được hưởng ân phúc cứu rỗi mà không cần làm việc, khi tuyên bố rằng: “Loài người nhờ ân phúc của Thượng Đế được kể là công chính cách vô điều kiện, do công lao cứu chuộc của Cứu Chúa Giê xu”. “Kể là công chính”, tức là được hưởng sự cứu rỗi được bảo đảm cuộc sống hạnh phúc đời đời ở thiên đàng, còn “cách vô điều kiện” tức là không phải làm việc, không phải thực hiện một công đức nào cả.

Nhưng khi đem so sánh việc Thượng Đế ban ân phúc cứu rỗi vô điều kiện với hai đạo luật của Hoa Kỳ trả tiền cho nông dân không làm việc, chúng ta thấy có hai điểm hoàn toàn khác biệt.

Điểm thứ nhất: Thượng Đế ban ân phúc không làm việc chi cả, còn luật cắt giảm sản xuất của Hoa Kỳ chỉ khuyến khích nông dân sản xuất bớt đi tức là vẫn làm việc, vẫn sản xuất nhưng sản xuất ít hơn trước, vì nếu không sản xuất thì nông dân phải đói mà hơn 200 triệu dân Hoa Kỳ cũng chẳng có gì mà ăn.

Điểm thứ hai: Để thực hiện công cuộc cứu rỗi nhân loại và cho chúng ta được hưởng ân phúc của Thượng Đế, Chúa Cứu Thế Giê xu phải hy sinh tính mạng của Ngài trên thập tự giá, tức là Ngài chỉ nghĩ đến lợi ích của loài người, còn hai đạo luật của chính phủ ban hành là nhằm mục đích có lợi cho chính phủ tiết kiệm được những khoảng chi phí khổng lồ.

Về điểm khác biệt thứ nhất, Thánh Kinh cho biết rằng: “Anh em được cứu rỗi là nhờ ân phúc của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế.  Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế chứ không do anh em, không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang”.  Tặng phẩm là món quà biếu, người nhận không phải trả một giá nào cả, dù giá đó là tiền bạc, tu nhân tích đức hay bất cứ việc công đức nào khác.  Chúng ta không thể trả giá, vì giá đó quá cao, và cũng vì giá đó là được Chúa Cứu Thế trả xong bằng chính tính mạng của Ngài.

Điểm khác biệt thứ hai cho chúng ta thấy rõ tình yêu vô hạn của Thượng Đế .  Trong khi con người làm công việc gì thì nghĩ đến mình trước, như trường hợp chính phủ ban hành hai đạo luật thì nghĩ đến cái lợi của chính phủ trước, còn Chúa Cứu Thế chỉ nghĩ đến nhân loại, đến quý vị và chúng tôi, khi Ngài tình nguyện vào đời để xả thân trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm (1984) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top