Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Khoa Học và Đấng Tạo Hóa

Điện Thoại Phúc Âm: Khoa Học và Đấng Tạo Hóa

Khoa Học và Đấng Tạo Hóa

Mấy chục năm gần đây, cả thế giới đều sôi nổi về các chuyến phi hành không gian, về việc người ta đặt chân lên cung trăng, về các vệ tinh nhân tạo được phóng đi để thám hiểm các hành tinh xa xăm, như Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh,v.v…

Người ta đã đóng góp rất nhiều vào việc chế tạo các hỏa tiễn để thực hiện các chương trình không gian này là một nhà bác học Hoa Kỳ gốc Đức, tên là Von Braun.  Nhà khoa học này đã vẽ kiểu các loài hỏa tiển V1 và V2 cho Đức Quốc Xã trong trận thế chiến thứ 2.  Sau khi Đức thua trận, ông ta qua Hoa Kỳ và lập công đầu trong việc thực hiện các chương trình không gian của Hoa Kỳ.  Chúng tôi muốn nhắc đến nhà khoa học nổi danh này, vì muốn trưng dẫn một câu nói thâm thúy của ông ta, được trích đăng trên tập chí Reader’s Digest.  Câu ấy nói rằng: “Khoa học không có chiều hướng luân lý.  Khoa học giống như con dao bén.  Cũng con dao đó, khi ở trong tay một bác sĩ giải phẫu, nó có thể cứu được mạng người, nhưng nếu nằm trong tay kẻ sát nhân thì nó lại có công dụng khác”.

Khoa học chỉ là một sức mạnh, xấu hay tốt là tùy nơi người xử dụng.  Nhưng sức mạnh khoa học cũng không phải vạn năng.  Khoa học chỉ tìm ra các định luật Thượng Đế đã đặt trong cõi thiên nhiên, và khoa học càng tiến bộ thì càng tìm được các định luật cao xa hơn.  Phương trình E=MC2 của khoa vật lý không phải do nhà bác học Albert Einstein đặt ra, nhưng phương trình đó đã có sẵn trong cõi thiên nhiên và Einstein chỉ là người khám phá ra nó thôi.  Nhiều nhà khoa học cũng có thể sai lầm và đã nhiều lần sai lầm.  Trước khi tìm đủ bằng chứng để xác nhận rằng vũ trụ có điểm bắt đầu, nhiều nhà khoa học cứ khư khư cho rằng vũ trụ đã có từ vô tận, tức là không có ban đầu.  Nhà bác học Einstein lúc đầu cũng có lập trường đó, và không chịu công nhận vũ trụ có điểm bắt đầu.  Vì theo ông ta thì nếu công nhận như vậy, tức là phải công nhận có Đấng Tạo Hóa.  Nhưng khi đã nghiên cứu kỹ càng các sự kiện mà khoa thiên văn học đã khám phá được, nhất là sự kiện vũ trụ đang trải rộng ra và các thiên hà (Galaxies) đang chạy tản ra với tốc độ kinh khủng, nhà bác học Einstein, cũng như nhiều nhà bác học hiện đại, đã phải công nhận vũ trụ có điểm bắt đầu, và như vậy trước khi có vũ trụ đã có Đấng Tạo Hóa.

Nhưng công nhận có Đấng Tạo Hóa, tin rằng Đấng Tạo Hóa Thực Hữu cũng vẫn chưa đủ.  Nếu Đấng Tạo Hóa chỉ là một Đấng Vĩ Đại nhưng không để ý gì đến loài người nhỏ bé chúng ta, thì “chúng ta vẫn còn chết trong tội lỗi mình”, theo lời Thánh Kinh đã chép. 

Thánh Kinh cho biết rằng: kẻ thù của Đấng Tạo Hóa là quỷ vương Satan cũng tin là có Đấng Tạo Hóa và run sợ.  Quỷ vương Satan run sợ vì y chống nghịch Đấng Tạo Hóa.  Người nào chống nghịch Đấng Tạo Hóa, không làm theo lời Ngài dạy dỗ, cũng phải run sợ, chẳng những run sợ trong đời này, mà còn phải run sợ trong cõi đời đời nữa.

Nhưng quý vị và chúng tôi không cần phải run sợ, hay phập phồng bất an, vì chúng ta đã có Phúc Âm của Đấng Tạo Hóa.  Phúc Âm tuyên bố rằng: Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại đã dựng nên vũ trụ cũng đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Chúa Cứu Thế đã đến trần gian, gánh vác tội lỗi chúng ta mà chịu chết trên cây thập tự.  Sau khi đã chịu chết, đổ huyết ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta, Chúa Cứu Thế đã chịu chôn trong mồ mã ba ngày, rồi Ngài đã sống lại trong vinh quang, đã về trời rồi sẽ trở lại thế gian lần thứ hai để tiếp đón con cái Ngài.

Khoa học có thể tìm ra các bằng chứng về Đấng Tạo Hóa Thực Hữu, nhưng khoa học không thể cứu rỗi con người, không thể ban cho con người đời sống hạnh phúc vĩnh cửu.

Thánh Kinh là Lời của Đấng Tạo Hóa cho chúng ta biết về tình thương của Đấng Tạo Hóa, về công cuộc cứu rỗi Chúa Cứu Thế đã thực hiện, cũng như nhấn mạnh rằng: chỉ một mình Chúa Cứu Thế là Con Đường, Chân Lý, Nguồn Sống, và nếu không nhờ Chúa Cứu Thế, không một ai có thể đến với Đấng Tạo Hóa Chân Thiện Mỹ.  Khoa học chân chính không hề mâu thuẫn với Thánh Kinh, vì Thánh Kinh do Đấng Tạo Hóa chép ra, còn khoa học đi tìm các định luật Đấng Tạo Hóa đã an bài trong cõi thiên nhiên.  Thánh Kinh tuyên bố rằng: “Các từng trời rao truyền vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài đã làm”.

 

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top