Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Kẻ Thù Thực Sự Của Chúng Ta

Điện Thoại Phúc Âm: Kẻ Thù Thực Sự Của Chúng Ta

Kẻ Thù Thực Sự Của Chúng Ta

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chỉ cần bỏ ra khoảng một giờ đồng hồ để suy nghĩ, chúng ta có thể thấy ngay những vấn đề khó khăn và đau khổ của loài người.  Chúng ta chỉ cần lắng nghe bản tin mỗi đầu giờ, nghe những bản tường trình về tình hình thế giới, nghe những tin tức về cuộc chiến Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi, v.v… là có ngay một cái nhìn tổng quát về những rắc rối của nhân loại.  Những rắc rối này vượt mọi biên giới, từ chính trị đến chủng tập, từ địa lý đến màu da. Nơi nào có người là nơi đó có khó khăn.

Một điểm lạ lùng hơn nữa là những rắc rối trên thế giới hiện nay trầm trọng hơn những rắc rối trong quá khứ.  Hiện nay con người từ phương Tây có thể nhắc điện thoại lên nói chuyện ngay với người khác từ phương Đông, nhưng không vì thế mà những rắc rối được giải quyết một cách rõ ràng hơn.  Một sứ giả đã nhận định một cách mỉa mai rằng “thế giới chúng ta đang tiến bộ giật lùi.”

Tuy nhiên quý vị có biết không? Cách đây gần 2500 năm, một nhà đạo đức danh tiếng của Do Thái là ông Giê-rê-mi đã tuyên bố rằng những vấn đề của loài người không phải vì thời gian, không gian hay văn minh, văn hóa mà vì bản tính tội lỗi của chính loài người.  Ông Giê-rê-mi nhận định rằng “Người da đen có thể đổi màu da, hay con beo đổi được vằn không?  Nếu được, thì người quen làm ác sẽ làm lành được.”

Sứ giả nổi tiếng của thời đại chúng ta là Arnold Toynbee hoàn toàn đồng ý với ông Giê-rê-mi.  Sau khi bỏ công phu tìm hiểu 6000 năm lịch sử, ông Toynbee nói rằng những khó khăn của thế kỷ 20 cũng là những khó khăn của mấy nghìn năm trước đây.  Khi tội lỗi vẫn còn ngự trị trong tâm hồn loài người thì không cách nào cải hóa xã hội được.

Nhưng, cả Giê-rê-mi lẫn Toynbee đều đồng ý rằng tâm hồn của loài người có thể thay đổi được.  Vấn đề đáng nói là chính con người không thể thay đổi được tâm hồn mình, nên con người phải nhờ đến Đấng Tạo Hóa.  Đấng Tạo Hóa đã dựng nên tâm hồn loài người, vì vậy chính Ngài mới có thể thay đổi tâm hồn của mỗi chúng ta.  Thánh Kinh nói rằng đang khi chúng ta chết trong tội lỗi, thì Thượng Đế có thể làm cho chúng ta sống lại nếu chúng ta thành khẩn ăn năn tội lỗi và trở lại sống theo ý của Ngài.  Thánh Kinh viết rằng:  “Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế thì sẽ trở thành một người mới, mọi điều cũ qua đi, và mọi sự trở nên mới.”  

Để giải quyết những khó khăn của loài người, chúng ta phải bắt đầu với mỗi cá nhân.  Nếu mỗi chúng ta nhận biết tình trạng tội lỗi tuyệt vọng của mình và bằng lòng đến với Chúa Cứu Thế Giê-Xu, tin nhận Ngài, vâng lời Ngài, để cho Ngài làm chủ cuộc đời của mình, thì sự thay đổi trước hết sẽ được thực hiện trong chính cuộc đời của chúng ta.  Khi lòng người thay đổi, cục diện thế giới sẽ thay đổi.

Chúng ta đã bước vào những ngày đầu của một năm mới.  Năm mới sẽ không mang lại những giải đáp mới cho chúng ta đâu, nếu không nói năm mới sẽ gặp nhiều khó khăn mới.  Chúng ta hãy bắt đầu với chính mình, giải quyết những vấn đề của tâm hồn chúng ta trước, và nói cho người khác biết kinh nghiệm đổi mới của mình.  Khi vết dầu đổi mới loang rộng ra từ người này qua người khác, thế giới chắc chắn sẽ thay đổi.

Chúng ta hãy nhớ lại câu hỏi của chính Chúa Cứu Thế Giê-Xu:  “Nếu một người được cả thiên hạ, nhưng mất linh hồn mình, thì ít gì?” như một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho cuộc đời của chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top