Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Kẻ Thù

Điện Thoại Phúc Âm: Kẻ Thù

Điện Thoại Phúc Âm: Kẻ Thù

 

Kẻ Thù

Ai là kẻ thù của người tin theo Chúa Cứu Thế? Câu hỏi này được người ta trả lời nhiều cách khác nhau. Có người cho rằng: người tin theo Chúa Cứu Thế là người có tín ngưỡng, tin vào một Đấng Thiêng Liêng, như vậy hễ ai vô tín, không nhận có thần có thánh gì cả, đều là kẻ thù của họ. 

Có người lại lập luận rằng: mình không thù ai cả, nhưng hễ ai thù mình thì mình thù lại. Cũng có người giữ lập trường: ai bị giáo hội tôi lên án là kẻ thù, thì tôi coi người đó là thù nghịch của tôi. Nhưng vì câu hỏi đã đặt ra chẳng những liên hệ đến người theo Chúa mà còn liên  hệ trực tiếp với Chúa Cứu Thế, nên chúng ta phải tìm Lời Chúa dạy để giải đáp.

Trong bài giảng trên núi, Chúa Cứu Thế dạy rằng: “Các con hãy yêu mến người thù nghịch và cầu nguyện cho người bắt bớ các con, để cho các con được làm con của Thiên Phụ ở trên trời, là Đấng khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình và người độc ác.”

Khi bảo chúng ta yêu mến người thù nghịch, Chúa muốn dạy rằng: dù có ai thù nghịch chúng ta đi nữa, chúng ta chẳng những không thù lại, mà con yêu mến họ. Một khi đã yêu mến người đó rồi, thì người đó đâu còn là kẻ thù nữa?

Có nhiều người cho rằng họ là người đạo đức, ghét người thù thì họ không ghét, nhưng yêu thì yêu không vô, nên chỉ giữ thái độ dững dưng, coi như không có là đắc sách. Nhưng nếu Đấng Tạo Hóa đem áp dụng thái độ dững dưng này vào mối tương quan giữa Ngài với loài người, thì thật là bất hạnh cho chúng ta.

Trong khi chúng ta đang chống đối thù nghịch Đấng Tạo Hóa – vì theo Kinh Thánh thì cả nhân loại tự cắt đứt liên lạc và chống nghịch Đấng Tạo Hóa – thì Đấng Tạo Hóa không giữ thái độ dững dưng, ai chết nấy chịu, nhưng Ngài đã đem Tình Thương vô bờ bến của Ngài để yêu thương chúng ta.

Như vậy, khi dạy chúng ta yêu mến kẻ thù, Chúa không bắt ép chúng ta làm một điều gì mà không một người nào có thể làm nổi, nhưng Chúa muốn dạy rằng: Một khi Đấng Tạo Hóa đã yêu mến người thù nghịch Ngài, thì chúng ta, với tư cách là con cái của Đấng Tạo Hóa, cũng có thể có tình thương đó, bằng cách mời Chúa ngự vào lòng và ban cho lòng chúng ta tràn đầy tình thương của Chúa. Như vậy chúng ta chỉ có thể yêu người thù mình, và cầu nguyện cho họ khi tình yêu của Chúa đầy tràn trong lòng chúng ta.

Trở về câu hỏi: Ai là kẻ thù của người tin theo Chúa Cứu Thế? Chúng ta có thể căn cứ theo lời Chúa dạy mà quả quyết trả lời rằng: chúng ta không coi một người nào là người thù cả, dù người có thù chúng ta cũng vậy.

Khi không coi bất cứ người nào là kẻ thù, người tin theo Chúa đừng quên là khi sống trên trần gian, họ vẫn phải chống cự với ba thứ kẻ thù khác: đó là ác quỹ, tội lỗi, và bản ngã. Ác quỹ là những vị thần linh chống cự Chúa và đồng thời cũng chống cự con cái Chúa, theo lời Kinh Thánh rằng: “Chúng ta đánh trận, không phải với thịt và huyết, mà với chủ quyền, thế lực và vua chúa của thế gian mờ tối, đánh với các ác thần ở các miền trên trời vậy.”

Kẻ thù thứ nhì là tội lỗi. Đấng Tạo Hóa ghét tội lỗi và phải hình phạt tội lỗi, nhưng Chúa yêu mến người có tội, và Chúa đã chịu chết để cứu rỗi chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Con cái Chúa cũng phải ghét tội lỗi, vì chính tội lỗi của chúng ta đã đóng đinh Chúa Cứu Thế trên thập tự giá.

Kẻ thù thứ ba là bản ngã, là con người cũ trong chúng ta lúc nào cũng xu hướng về thế gian và lôi kéo chúng ta vào con đường dục vọng của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Con cái Chúa lúc nào cũng tỉnh thức và nhờ cậy Chúa bảo vệ mình hằng ngày hằng giờ, mới có thể đắc thắng ba kẻ thù này.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top