Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Kể Là Vô Tội

Điện Thoại Phúc Âm: Kể Là Vô Tội

Kể Là Vô Tội

Một hãng làm thuốc lá Hoa Kỳ có quảng cáo một loại thuốc lá đặc biệt cho phụ nữ.  Theo lời quảng cáo của hãng này thì bốn năm chục năm trước đây, phụ nữ không được phép hút thuốc.  Có bà ghiền quá phải trốn ở nơi nào kín đáo để hút, nhưng khi bị bắt quả tang, họ bị sỉ vả đủ điều.  Bây giờ phụ nữ tha hồ hút, vì vậy khẩu hiệu của hãng thuốc lá đó là “Em đã tiến bộ rất nhiều!”

Quan niệm lệch lạc buộc tội phụ nữ mà không buộc tội đàn ông của Hoa Kỳ cũng giống quan niệm của Á-Đông ta thời xưa, với câu “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng!” Trai đã có vợ chính thức còn có thể có thêm vợ bé, thê thiếp mà chẳng bị xã hội lên án.  Còn gái thì buộc phải chính chuyên một chồng, vì phụ nữ nào lăng nhăng thì đáng cho “voi dày, ngựa xéo!”

Như vậy, ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam, việc “kể là có tội,” hay “kể là vô tội” đều hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm của người ta, là quan niệm có thể thay đổi theo không gian và thời gian.

Trong Thánh Kinh, là lời của Thượng Đế, có nhiều chỗ nói về việc “kể là có tội” và “kể là vô tội,” nhưng Thánh Kinh không căn cứ vào quan niệm lệch lạc của con người, mà hoàn toàn căn cứ vào tiêu chuẩn bất di bất dịch của Thượng Đế.

Bảy trăm năm trước khi Chúa Cứu Thế vào đời, Thượng Đế có phán bảo nhà tiên tri Ê-sai chép rằng: “Người đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người,” rồi khi Chúa chịu treo thân trên cây thập tự để thực hiện công cuộc cứu rỗi nhân loại. Thánh Kinh chép rằng: “Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế kể là người công chính thánh thiện.”

Với các hệ thống tư pháp của loài người, có rất nhiều người vô tội bị kể là có tội, và cũng có rất nhiều người có tội sờ sờ mà vẫn được trắng án.  Nhưng Thượng Đế là Quan Án Công Minh tuyệt đối, Ngài không bao giờ xử người có tội là vô tội, và cũng không xử người vô tội là có tội.

Nhưng trong cả lịch sử loài người, từ lúc khai thiên lập địa đến ngày tận thế, có ai là vô tội theo tiêu chuẩn công chính thánh thiện tuyệt đối của Thượng Đế không? Thánh Kinh trả lời là: “Không một ai công chính thánh thiện cả, dù một người cũng không!”

Một nhà đại hiền triết Á-Đông đã được nhiều người tôn vị giáo sư muôn đời, cũng đã xác nhận rằng “ngô vị kiến thiên nhơn,” tức là tôi chưa hề thấy một người thiện lành. Bên Tây Phương triết gia Diogenes đã có lần thắp đuốc đi khắp kinh đô Hy-lạp để kiếm một người lương thiện mà kiếm không ra.

Như vậy chúng ta tuyệt vọng rồi sao? Những người được đời coi là thánh nhân hiền triết mà còn chưa phải là hoàn toàn thánh thiện, thì chúng ta là ai?  Làm sao chúng ta tránh khỏi cơn hình phạt của Thượng Đế là Đấng có phán rằng: “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết.”

Về phía Thượng Đế, làm cách nào Ngài vừa có thể thi hành luật pháp đúng theo bản tính công minh thánh khiết của Ngài, mà đồng thời cũng có thể bày tỏ lòng yêu thương vô biên của Ngài để cứu rỗi chúng ta là người có tội?

Tất cả những câu hỏi mà loài người không thể trả lời đó đều đã được Thượng Để giải đáp một cách trọn vẹn, vì “Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế kể là người công chính thánh thiện.” Đấy là giải pháp cây thập tự. Cây thập tự là giải pháp duy nhất đã đồng thời thỏa mãn cả hai bản tính tuyệt đối của Thượng Đế. Với bản tính thánh khiết, Thượng Đế đã hình phạt tất cả tội lỗi chúng ta trong thân thể của Đấng vô tội, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và với bản tính yêu thương tuyệt đối, Thượng Đế đưa tay ra tiếp nhận chúng ta, kể chúng ta là người công chính thánh thiện.

Việc Thượng Đế kể chúng ta là người vô tội, thánh thiện là một ân phúc của Thượng Đế ban cho nhân loại, ban cho quý vị và chúng tôi mà không đòi hỏi chúng ta phải trả một giá nào cả, theo lời Thánh Kinh chép rằng: “Anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế chứ không do anh em.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top