Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Hướng Đi

Điện Thoại Phúc Âm: Hướng Đi

Hướng Đi

Trong chuyến cổ động chống nguyên tử lực ở các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, cô đào xi-nê Jane Fonda và chồng là Tom Hayden đã thu hút được nhiều người đến các cuộc mít-tinh họ triệu tập.  Lần này họ không còn đả động đến chiến tranh hay hòa bình, nhưng mục tiêu chính của họ là chống việc sử dụng nguyên tử lực, nhất là các nhà máy điện nguyên tử.  Jane Fonda tuyên bố rằng “trong số những người tham dự các cuộc mít-tinh, có một số người chỉ đến vì hiếu kỳ, nhưng đa số là những người sống mà không có hướng đi. Họ thấy đời sống của chúng tôi có hướng đi nên họ muốn theo.”

Có lẽ “hướng đi” mà Jane Fonda muốn nói chỉ là một hướng đi tạm thời, ngắn hạn. Cô ta cổ động chống việc dùng nguyên tử lực để sản xuất điện lực, vì với kỹ thuật hiện hữu, các nhà máy điện nguyên tử rất nguy hiểm, lỡ khi có một biến cố bất thường xảy ra thì hàng ngàn, hàng vạn người có thể bị chết hay bị ảnh hưởng tai hại của phóng xạ.  Nhưng biết đâu khoa học sẽ có thể giải quyết được các vấn đề hiện nay chưa giải quyết nổi, và biết đâu sau này nhà máy điện nguyên tử cũng an toàn như nhà máy điện chạy bằng than, bằng dầu, thì có lẽ Jane Fonda lại phải đi tìm một hướng đi khác.

Nhưng nếu có ai nói: “nhiều người sống mà không biết mục đích tối hậu của cuộc sống mình, sống mà không có hướng đi, không có con đường vĩnh viễn,” thì lại không sai tí nào.  Có người đưa ra ba chữ “làm, ăn, sống” để nói lên cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống con người: “người ta phải đi làm để có mà ăn, phải ăn để mà sống, sống để đi làm, làm để có mà ăn, v.v…”

Như vậy hướng đi và con đường của đời sống chúng ta là gì?  Có bao giờ bạn nghĩ đến con đường và hướng đi vĩnh viễn của cuộc đời mình không? Con Đường và Hướng Đi của bạn đã chọn có dẫn bạn đến Chân Thiện, Chân Mỹ, Chân Lý tuyệt đối, hay là chính lúc này bạn cũng chưa có con đường và cũng không biết mình đi đâu?

Nhiều giáo chủ, nhiều vị đạo cao đức trọng đã hi sinh tất cả để đi tìm Chân Lý, để tìm Con Đường Chánh có thể đưa mình đến Chân Thiện Mỹ, tức là nguồn gốc của vũ trụ.  Nhưng chỉ có một vị đã dám tuyên bố rằng: “Ta đây là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống.  Nếu không nhờ Ta thì không một ai có thể đến với Đấng Tạo Hóa.”

Thật là một lời mạnh mẽ và dứt khoát, và Người đã tuyên bố lời ấy nếu không phải là Chân Lý, nếu không phải là Con Đường dẫn đến Đấng Tạo Hóa của vũ trụ thì Người ấy chẳng những đã nói quá lời, mà còn nói dối nữa.  Vậy ai là người đã dám tuyên bố lời ấy?  Thưa quý vị, đó là Chúa Cứu Thế Giê-Xu, là con của Đấng Tạo Hóa đã xuống thế làm người.

Chúa Cứu Thế chẳng những tuyên bố bằng lời nói, Ngài đã chứng minh Ngài là Con Đường dẫn ta đến với Đấng Tạo Hóa bằng cách chịu chết và sống lại để mở con đường sống cho nhân loại; Ngài cũng chứng minh Ngài là chân lý vì Ngài đem đến cho nhân loại lời phán của Thượng Đế vì “Lời của Thượng Đế là Chân Lý.”

Nếu quý vị sống mà chưa có hướng đi, chưa có mục đích cho cuộc sống của mình, hay nếu quý vị đã có thiện tâm thiện chí đi tìm Chân Lý, đi tìm Con Đường Sống nhưng vẫn phân vân, xin kính mời quý vị đến với Chúa Cứu Thế là Đấng đã tuyên bố “Ta là Con Đường, Ta là Chân Lý và là Nguồn Sống.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top