Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Hiến Thận Cứu Em

Điện Thoại Phúc Âm: Hiến Thận Cứu Em

Hiến Thận Cứu Em

Ông bà Wirick ở Lake Placid, tiểu bang Florida có hai người con trai sinh đôi, tên là Darryl và Darren, chúng ta tạm gọi là Điền và Đang cho dễ nhớ.  Cậu Đang khỏe mạnh, còn cậu Điền lại bị hỏng cả hai quả thận nên thấp bé èo ọp.  Cha mẹ biết rằng mạng sống của cậu Điền như chỉ mành treo chuông và nếu không được tháp thận, cậu không thể nào sống được.  Vì yêu thương con, cả cha lẫn mẹ đều tình nguyện cho bác sĩ cắt bớt một quả thận của họ để ghép cho con, nhưng bác sĩ cho biết cơ thể của cậu Điền không thể tiếp nhận quả thận của cha hay mẹ cậu.

Khi thấy tình cảnh tuyệt vọng của em và thấy lòng hy sinh của cha mẹ, cậu Đang bèn quyết định hiến một quả thận cho em mình.  Việc này đã xảy ra cách đây độ 10 năm, và lúc đó cậu Đang mới 8 tuổi nên theo luật định, ý muốn hiến thận của cậu phải được một vị thẩm phán điều tra và chứng nhận là hoàn toàn do cậu tình nguyện chứ không do người khác thúc đẩy.

Khi ra tòa, cậu Đang cũng có lúc sợ sệt, nhưng ý định hiến thận cứu em của cậu lúc nào cũng kiên quyết không thay đổi.  Sau khi được tòa án chấp nhận, cả hai anh em Đang và Điền vào bệnh viện; bác sĩ đã cắt bớt một quả thận của cậu Đang và đem ghép vào cơ thể cậu Điền.  Việc giải phẫu và ghép thận đã thành công mỹ mãn. 

Khi nghe câu chuyện này, ai cũng cảm động, tấm tắc khen cậu Đang đã biết thương em và hy sinh cho em khi thấy em mình bị hỏng cả hai quả thận và đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Nhưng thưa quí vị, tất cả nhân loại, trong số đó có cả quí vị và chúng tôi đều đã hay đang ở trong tình trạng còn nguy ngập hơn cậu Điền nữa.  Thánh Kinh chép rằng: “Tất cả mọi người đều chết, thiếu mất tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế”, và “tội lỗi đã xâm nhập thế gian, đem theo sự chết.  Do đó, mọi người đều phải chết, vì mọi người đều phạm tội”.

Cậu Điền chỉ bị hỏng hai quả thận mà sống cách èo ọp, còn loài người chẳng những thể xác, mà cả tâm linh, tâm hồn cũng đều bị tội lỗi hoành hành làm hư hỏng hết.  Tình cảnh chung của nhân loại là tình cảnh đen tối tuyệt vọng, nhưng Thượng Đế đã can thiệp đúng lúc, và Chúa Cứu Thế đã thưa với Thượng Đế rằng: “Này, Con đến trần gian, trong Thánh Kinh đã ghi chép về Con, Con đến để làm theo ý muốn của Thượng Đế.”

Theo ý muốn của Thượng Đế, Chúa Cứu Thế đã vào đời, đã sống làm một người bằng xương bằng thịt, đã tình nguyện xã thân trên thập tự giá, chịu chết đền tội cho nhân loại, và đã sống lại.  Theo ý muốn của Thượng Đế, Phúc Âm được rao giảng khắp nơi, kể cả chương trình Điện Thoại Phúc Âm  mà quí vị đang nghe đây, và ý muốn của Thượng Đế là tất cả mọi người đều tiếp nhận ân phúc cứu rỗi và tiếp nhận Chân Lý.

Chúng ta thán phục cậu Đang vì đã hiến một quả thận cứu em, tuy thiếu một quả thận, cậu Đang vẫn sống lành mạnh như thường.  Trong khi đó Chúa Cứu Thế đã hiến tất cả cho chúng ta khi Ngài chịu những vết thương từ bàn chân đến đỉnh đầu, khi ngọn giáo đâm xuyên qua sườn Chúa, thấu đến tim và đổ đến giọt máu cuối cùng của Ngài.  Thánh Kinh chép rằng: Vì tội lỗi chúng ta mà Chúa bị vết, vì gian ác chúng ta mà Ngài bị thương.  Nhờ Ngài chịu hình phạt chúng ta được bình an, những lằn roi Ngài chúng ta được chữa lành.  Chúng ta thảy đều như chiên cừu lầm đường lạc lối, nhưng Thượng Đế đã đem tất cả tội lỗi chúng ta mà chất trên Ngài.

Chúa Cứu Thế đã tình nguyện đi vào chỗ chết.  Đáng lẽ hình phạt của Thượng Đế giáng trên chúng ta, nhưng “Thượng Đế đã làm cho Chúa Cứu Thế là Đấng Vô Tội mang tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế kể là công chính thánh thiện”

Cậu Đang chỉ có thể hy sinh một quả thận cho em, vì nếu hy sinh cả hai quả thận, cậu sẽ phải chết và chết mãi.  Nhưng sau khi hy sinh mạng sống vì chúng ta trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại để hoàn thành công cuộc cứu chúng ta khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục, khỏi quyền lực của tội lỗi trong cuộc sống hằng ngày, và đem chúng ta vào thiên đàng phước hạnh đời đời với Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top