Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Hiến Cơ Thể

Điện Thoại Phúc Âm: Hiến Cơ Thể

Điện Thoại Phúc Âm: Hiến Cơ Thể

 

Hiến Cơ Thể

Từ khi y học thành công trong việc ráp thận, ráp tim thì nhiều người trước kia chỉ nằm chờ chết, nay đã nhờ trái thận tốt hay tim tốt của người khác tình nguyện biếu cho khoa học, cho đồng loại, mà được cải tử hoàn sinh.  Một số người tưởng phải mù lòa suốt đời, đã nhờ người khác hiến giáp mô của mắt, để thay thế lớp giáp mô bị vẫn đục, và người mù loà lại có thể thấy ánh sáng mặt trời.

Nhưng người bịnh thì nhiều, mà số thận, tim, mắt v.v… hiện được tặng rất hiếm, vì vậy các cơ quan nhân đạo như ngân hàng máu, ngân hàng mắt, ngân hàng thận v.v… lên tiếng kêu gọi thân nhân của các người bị chết bất ngờ nên vì tình nhân loại mà hiến dâng cơ thể của người chết để cứu người sống. Một số người tự hiến thân thể mình bằng cách làm giấy tờ, giống như giấy di chúc, tình nguyện hiến dâng cơ thể mình cho khoa học, cho nhân loại, nếu mình phải chết bất ngờ.

Thật là những nghĩa cử rất cao đẹp, đáng cho mọi người ngưỡng mộ. Nhưng trong khi nhiều người chỉ nghĩ đến mục đích nhân đạo, thì một số thủ tục “tréo cẳng ngổng” đã vô tình ngăn chặn các nghĩa cử vị tha này.

Như trường hợp mới đây của cô Mary Ellen Wolfe ở tiểu bang Ohio. Sau khi làm thủ   tục hiến thân thể cô cho y khoa đại học đường Ohio, cô cứ đinh ninh rằng đại học đường này sẽ gởi thơ cảm ơn. Thơ cảm ơn đâu chẳng thấy, nhưng cô lại nhận được một giấy đòi tiền, bảo cô gởi ngay đến đại học đường 60 mỹ kim, là chi phí mổ xẻ cơ thể của cô, một khi cơ thể ấy được đưa vào bệnh viện của đại học đường.

Cô Wolfe bực mình quá nên viết thơ cho đại học đường, yêu cầu rút lại tờ tình nguyện hiến cơ thể cho khoa học, và tuyên bố rằng: “Chẳng thà tôi tốn tiền cho người ta chôn tôi xuống ba tấc đất, còn hơn trả tiền mổ xẻ sau khi đã hiến dâng cơ thể tôi cho khoa học.”nhiều người bực mình khi thấy lối sống quá chú trọng đến vật chất, tiền bạc, vì chẳng những người ta phải trả tiền để được những thứ vật chất đã đành, người ta còn phải trả tiền để mong được một số người bán cho mình ơn phước thiêng liêng nữa! 

Việc phải trả tiền, phải đóng góp để mong được ơn phước thiêng liêng, hoàn toàn trái ngược với tinh thần hiến dâng mạng sống vô điều kiện của Chúa Cứu Thế, và ngược với tinh thần ban phát ơn phước nhưng không của Đấng Tạo Hóa, vì Chúa phán rằng:“Hỡi những người nào khát, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến nhận thức ăn. Sao các người trả tiền để mua thứ không phải là lương thực, sao các ngươi đem công lao mình để đổi lấy vật chẳng làm cho no. Hãy chăm chỉ nghe Ta, hãy ăn của ngon, và làm cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng Ta, hãy nghe Ta, thì linh hồn các người được sống.”

Linh hồn của nhân loại đang khát nước sống, và đang đói thức ăn thiêng liêng. Vì vậy, nhân loại đi tìm kiếm triết lý, tôn giáo, lý tưởng để cho linh hồn mình đỡ đói, đỡ khát. Người ta đã tốn hao biết bao nhiêu tiền của công phu, mà khát vẫn hoàn khát, đói vẫn hoàn đói.

Linh hồn của quí vị chỉ đã khát và no đủ, khi quí vị đến với Chúa Cứu Thế là Đấng có phán rằng: “Hễ ai uống nước của đời này sẽ còn khát mãi. Nhưng ai uống nước Ta ban cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một nguồn nước trong người đó, chảy tuôn tràn cho đến sự sống đời đời.”

Để nhận được nước sống và lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn mình, quí vị chỉ cần đến với Chúa Cứu Thế với hai bàn tay trắng và một tấm lòng thành.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top