Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Gốc Tích Chúa Cứu Thế

Điện Thoại Phúc Âm: Gốc Tích Chúa Cứu Thế

Gốc Tích Chúa Cứu Thế

Chúa Giê-xu giáng sinh tại làng Bết-lê-hem xứ Giu-đê vào đời vua Hê-rốt. Lúc ấy có mấy nhà bác học từ Đông Phương đến thủ đô Giê-ru-sa-lem tìm hỏi: “Vua dân Do Thái mới ra đời hiện nay ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên tìm đến thờ phượng Ngài.” Nghe tin ấy vua Hê-rốt rất lo ngại; dân chúng thủ đô cũng xôn xao.  Vua liền triệu tập các nhà lãnh đạo Do Thái vào triều chất vấn: Các tiên tri thời xưa có nói Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra tại đâu không?  Họ đáp: muôn tâu, tại làng Bết-lê-hem xứ Giu-đê vì có nhà tiên tri đã viết: Bết-lê-hem xứ Giu-đê không phải là một làng nhỏ bé, vì là quê quán của nhà lãnh tụ; Ngài sẽ chăn giữ và lãnh đạo dân ta. 

Mấy câu chúng ta vừa nghe là phần đầu của câu chuyện Giáng sinh rất quen thuộc, kể lại việc các nhà bác học từ Đông Phương theo một ngôi sao đã bất thường xuất hiện bên Đông Phương để đi tìm vị Cứu Tinh của nhân loại.

Câu chuyện này kể tiếp rằng: sau khi nghe các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái trưng dẫn lời Kinh Thánh trong sách tiên tri Mi-chê — là sách đã được ghi chép trên 700 năm trước đó, tức là vào khoảng 2750 trước công nguyên — và sau khi nghe các lời căn dặn của vua Hê-rốt, họ lại lên đường và đã gặp được Chúa Cứu Thế Giê-xu để dâng lễ vật và để thờ phượng Ngài như điều lòng họ đã mong ước.

Có lẽ vì các nhà bác học chỉ muốn biết địa điểm Chúa Cứu Thế giáng sinh mà không hỏi về gốc tích của Ngài, nên các nhà lãnh đạo Do Thái chỉ trưng dẫn có nửa câu Kinh Thánh trong sách Mi-chê chương 5:2. Nguyên câu này được chép như sau: “Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi chỉ là một làng nhỏ bé giữa hàng ngàn thôn xã xứ Giu-đê, nhưng tại đây sẽ xuất hiện một Đấng làm Vua Y-sơ-ra-ên theo ý Thượng Đế, gốc tích Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng.” Mấy chữ “từ trước vô cùng” có nghĩa là “từ khi chưa có thời gian, không gian,” “từ khi chưa có vũ trụ.” 

Những người chấp nhận sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là một biến cố quan trọng nhưng không biết rằng biến cố đó là một biến cố đã xảy ra trong đời sống vĩnh cửu bất tận của Chúa Giê-xu, chứ không phải là biến cố đó đã bắt đầu cuộc sống của Ngài. Nói cách khác, Chúa Cứu Thế đã có, đã thực hữu từ đời đời, và cách đây 2000 năm, Ngài đã từ bỏ địa vị Chúa Tể của vũ trụ để tình nguyện xuống trần làm người, như lời Thánh Kinh quả quyết rằng: “Chúa Cứu Thế vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không cố vị tham quyền, là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục Thượng Đế cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Nhân mùa Giáng Sinh năm nay chúng tôi kính mời quý vị cùng chúng tôi suy gẫm về gốc tích vĩnh cửu của Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể có một thái độ đúng đắn đối với Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top