Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Giá Trị của Linh Hồn

Điện Thoại Phúc Âm: Giá Trị của Linh Hồn

Giá Trị Của Linh Hồn

Năm 1981, một nhật báo Hoa Kỳ đã căn cứ trên giá trị của các chất như kẽm, sắt trong cơ thể con người và kết luận rằng trị giá cơ thể con người chưa đến 1 đô la.  Nhưng mới đây, Daniel Sadoff, một chuyên viên khảo cứu của Viện Đại học Washington đã cho biết rằng theo thời giá, cơ thể một người nặng 65 kilograms có thể lên đến 1 triệu đô la.  Theo Daniel Sadoff thì trong máu của người ta có trên 10 ngàn vị chất prothrombin, là chất làm cầm máu, cũng đã bán được hơn 30 ngàn đô la, còn 40 grams chất myoglobin trong máu cũng bán được 100 ngàn rồi.

Chúng ta thắc mắc khi thấy một nhật báo ước tính trị giá cơ thể chưa đến 1 đô la, còn một nhà khảo cứu lại đánh giá có thể đến 1 triệu đô la.  Như vậy, thực giá của con người là bao nhiêu?  Thật ra, đối với chúng ta, thực giá của cơ thể là 1 đô la, hay 1 triệu đô la cũng không quan trọng lắm, bởi vì chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc bán cơ thể mình hay đi mua cơ thể của người khác.  Nhưng cách tính của ông Daniel Sadoff và của nhật báo kia cũng đã cho chúng ta một bài học về giá trị của linh hồn con người. Linh hồn của bạn, linh hồn của tôi trị giá bao nhiêu?

Nhiều người đã bán linh hồn mình với một giá quá thấp.  Thánh Kinh có chép câu chuyện một người bán linh hồn để được ăn một tô canh đậu đỏ, người khác bán linh hồn cho sắc dục, người khác nữa đem đánh đổi linh hồn để lấy danh và lợi của trần gian.  Nhưng thực giá của linh hồn con người là bao nhiêu?  Để trả lời cho câu hỏi đó, chính Chúa Cứu Thế Giê Xu đã phán rằng: “Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì?  Vì không có gì đánh đổi được linh hồn.”

Thành Cát Tư Hãn, Alexandre le Grand, Napoleon, Hitler, vv… đã chiếm được một phần thế giới.  Dù cho có ai chiếm được cả thế giới rồi đem khai thác tất cả các tài nguyên và chất chứa vào kho tàng cả ngàn vạn tấn vàng, bạc, hột xoàn đi nữa, thì những thứ đó cũng chưa đáng giá bằng linh hồn một con người.

Chúa Cứu Thế đánh giá con người hơn tất cả danh lợi trên trần gian.  Vì trần gian với các tham dục của nó đều tạm bợ và sẽ qua đi, còn linh hồn con người bất diệt.  Linh hồn con người còn cao quí và vì chính Thượng Đế Ngôi Hai đã hy sinh tính mạng của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc nó.  Nói cách khác là: trị giá của linh hồn chúng ta chính là tính mạng của Chúa Cứu Thế, Đấng đã sáng tạo cả vũ trụ, trong đó có quả địa cầu nhỏ bé và cả nhân loại.

Thực sự, loài người đã đem bán linh hồn cho quỉ Satan từ buổi ban sơ.  Tổ tiên loài người đã nghe lời dụ dỗ của Satan, đem đánh đổi linh hồn lấy thứ trái cây đã bị Thượng Đế cấm ăn.  Rồi từ đó, tất cả nhân loại cứ tiếp tục coi rẽ linh hồn mình để chạy theo các dục vọng của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời, và đưa linh hồn bất diệt của mình vào hồ lửa đời đời.

Nhưng vì lòng từ ái, vì tình yêu đời đời, chính Thượng Đế đã xuống trần làm người, sống trong thể xác của con người, chia xẻ các khổ nhục của kiếp sống người, lãnh lấy hình phạt của con người mà chịu chết trên thập tự giá, rồi sống lại để đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh viễn trên thiên đàng.

Nếu muốn cho linh hồn bất diệt khỏi phải cảnh hình phạt đời đời trong hồ lửa, quí vị chỉ cần lấy tấm lòng thành, cầu nguyện với Thượng Đế rằng: Kính lạy Thượng Đế, xin tiếp nhận con, xin lấy huyết của Chúa Cứu Thế Giê Xu tẩy sạch mọi tội lỗi con.

Thánh Kinh cho biết khi thành khẩn cầu nguyện như vậy, tội lỗi quí vị được Thượng Đế tha thứ, Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trị trong lòng và hướng dẫn quí vị sống một cuộc đời mới theo ý muốn của Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top