Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Giáo Sư

Điện Thoại Phúc Âm: Giáo Sư

Giáo Sư

Một ngày nọ, James A. Mitchener, một nhà văn danh tiếng của Hoa Kỳ được Tổng Thống Eisenhower mời dự một dạ tiệc tại tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn.  Nhưng nhà văn đã viết một thơ từ chối, lời lẽ đại khái nói: “Thưa Tổng thống, ba ngày trước khi được thư Tổng thống, tôi lại được một trường trung học nhỏ mời dự bữa ăn tối, và tiện tôi được dịp nói ít lời để tỏ lòng biết ơn một vị giáo sư đã dạy tôi ở Trung học, và là người tôi hết sức kính mến.  Tôi nghĩ rằng: “Trong buổi dạ tiệc ở dinh tổng thống, tôi có mặt hay không có mặt cũng không quan trọng gì, nhưng nếu tôi vắng mặt ở buổi tiếp tân của trường trung học ở đây, thì chắc giáo sư của tôi sẽ buồn lắm”.  Tổng thống Eisenhower liền trả lời rằng: “Trong một đời người, chúng ta có thể có đến 15 hay 16 ông tổng thống, nhưng không dễ gì có được một vị giáo sư đáng kính mến như vậy”.

(Bức thư của Tổng thống Eisenhower trả lời nhà văn Mitchener đã nói lên một tình trạng đáng buồn là suốt một đời người, chưa chắc gì đã có được một vị giáo sư có cả tài lẫn đức để cho học sinh vừa quí trọng vừa kính mến.

Có người đổ lỗi tình trạng nầy cho học sinh và bảo rằng: đời nay học sinh chẳng những không kính trọng mà có khi còn có thái độ vô ơn bạc nghĩa với giáo sư nữa.  Nhưng có người lại đổ lỗi cho giáo sư vì nói rằng: Giáo sư đời này coi việc giáo dục học sinh là một nghề làm ăn, chứ không còn để ý đến cái thiên chức cao quí của một người hướng dẫn tinh thần một đám học sinh trẻ tuổi.)

Thật không dễ gì có được một vị giáo sư có cả tài lẫn đức để học sinh kính mến, nhưng dù chúng ta may mắn được thọ giáo một vị giáo sư lý tưởng như vậy nữa, thời gian thọ giáo cũng chỉ một vài năm, rồi phải chia tay, thầy đi đường thầy, trò đi đường trò!

Nhưng Kinh Thánh có nói đến một vị Giáo sư rất lạ, khi nêu lên câu hỏi nầy: “Có Giáo sư nào giống như Ngài chăng?”  Ngài là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ rộng lớn này, tại sao Ngài lại chú ý đến thế giới nhỏ bé của chúng ta, như lời Kinh Thánh rằng: “Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất? Ai dắt Ngài cai trị toàn thế gian? Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài, thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết và loài người trở vào bụi đất” (Gióp 34:13-15)

Ngài coi sóc và cai trị toàn thế gian không phải như một nhà độc tài chỉ nghĩ đến chính mình, nhưng Ngài là vị giáo sư dạy dỗ cho loài người và muôn loài đi theo đường lối của Ngài.  Lời dạy dỗ của Chúa đang vang lên khắp mọi nơi, khi nghĩ đến mặt trời, chúng ta thấy được hình ảnh Chúa trong ánh sáng và hơi ấm, khi thấy mưa rơi, chúng ta thấy được tình thương công bình của Ngài khi Ngài làm mưa trên người lành lẫn kẻ dữ.  Mỗi lá cây, mỗi ngọn cỏ đều nói lên tình thương của Thượng Đế với loài người.  Chúa dùng cõi thiên nhiên để dạy chúg ta hướng về Ngài, vì: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm”.

Nhưng Chúa còn làm hơn nữa, vì Con của Thượng Đế đã nhập thế để ở với loài người và để dạy chúng ta về tình yêu, Chân lý và ánh sáng, nhất là để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và để mở cho chúng ta con đường sống dẫn chúng ta về với Thượng Đế.

Có giáo sư nào giống như Ngài chăng?

Có giáo sư nào chịu đặt mình vào cảnh ngộ của học sinh, chia xẻ cái đau khổ của học sinh rồi chịu chết vì học sinh không? Có giáo sư nào sống đời đời và ở khắp mọi nơi, để lúc nào cũng có thể ở một bên học sinh, giúp đỡ và hướng dẫn học sinh đi trên con đường thánh thiện không?

Quí vị đồng bào có thể tiếp xúc trực tiếp với vị Giáo sư đó, là Giáo sư đã chịu chết vì quí vị đã sống lại và hiện đang ở bên quí vị đang phán trong tâm linh quí vị lời kêu gọi yêu thương êm dịu của Ngài rằng: “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho con được an nghỉ.  Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn các con sẽ được an nghỉ”.

Có giáo sư nào giống như Ngài chăng?  Có giáo sư nào có thể ban cho quí vị an nghỉ khỏi cơn dằng vặt của tội lỗi, để quí vị có được bình an nội tâm không?  Mời quí vị chịu học theo Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn dạy dỗ quí vị.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top