Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Giả Bộ

Điện Thoại Phúc Âm: Giả Bộ

Giả Bộ

Cách đây ít lâu, bác sĩ Alan Blum ở Chicago có khuyên các bậc làm cha mẹ rằng: nếu các ông bà không muốn cho con cái hút thuốc, thì lúc chúng còn bé, đừng cho chúng ăn loại kẹo có hình dáng giống điếu thuốc lá. Bác sĩ Alan Blum khuyên như vậy vì nhiều hãng làm kẹo đã tung ra thị trường các loại kẹo giống hệt điếu thuốc lá hay điếu xì gà và in cả tên những loại thuốc lá nổi tiếng trên cây kẹo nữa. Nhiều em nhỏ ngậm loại kẹo này rồi giả bộ phì phà như người hút thuốc lá thật. Theo bác sĩ Alan Blum thì trẻ em nào giả bộ hút thuốc lá như vậy, lớn lên thế nào cũng ghiền thuốc lá.

Trước đây chúng tôi cũng đã kể câu chuyện một nhân viên Sở Cảnh Sát Liên Bang đã ngụy trang để xâm nhập các tổ chức bất lương. Sau mấy năm giả làm tên bất lương, nhân viên này không còn nhớ mình là người của pháp luật nữa, nên đã có những hành động bất chính và đã bị cảnh sát bắt.

Giả bộ hút thuốc bằng kẹo sẽ đi đến ghiền thuốc, giả bộ làm người bất lương mãi đến nỗi trở thành một tay bất lương. Những trường hợp này không có gì mới lạ, vì người Á-đông chúng ta có câu tục ngữ nói rằng: “lộng giả thành chân,” tức là giả bộ mãi trước sau gì cũng biến thành sự thật.

Câu lộng giả thành chân có thể áp dụng cho khá nhiều trường hợp, nhất là trường hợp người giả bộ làm những việc xấu rồi bị tiêm nhiễm các thói hư tật xấu đó. Nhưng trường hợp người giả bộ làm việc thiện mà trở thành người lành là trường hợp không thể xảy ra được.

Chúng ta không phủ nhận một số sự việc có thật, như có người vì tình thế bắt buộc đã đóng vai trò người đạo đức để mai danh ẩn tích trong một thời gian, nhưng nhờ có ảnh hưởng tốt của môi trường xung quanh mà chán ngán lợi danh, và quyết tâm đi con đường xa lánh trần tục.

Những trường hợp đó đã xảy ra và vẫn còn có thể xảy ra nữa, nhưng thực sự muốn trở thành “người lành,” tức là “người công chính” theo định nghĩa của Thánh Kinh thì một môi trường thuận lợi và một ý chí mãnh liệt tuy đã là những điều kiện tốt, nhưng vẫn chưa đủ.

Người lành, hay người công chính được Thượng Đế chấp nhận không phải chỉ đổi lối sống bên ngoài mà còn được biến đổi toàn diện, được Thượng Đế tái tạo cho đúng tiêu chuẩn công chính thánh thiện của Ngài. Thánh Kinh chép rằng: “ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.”

Từ ngữ “con người mới” trong câu này không có nghĩa là một người đổi cách sống, đổi lời nói, đổi cách ăn mặc phục sức như một búp bê cũ được người thợ khéo léo sửa cho lành lặn rồi mặc cho một cái áo mới, nhưng “con người mới” chính là “một loài thọ tạo mới,” một công cuộc sáng tạo đặc biệt do chính bàn tay của Thượng Đế thực hiện.

Chúng ta không khỏi thắc mắc khi thấy một số người có tiếng là có đạo, mà kỳ thực nếp sống của họ cũng chẳng có gì thay đổi, danh lợi của trần gian vẫn còn là mục đích sống của họ.

Căn cứ theo lời Kinh Thánh, chúng ta có thể quả quyết rằng những người đó chưa thực sự “ở trong Chúa Cứu Thế,” chưa đặt trọn niềm tin vào Chúa và cũng chưa giao phó cuộc sống của họ cho Thượng Đế chủ trị. “Ở trong Chúa Cứu Thế” cũng có nghĩa là ở trong địa vị thánh thiện toàn hảo của Chúa Cứu Thế. Thánh Kinh cho chúng ta biết: trước tòa án của Thượng Đế chí công, chúng ta đứng trong địa vị tội lỗi, nhưng Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai đã đến, lãnh lấy địa vị tội lỗi chúng ta mà chịu chết thay thế chúng ta trên cây thập tự, và đồng thời nhường cho chúng ta địa vì công chính thánh thiện của Ngài.

Một khi đã ở trong địa vị công chính thánh thiện của Chúa Cứu Thế, chúng ta được Thượng Đế tái tạo thành con người mới để thực nghiệm lời Chúa dạy rằng: “cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.” Đời sống đó không phải do bắt chước hay giả bộ lâu ngày mà được, nhưng là do Thượng Đế ban cho người tin nhận Chúa với thành tâm thiện chí.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top