Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Father’s Day

Điện Thoại Phúc Âm: Father’s Day

Father’s Day

Hàng năm, Chúa nhật thứ 3 trong tháng 6 được gọi là ngày của những người Cha.  Có lẽ người ta theo truyền thống “Ngày Mẹ” để đặt ra ngày này.  Thật ra đây chỉ là dịp làm lợi cho các nhà buôn để người ta có lý do mua quà mà thôi.  Biết ơn cha mẹ thật sự không cần phải đợi đến những ngày này mà là cách chúng ta đối xử với cha mẹ hàng ngày.  Trong chúng ta có những người đang sống với cha mẹ và biết những bổn phận đó.  Có người không còn sống với cha mẹ, nhưng dù chúng ta là ai, tất cả chúng ta đều có một người cha và chúng ta có bốn phận đối với NGƯỜI chẳng những trong ngày cha, mà mỗi ngày trong đời sống.

Trong bài cầu nguyện, Chúa Giê-Xu dạy các môn đệ, Ngài bảo họ cầu nguyện như sau: “Lạy Cha chúng con ở trên trời.”  Tất cả chúng ta dù là ai đều có chung một Cha trên trời.  Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta, yêu thương chúng ta, nuôi dưỡng, chăm sóc chúng ta, và cũng có khi Ngài phải áp dụng biện pháp kỷ luật với chúng ta, nghĩa là có khi Ngài phải sửa phạt chúng ta, nếu chúng ta đi sai đường lối của Ngài.  Quên đi rằng chúng ta có một người Cha Nhân Từ và để ý đến đời sống chúng ta như vậy là một thiếu sót rất lớn.  

Trước hết chúng ta dễ bị phân vân, xao xuyến trước những biến chuyển của đời sống.  Chúng ta dễ thấy mình cô đơn, thiếu người chăm sóc và do đó sinh ra chán đời và tìm cách tiêu sầu bằng những cách không có lợi.  Ngoài ra cũng có những hoàn cảnh chúng ta dễ trở thành khó chịu, bực dọc, than van, trách móc vì chúng ta không biết sao Chúa là Cha Nhân Từ lại để mình ở vào hoàn cảnh như vậy.  Đó là lúc chúng ta cần nhớ đến bản tính yêu thương của Thiên Chúa, thương yêu sửa phạt chúng ta để chúng ta nên người chứ không nuông chiều để chúng ta trở thành hư hỏng.

Ý thức vai trò của người cha như vậy trong cuộc sống, chúng ta sẽ sống thoải mái hơn vì biết rằng có một người Cha Nhân Từ chăm sóc chúng ta, đồng thời cũng là một người Cha luôn luôn đúng, luôn luôn muốn làm những điều tốt nhất cho con cái.  Có nhiều người đã ý thức, đã biết đến người Cha đó nhưng họ lại sống khác hẳn với tư thế một người con.  Tôi muốn nói có nhiều người xưng mình là con của Chúa kêu Chúa là Cha nhưng nếp sống hoàn toàn khác với bản tính của Thiên Chúa, nếu không nói là đi ngược lại với những gì Chúa dạy.  Sống như vậy, chúng ta đã không làm vinh danh Chúa mà còn đem lại hổ nhục cho Ngài.

Là con cái chúng ta phải giống Cha, phải phản ánh đức tính của Cha mình. Nếu không chúng ta không xứng đáng, hay rất có thể chúng ta chưa thật là con cái Chúa.  Thánh Kinh dạy rằng: “Nếu anh em xưng Đấng không thiên vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng CHA, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này.” 

Hãy lấy lòng kính sợ ăn ở trên trần gian tạm bợ này, vì vậy phải là phương châm của tất cả những ai xưng mình là con của Chúa.  Và những ai chưa ý thức về sự hiện diện cũng như vai trò của người Cha Thiên Thượng đó, tôi nghĩ rằng đây là lúc những người đó cần công nhận thẩm quyền của Ngài và để Ngài cai quản, chỉ huy đời sống của mình.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top