Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Đời Sống Chóng Qua

Điện Thoại Phúc Âm: Đời Sống Chóng Qua

Đời Sống Chóng Qua

Hoa Kỳ có một thành ngữ chúng tôi tạm dịch là “vịt què.”  Thật ra thành ngữ này không đề cập đến loài vịt, cũng không nói đến việc què quặt, mà được dùng để nói về các chính trị gia gần mãn nhiệm kỳ. Vào năm 1967, tổng thống Johnson tuyên bố quyết định không ra ứng cử chức tổng thống lần thứ hai. Do đó báo chí gọi ông là vị tổng thống “vịt què,” mặc dù theo hiến pháp ông có quyền ra ứng cử lần nữa. Vào tháng 11 năm 1984, tổng thống Reagan được tái cử, nhưng cũng bị gọi là tổng thống vịt què, vì theo hiến pháp Hoa Kỳ, ông không được phép ra ứng cử lần thứ ba khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt.

Mới đây, trong một cuộc họp mặt với các vị dân biểu của tiểu bang Florida, tổng thống Reagan nói rằng: mặc dù không có ý định ứng cử lần thứ ba, ông cho rằng cần phải hủy bỏ bản Tu Chính hiến pháp số 22, tức là bản tu chính ấn định không một người Hoa Kỳ nào có quyền làm tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Theo tổng thống Reagan thì quyền định đoạt là quyền của cử tri, và đã có lần cử tri dồn phiếu cho tổng thống Franklin D. Roosevelt nên ông này đã đắc cử đến bốn lần, khi chưa có bản tu chính hiến pháp số 22.  

Tổng thống Reagan cũng nói thêm rằng: nhiều khi ông cảm thấy lúng túng vì bị gọi là một vị tổng thống “vịt què.”

Hiến pháp Hoa Kỳ, khi mới ban hành, không giới hạn số nhiệm kỳ của các vị tổng thống, nhưng chưa bao giờ có ai đắc cử hơn hai lần, ngoại trừ trường hợp của tổng thống Franklin D. Roosevelt, đắc cử lần thứ nhất vào năm 1932, lần thứ hai vào năm 1936, lần thứ ba vào năm 1940 và lần thứ tư vào năm 1944. Trên nguyên tắc, ông Roosevelt đáng ra phải giữ chức tổng thống trong 16 năm, nhưng ông đã từ trần năm 1945 khi nhiệm kỳ thứ tư mới bắt đầu chưa đầy một năm.

Tổng thống Reagan lúng túng cũng phải, vì mới vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì đã bị báo chí gọi ngay là tổng thống vịt què, và vì một số kế hoạch dài hạn ông đã dự trù nhưng không đủ thời gian để thực hiện.

Nhưng 4 năm là bao nhiêu?  8 năm, tức là hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Reagan là bao nhiêu? Và 13 năm là thời gian ông Roosevelt ngồi trong tòa Bạch Ốc là bao nhiêu? Và dù có ai được hiến pháp cho làm tổng thống suốt đời, như trường hợp ông Jean Claude Duvalier ở Haiti, cũng đâu có làm hơn được 3 vạn 6 ngàn ngày?

Chẳng những nhiệm kỳ tổng thống ngắn ngủi, mà tất cả công việc của con người và chính đời sống của con người cũng ngắn ngủi cả. Vì vậy người Việt Nam chúng ta đã đem cuộc sống con người ra so sánh với hoa phù dung, sớm nở tối tàn, còn Thánh Kinh thì so sánh cuộc đời 3 vạn 6 ngàn ngày với một giấc ngủ, với dòng nước chảy cuồn cuộn, “Thượng Đế đã khiến loài người trở về bụi tro mà phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì một ngàn năm trước mặt Thượng Đế khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Ngài làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ.  Ban mai chúng tợ như cây cỏ xanh tươi; sáng ngày cỏ nở hoa và tốt tươi; buổi chiều người ta cắt nó và nó héo!”

Mấy câu chúng ta vừa nghe được chép trong Thi Thiên, hay Thánh Vịnh số 90. Nhưng Thi Thiên này không chỉ nói về cuộc đời ngắn ngủi của con người, mà còn cho chúng ta thấy bản tính thánh khiết và yêu thương của Thượng Đế. Với bản tính thánh khiết, Thượng Đế rất nghiêm khắc với người kiêu ngạo, tự cho mình có tài có sức mà làm ngơ trước lòng khoan nhân tha thứ của Ngài. Ngược lại, với bản tính yêu thương, Thượng Đế lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho ai biết hối cải và tiếp nhận Phúc Âm.

Đối với người chống nghịch Thượng Đế, Thi Thiên này mô tả rằng: “sự kiêu căng của nó bất quá là đau khổ và buồn thảm; vì đời sống chóng qua và họ bay mất đi.” Nhưng đối với người kính sợ Thượng Đế, Thi Thiên này viết rằng: “Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên; từ trước vô cùng, cho đến đời đời, Chúa vẫn là Thượng Đế.”

Con người chóng qua, chẳng những một vài nhiệm kỳ tổng thống chóng qua để họ bị gọi là tổng thống vịt què, mà cả cuộc đời con người cũng chóng qua. Nhưng khi qua đời này, quý vị có thể ở với Thượng Đế đời đời, nếu ngay bây giờ quý vị mở lòng ra tiếp nhận Phúc Âm của Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top