Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Điều Chỉnh Dây Đàn

Điện Thoại Phúc Âm: Điều Chỉnh Dây Đàn

Điều Chỉnh Dây Đàn

Câu chuyện của chúng tôi hôm nay có tựa đề là “Điều Chỉnh Dây Đàn.” Nếu nhà bạn có đàn piano, thỉnh thoảng bạn phải gọi người đến lên dây đàn cho đúng. Người thợ lên dây đàn dùng một dụng cụ bằng thép hình chữ U gọi là âm thoa.  Âm thoa phát ra nốt “la” theo tiêu chuẩn âm thanh quốc tế. Người thợ điều chỉnh nút “la” của cây đàn cho đúng với âm thanh của âm thoa phát ra, rồi lần lượt điều chỉnh các nốt khác. Chẳng những đàn piano mà tất cả các loại nhạc khí khác cũng đều phải được điều chỉnh cho đúng với tiêu chuẩn âm thanh quốc tế. Cây đàn nào không được điều chỉnh sẽ trở thành vô dụng vì phát ra những âm thanh chói tai, không nghe được. Cây đàn nào điều chỉnh không đúng tiêu chuẩn âm thanh quốc tế thì không thể dùng chung với các nhạc khí khác được. 

Ngoài tiêu chuẩn âm thanh, chúng ta còn thấy những tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn đo lường, hoặc tiêu chuẩn thời gian, v.v… Trên lĩnh vực đạo đức luân lý người ta cũng có một số tiêu chuẩn. Tuy nhiên tiêu chuẩn này rất dễ thay đổi: có những tiêu chuẩn áp dụng cách đây vài mươi năm đến nay bị coi là lỗi thời. Cũng có những tiêu chuẩn dùng tại xã hội này lại trở thành không thích hợp ở xã hội khác. 

Tiêu chuẩn của con người như vậy, nhưng tiêu chuẩn của Thượng Đế thì khác vì tiêu chuẩn của Ngài không thay đổi. Tiêu chuẩn của Thượng Đế được ghi rõ trong Thánh Kinh, đó là những điều luật của Ngài thường được gọi là “Mười Điều Luật Chúa.” Chúa Giê-xu đã tóm tắt lại bằng hai điều là “kính Chúa” và “yêu người.” Từ trước đến nay chưa ai đạt đến tiêu chuẩn của Thượng Đế được cả. Thánh Kinh dạy: “Mọi người đều có tội, không phù hợp với tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế.” 

Tiêu chuẩn của Thượng Đế chúng ta không bao giờ đạt đến được cả. Tuy nhiên có một người đã đạt đến. Người ấy không ai khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài chẳng những là người nhưng cũng là Trời. Nói đúng hơn, Ngài là Trời trong thân xác con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian gần 2000 năm trước.  Ngài là con người vô tội và là con người duy nhất đạt đến tiêu chuẩn của Thượng Đế. Vì Chúa Giê-xu là con người duy nhất đạt đến tiêu chuẩn của Thượng Đế, chúng ta phải nhờ đến Ngài mới được Thượng Đế chấp nhận. Ngày nay chúng ta không cần phải làm gì cả để đạt đến tiêu chuẩn của Thượng Đế, nhưng chỉ cần công nhận tình trạng hư vong của mình và xin Chúa tha thứ. Khi Chúa tha thứ cho chúng ta, Ngài sẽ giúp chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Ngài, chúng ta có được tình yêu như Chúa và sống tránh xa tội lỗi. 

Điều đáng buồn là ngày nay vẫn có người muốn tự mình đạt đến tiêu chuẩn của Thượng Đế. Đây là điều mà không ai làm được. Thánh Kinh dạy: “những việc công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn trước mặt Ngài.” Vì mang bản tính tội lỗi, những việc chúng ta làm cũng chỉ là tội lỗi. Chỉ khi nào chúng ta được Chúa thanh tẩy khỏi tội, việc làm của chúng ta mới trở nên thánh khiết và được Chúa chấp nhận. 

Cũng có người cho rằng mình tử tế và tốt hơn một số người cho nên không cần phải nhờ đến Chúa Giê-xu để được tha thứ. Suy luận như vậy có vẻ đúng nhưng chỉ đúng khi chúng ta so theo tiêu chuẩn của đời. Còn so với tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta là những người hoàn toàn sai lạc, cũng giống như người lên dây đàn mà không dựa vào tiêu chuẩn âm thanh quốc tế, hay người tự đặt đơn vị đo lường riêng cho mình để mà dùng. Mỗi chúng ta đều phải đo lường so sánh với tiêu chuẩn của Thượng Đế, nếu không, ai ở trên đời này cũng có thể đúng được cả. Ngày nay đạo đức suy đồi, có nhiều điều trước kia không ai chấp nhận được, nhưng nay lại được chấp nhận. Tất cả chỉ vì người ta dựa vào tiêu chuẩn của người mà không theo tiêu chuẩn của Chúa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top