Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Điện Thoại Vô Thần

Điện Thoại Phúc Âm: Điện Thoại Vô Thần

Điện Thoại Vô Thần

Trong khi người Việt Nam ta nghe chương trình Điện Thoại Phúc Âm để tìm hiểu về Chúa Cứu Thế, về tin mừng mà Đấng Tạo Hóa đã loan báo trong Thánh Kinh, thì người Mỹ cũng có một chương trình tương tự, gọi là chường trinh “Điện Thọai Cầu Nguyện.” 

Nội dung của hai chương trình này không hoàn toàn giống nhau, vì chương trình “Điện Thoại Phúc Âm” được người Việt Nam trình bày để đáp ứng nhu cầu niềm tin và tâm linh của đồng bào ta, còn chương trình của người Mỹ thì hoàn toàn Mỹ. Nhưng cả hai đều hướng về một mục đích, là xây dựng niềm tin, là mục đích mà chúng ta ai cũng hưởng ứng, vì chúng ta sống trong đời này phải có một niềm tin. 

Mới đây có một nhóm người vừa đặt một điện thoại để truyền bá lý thuyết vô thần. 

Chắc quí vị nghe đến đây thì nghĩ rằng: chương trình “điện thoại vô thần” này chắc là chương trình của những người vô thần đặt ở những nước theo xã hội chủ nghĩa chứ gì? Thưa không, chương trình điện thoại vô thần được đặt ngay ở nước Mỹ này.

Chúng ta nhiều khi quên rằng: không phải chỉ những người cộng sản mới là vô thần. Những người tư bản cũng có thể là những người vô thần, theo duy vật chủ nghĩa hết mình không thua gì các người vô sản. Nhưng chữ “vô thần” người ta dùng không đúng, vì thực sự chẳng có ai là vô thần cả.

Người thờ Đấng Thiêng Liêng, xem Đấng Thiêng Liêng là “thần” của mình.  Người không chấp nhận Đấng Thiêng Liêng tự đặt lên những thần tượng khác để tôn thờ. Người tư bản duy vật thờ vật chất, tiền tài, và như vậy vật chất tiền tài đã đương nhiên thành ra thần tượng của họ.  Còn những người vô sản, thì đặt niềm tin của họ vào lãnh tụ, vào đảng, và như vậy lãnh tụ và tổ chức đã trở thành các vị thần cho mấy người này.

Ngoài ra, nhiều người khác lại có các vị thần thánh khác, như lời Thánh Kinh phán rằng: “Họ tự cho mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên khờ dại. Họ đã đổi vinh hiển bất diệt của Đấng Tạo Hóa để lấy những thứ hư nát như hình tượng loài người, điếu thú, côn trùng, cho nên Đấng Tạo Hóa đã để mặc cho họ bị tư dục lôi cuốn vào tội lỗi ô uế. Họ đem Chân Lý của Đấng Tạo Hóa để đổi lấy sự giả dối; họ kính thờ loài thọ tạo mà không thờ phụng Đấng Tạo Hóa là Đấng đáng chúc tụng đời đời.” 

Theo lời Thánh Kinh chúng ta vừa nghe thì trong cả vũ trụ này chỉ có một Đấng Tạo Hóa, còn tất cả đều là loài thọ tạo, do Đấng Tạo Hóa dựng nên. Nếu ta không thờ phụng Đấng Tạo Hóa thì ta quay về các loài thọ tạo, và loài thọ tạo này có thể là: vật chất như vàng bạc, tiền tài, hay là một lý tưởng của người ta đặt ra, cũng có thể là một người, hoặc một tổ chức. 

Khi nhận thấy sự thật này, thì ta biết rằng tuy tư bản bề ngoài nghịch với cộng sản như nước nghịch với lửa, nhưng nếu người tư bản chối bỏ Đấng Tạo Hóa và chỉ chạy theo tiền tài vật chất, thì trong thực chất, họ chẳng khác gì người vô thần cộng sản, và trước mặt Đấng Tạo Hóa tất cả đều là tội nhân, cần tiếp nhận lời Chúa kêu gọi: “Hỡi hết thảy mọi người ở khắp trên đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu, vì Ta là Đấng Tạo Hóa, ngoài Ta chẳng có Chúa nào khác.” 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top