Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Điện Thoại Phúc Âm

Điện Thoại Phúc Âm: Điện Thoại Phúc Âm

Điện Thoại Phúc Âm

Có một số thính giả, sau khi theo dõi chương trình Điện Thoại Phúc Âm này, đã đặt câu hỏi, “Mục đích của chương trình Điện Thoại Phúc Âm là gì?” Xin trả lời, “Mục đích duy nhất của chương trình này là phổ biến Phúc Âm đến những đồng bào ly hương, bằng phương tiện điện thoại.”

Phúc Âm, hay Tin Mừng, bắt nguồn từ Thượng Đế là Đấng Tạo Hoá đã tạo dựng toàn thể vũ trụ mênh mông vô tận này và loài người chúng ta. Phúc Âm cho biết rằng sau khi đã được tạo dựng thành một loài thọ tạo trọn lành, loài người đã phản nghịch Thượng Đế và càng ngày càng đi vào con đường tối tăm tội lỗi, xa cách Thượng Đế là Đấng Chân, Thiện, Mỹ. Dù có người đã ý thức được tình cảnh tuyệt vọng của con người và đã cố công gắng sức tìm Con Đường trở về với Thượng Đế, nhưng giữa Thượng Đế Thánh Khiết Kỵ Tà và con người tội lỗi có một cái hố quá sâu quá rộng, một khoảng cách quá xa vời, không một ai là người sinh ra trong trần thế có thể vượt qua.

Phúc Âm cũng cho biết rằng: Ngoài bản tính Thánh Khiết Kỵ Tà, Thượng Đế cũng là Đấng Yêu Thương, theo lời Thánh Kinh chép: “Thượng Đế là Tình Yêu,” và “vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn.” Đây là trái tim của Phúc Âm, đây là Tin Mừng của Đấng Tạo Hoá. Loài người đang đi xuống chỗ hư vong đời đời, nhưng loài người được Thượng Đế yêu thương, được Con Thượng Đế nhập thể làm người để gánh vác tội lỗi nhân loại mà chịu chết.

Khi nhìn lên cây gỗ hình chữ thập, là nơi Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh, chúng ta thấy được giải pháp cứu rỗi của Thượng Đế. Giải pháp đó thỏa mãn được đức tính thánh khiết kỵ tà tuyệt đối của Thượng Đế. Với đức tính đó, Thượng Đế phải hình phạt tất cả mọi tội lỗi, bất kể tội lớn hay tội nhỏ, tội nhiều hay tội ít. Nhưng với bản tính yêu thương, Thượng Đế đã đem tất cả tội lỗi chúng ta, chất trên Chúa Cứu Thế, rồi hình phạt tội lỗi chúng ta trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Nhờ đó, chúng ta được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính thánh thiện, và được Thượng Đế sinh thành làm con cái của Ngài.

Phúc Âm nhấn mạnh chân lý sinh lại, hay tái sinh, rất nhiều lần để chúng ta thấy rằng Nước Trời chỉ chấp nhận những người được sinh ra làm công dân Nước Trời. Trong đời này, chúng ta thấy có việc di dân và nhập dân, tức là người sinh ở nước này có thể đến cư ngụ ở nước khác, rồi có thể nhập dân, để làm công dân nước đó. Nhưng khi nói về quyền công dân Nước Trời, chính Chúa Cứu Thế đã quả quyết rằng: “Nếu không nhờ nước và Thánh Linh sinh ra, không ai được vào Nước Trời. Thể xác chỉ sinh ra thể xác, Thánh Linh mới sinh ra thần linh.” Con người thể xác không thể tự tu tự sửa để trở thành địa vị “thần linh” để làm công dân Nước Trời, nhưng khi tin nhận Chúa Cứu Thế, chúng ta được Đức Chúa Thánh Linh và Nước, tức là Lời của Thượng Đế, sinh chúng ta lại làm con cái của Thượng Đế, là công dân Nước Trời.

Và cuối cùng, Phúc Âm có một lời cảnh cáo rất rõ rệt, “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn. Ai không vâng phục Ngài, chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế.” Vì là Đấng Thánh Khiết, Thượng Đế không thể dung chịu tội lỗi nên đã tuyên án phạt tất cả mọi người phạm tội. Án phạt này đáng lẽ phải áp dụng cho toàn thể nhân loại, vì Thánh Kinh chép rằng, “Tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế.”

Vì sinh ra trong dòng giống loài người, quý vị và chúng tôi đều có bản tính tội lỗi và đều đã phạm tội với Thượng Đế, nhưng chúng ta có thể đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế, để thoát khỏi án phạt của Thượng Đế, vì lời Thánh Kinh bảo đảm chắc chắn rằng: “Người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa.”

Mục đích của chương trình này là trình bày và phổ biến Phúc Âm, còn việc tiếp nhận Phúc Âm là quyết định của mỗi cá nhân đối với Thượng Đế, chúng tôi trong chương trình này đều hy vọng quý vị sẽ tiếp nhận Phúc Âm để chúng ta sẽ gặp nhau “tay bắt mặt mừng” trong Nước Trời vinh hiển đời đời.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top