Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Đạo Làm Người

Điện Thoại Phúc Âm: Đạo Làm Người

Đạo Làm Người

 

Người Anh có câu danh ngôn: “Quyền hành làm hư hỏng con người, và quyền hành tuyệt đối lại làm hư hỏng con người cách tuyệt đối.”

Lịch sử Việt Nam chúng ta đã có những ông vua hoang dâm vô đạo như Lê Long Đỉnh, Trung Hoa cũng có hoàng đế như Tần Thủy Hoàng đã bị quyền hành tuyệt đối làm hư hỏng đến đổi họ tưởng họ là con trời, muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm, nên họ đã đem lại tang tóc cho hàng muôn vạn người dân lành.  Gần chúng ta hơn cũng có những người khi hàn vi thì gần gũi với dân, bênh vực người cô thế đến lúc đã nắm được quyền hành trong tay liền biến đổi, coi sinh mạng con người như cỏ rác.

Nhưng không phải chỉ có quyền hành mới làm hư hỏng con người.  Con người muôn thuở đã và đang bị nhiều thứ khác làm hư hỏng, trong số đó có danh lợi, sắc dục và các thứ thói hư tật xấu.  Việt Nam ta có câu tục ngữ: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”.  Giàu tức là nhiều tiền của, tức là cái lợi vật chất mà quên những người bạn thân thiết của thuở hàn vi.  Sang tức là danh vọng, địa vị trong xã hội.  Vì danh vọng mà quên người vợ tào khang để chạy theo sắc đẹp, theo cái hào nháng bên ngoài.

Người Á đông chúng ta rất coi trọng đạo làm người.  Khổng giáo đã đặt nặng vấn đề tu thân và đề cao ngũ luân, ngũ thường.  Nhưng con người dù có thiện tâm thiện chí, dù cố gắng đến đâu cũng dễ bị hư hỏng vì quyền hành, danh lợi và các cám dỗ của trần gian.

Vì vậy, để dạy chúng ta bí quyết của đạo làm người, Chúa Cứu Thế đã tổng kết các điều răn của Thượng Đế khi Ngài phán rằng: “Phải yêu thương Thượng Đế với cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và năng lực”, và “Phải yêu thương đồng loại như chính bản thân.”

Người đã có thể yêu đồng loại như chính bản thân dù có nắm nhiều quyền hành trong tay cũng không bị hư hỏng, dù cố lên đến tột đỉnh danh vọng cũng không kiêu căng, dù có đứng trước cái lợi vật chất cũng không bị mờ mắt, dù có bị cám dỗ cũng không để cho sắc dục lôi cuốn.

Nhưng nếu muốn có tình yêu đồng loại như chính bản thân, chúng ta phải biết kính yêu Thượng Đế trước đã.  Kính yêu Thượng Đế với tất cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và năng lực, tình nguyện vâng phục Thượng Đế để Ngài làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình, tức là vừa thực nghiệm được Đạo trời, mà cũng vừa nắm được bí quyết của đạo làm người.

Nếu có ai cho rằng tôi đã làm theo Đạo Trời, mà không chú ý đến đạo làm người, thì người đó không thành thật với lương tâm và không sống đúng đạo Trời của Thượng Đế, vì Phúc Âm của Thượng Đế đã dạy rằng: “Nếu có ai bảo tôi yêu Thượng Đế mà vẫn thù ghét anh em, là người nói dối, vì nếu không yêu thương anh em trước mắt, làm sao yêu Thượng Đế mình chưa trông thấy?  Chính Thượng Đế cũng đã truyền dạy: Ai yêu Thượng Đế cũng phải yêu anh em mình.”

Mấy chữ: “Ai yêu Thượng Đế cũng phải yêu anh em mình” cho chúng ta hai khía cạnh.  Khía cạnh thứ nhất là: Ai chân thành kính yêu Thượng Đế thì tự nhiên cũng yêu thương đồng bào đồng loại như chính bản thân; còn khía cạnh thứ hai nói rằng: Nếu muốn có tha nhân, nếu muốn yêu thương đồng bào đồng loại, kể cả những người thù ghét mình, chúng ta phải kính yêu Thượng Đế trước.

Chúng ta ai cũng muốn cho chính mình, cũng như cho con em chúng ta lúc nào cũng là những người hữu dụng cho nhân quan xã hội, chứ không ai lại muốn cho mình bị các thứ danh, lợi, quyền, quí, sắc dục làm cho hư hỏng.  Nhưng muốn không vẫn chưa đủ, vì ý muốn chúng ta dù mãnh liệt đến đâu cũng không thể nào khắc phục được dục vọng và các cám dỗ từ bên ngoài.  Bí quyết để thực hiện ý muốn đó là chúng ta phải tiếp nhận Phúc Âm để thực nghiệm đạo Trời, rồi nhiềm hậu chúng ta nói được Thượng Đế ban cho tình yêu siêu nhiên của Ngài để sống đúng đạo làm người.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top