Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Đấng Tạo Hóa Vào Đời

Điện Thoại Phúc Âm: Đấng Tạo Hóa Vào Đời

Đấng Tạo Hóa Vào Đời

Có người muốn hiểu biết cách sinh hoạt của loài kiến, nên mua nhiều sách khảo cứu về loài kiến để xem, và để rất nhiều thì giờ quan sát cách sinh hoạt của một tổ kiến. Người nầy chú ý từ những con kiến thợ đang lo xây tổ đến những con kiến quân lính có nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ tổ kiến, đến loại kiến tiếp liệu, cả ngày lẫn đêm lo kiếm lương thực đem về dự trữ, và con kiến Chúa có nhiệm vụ đẻ hàng ngàn hàng vạn cái trứng, v.v.

Người nầy thấy mình hiểu rất thấu đáo về loại kiến, nhưng hiểu như một người ngoài cuộc, một người ở trên nhìn xuống, chứ không có cách nào làm cho loài kiến biết là mình chú ý đến chúng, muốn giúp đỡ chúng.

Người đó nghĩ rằng: chỉ có một cách làm cho kiến thông cảm tôi, tức là tôi phải biến thành kiến, sống chung với kiến, hòa mình vào đời sống của kiến. Nhưng rất tiếc người ấy không thể nào hóa thành kiến, vì dù có thương kiến đến đâu, người ấy vẫn là người ngoài cuộc.

Đấng Tạo Hoá khi ngó xuống trần gian này cũng thấy chúng ta nhỏ bé như kiến vậy. Ngài cũng nghĩ rằng: để thông cảm với loài người và để cho loài người nghe được tiếng Ta, Ta phải vào đời, mang lấy hình hài thân thể của loài người. Và Ngài đã vào đời cách gần 2 ngàn năm.

Một số đồng bào mới đến cho biết rằng: gần đây, một số người vô tín đã đưa ra đường lối chống Trời, cãi Trời. Ho lập luận rằng: nước Việt Nam ta đã có trên 4 ngàn năm, còn Trời mới có chưa đầy 2 ngàn năm, như vậy dân tộc ta có trước Trời!

Lập luận đó không mới lạ gì. Đời xưa đã có người nói như vậy, và Thánh Kinh gọi những người đó là những cái bình tự cho mình khôn hơn người thợ gốm.

Con người là loài thọ tạo, quả đất nầy là loài thọ tạo, mặt trời và cả vũ trụ là loài thọ tạo, do Đấng Tạo Hoá dựng nên. Đấng Tạo Hoá đã vào đời, đã giáng sinh làm người cách đây gần 2 ngàn năm, chứ không phải Đấng Tạo Hoá mới có cách đây gần 2 ngàn năm. Thánh Kinh chép rằng: “muôn vật đều do Ngài làm ra, chẳng có loài thọ tạo nào mà không do Ngài làm ra cả. Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng của loài người. Ánh sáng soi trong tối tăm, nhưng tối tăm chẳng hề nhận lấy ánh sáng.”

Chúa Cứu Thế xuống trần như mặt trời chiếu sáng, và ánh sáng ấy rọi khắp mọi nơi. Đặc tính của ánh sáng là xua đuổi tối tăm, nhưng ánh sáng không thể vào những chỗ nào đóng kín. Ở bên ngoài có thể sáng sủa như buổi trưa hè, nhưng một căn phòng vẫn có thể tối tăm nếu các cửa đều đóng kín mít.

Lòng của chúng ta cũng như căn phòng, chúng ta có quyền mở lòng cho Ánh Sáng Trời chiếu vào, và chúng ta cũng có quyền giữ cửa đóng thật kín.

“Chúa đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề tiếp nhận Ngài. Nhưng hễ ai tiếp nhận Chúa thì Ngài ban cho quyền năng, trở nên con cái của Đấng Tạo Hoá, tức là ban cho những ai tin danh Ngài, là người chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh ra bởi Đấng Tạo Hoá.”

Mấy câu Kinh Thánh này đã đưa chúng ta đi một bước xa hơn trong việc tìm hiểu Đấng Tạo Hoá.

Trước hết, ta biết Đấng Tạo Hoá là Đấng Duy Nhứt, là Đấng Toàn Năng đã dựng nên vũ trụ nầy. Rồi chúng ta thấy Đấng Tạo Hoá vĩ đại vô cùng đó đã vào đời, mang thân thể con người để sống với người và chịu chết vì tội lỗi của người.

Mục đích Chúa vào đời là để cứu rỗi chúng ta, chẳng những cứu vớt chúng ta ra khỏi biển tội trầm luân, mà còn sinh chúng ta lại thành con cái của Đấng Tạo Hoá.

Trở về câu hỏi: Tôi thờ phượng Ai? Chúng ta có thể tóm tắt như sau: chúng ta thờ phượng Đấng Tạo Hoá duy nhất đã dựng nên vũ trụ và loài người. Đấng Tạo Hoá đã vào đời để chịu chết thay thế cho chúng ta: Đấng Tạo Hoá là Cha của chúng ta. Ngài là Đấng ở với chúng ta hằng giờ hằng phút, và Ngài bảo đảm cho chúng ta cuộc sống đời đời ở Nước Trời vinh hiển hạnh phúc với Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top