Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Cứ Cho Anh Ta Uống Đi!

Điện Thoại Phúc Âm: Cứ Cho Anh Ta Uống Đi!

Cứ Cho Anh Ta Uống Đi!

Nhà đại văn hào Victor Hugo của Pháp đã để lại cho hậu thế nhiều áng văn tuyệt tác, cũng như nhiều vở kịch và nhiều bài thơ bất hủ.  Người Việt Nam ta chắc không mấy ai xa lạ gì với Victor Hugo.  Mặc dù thế hệ sau này không còn học văn học sử pháp, nhưng nhiều tác phẩm của Victor Hugo đã được dịch ra tiếng Việt hay được đưa lên màn ảnh.

Victor Hugo có một bài thơ kể lại một biến cố liên quan đến cuộc đời binh nghiệp của ông thân mình.  Ông thân của Victor Hugo là một tướng của Hoàng đế Napoleon.  Một ngày kia, tướng Hugo đi thị sát mặt trận sau một cơn chiến trận tàn khốc, và sau khi bao nhiêu binh sĩ cả bên bạn lẫn bên địch đã ngã ngục.  Thình lình tướng Hugo nghe một tiếng rên và tiếng kêu thều thào: “…nước, nước, khát quá!”.  Tướng Hugo dừng ngựa lại, và thấy một thương binh địch đã mất máu quá nhiều, đang cố chống cự với tử thần.  Ông ta liền đưa bi-đông nước cho viên sĩ quan hầu cận và ra lệnh: “Cho anh ta uống!”  Thình lình có một tiếng nổ “đùng”, cái mũ của tướng Hugo bị một viên đạn bắn bay đi.  Trong tay của tên thương binh địch có một khẩu súng còn bốc khói.  Tướng Hugo vẫn bình tĩnh ra lệnh cho sĩ quan hầu cận: “Cứ cho anh ta uống đi!”

Nếu đó là một câu chuyện có thật, thì tướng Hugo là một người cao thượng, biết kính trọng tinh thần bất khuất của người lính địch, dù gần chết cũng nghĩ đến bổn phận đối với quân đội, đối với tổ quốc của anh ta.

Anh lính này thuộc một đội quân thua trận, tướng Hugo thắng trận đó.  Hoàng đế Napoleon thắng trận đó và nhiều trận khác nhưng rồi bị đày và chết trên một hòn đảo hoang vắng.  Bây giờ, tức gần 200 năm sau khi các việc đó xảy ra, chúng ta nghiền ngẫm lại giai đoạn lịch sử ấy và chắc không khỏi phải kết luận như vua Sa-lô-môn rằng: “Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời có ích lợi gì?… Ta đã thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa, tất cả đều hư không theo luồng gió thổi”.

Có người cho rằng kết luận như vậy là quá bi quan, quá yếu thế.  Nếu nói rằng cái gì cũng hư không cả, thì con người sinh ra trong đời này để làm gì.  Loài người nên bi quan hay lạc quan?  Thánh Kinh dạy rằng: Ba yếu tố chi phối và hướng dẫn hành động của con người là lòng ham thích của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, cả 3 đều không do Đức Chúa Trời mà đến, nhưng đều từ thế gian mà ra.

Vả thế gian với các tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.  Như vậy, loài người chỉ đáng bi quan khi chạy theo lòng dục của mình, nhưng chúng ta lạc quan, chúng ta đầy hy vọng vì chúng ta sẽ còn lại đời đời trong vinh quang của Nước Trời.  Chúng ta được như vậy là vì chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.  “Tin Đức Chúa Giê xu”, tức là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, theo lời Chúa dạy rằng: “Các con hãy tin Ta, ấy đó là công việc của Đức Chúa Trời”.

Thượng Đế đã làm công việc của Ngài rồi, và công việc đó là Ngài, Chúa Cứu Thế Giê xu, xuống trần gian chịu chết chuộc nhân loại.  Chúng ta cũng hãy làm công việc của Thượng Đế và việc ấy trước hết đòi hỏi chúng ta phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê xu để được tha tội và được sự sống vĩnh viễn, rồi sau đó chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa để sống một cuộc đời thánh thiện trước mặt Chúa và nhân loại.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top