Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Con Có Tin Không?

Điện Thoại Phúc Âm: Con Có Tin Không?

Con Có Tin Không?

“Thưa anh em, tôi xin nhắc lại Phúc Âm tôi đã công bố, anh em đã tin nhận và đứng vững cho đến ngày nay. Nhờ Phúc Âm đó, anh em được cứu rỗi, nếu cứ giữ vững đức tin, trừ khi anh em không thật lòng. Trước hết, tôi truyền lại cho anh em chân lý tôi đã tin nhận, đó là: Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh. Chúa được mai táng, qua ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Thánh Kinh. Chúa hiện ra cho Phi-e-rơ rồi cho các sứ đồ. Ngài lại hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy cùng một lúc, phần đông vẫn còn sống, nhưng một vài người đã qua đời. Sau đó Chúa hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như một hài nhi sinh non.”

Mấy câu trên đây được trích trong bức thư của thánh Phao-lô gửi cho các tín hữu ở thành Cô-rinh-tô, nước Hy Lạp. Bằng những lời ngắn gọn, thánh Phao-lô đã nhấn mạnh rằng: anh em được Thượng Đế cứu rỗi là nhờ nghe Phúc Âm, tin nhận Phúc Âm, giữ vững niềm tin căn cứ trên Phúc Âm, và Phúc Âm chính là chân lý của Thượng Đế nói rằng: Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh, đã được mai táng và đã sống lại, theo lời Thánh Kinh.

Kinh Thánh quả quyết rằng: việc Chúa Cứu Thế giáng sinh, tức là việc Thượng Đế Ngôi Hai xuống trần sống trong hình hài thể xác của con người, dù mầu nhiệm đến đâu đi nữa cũng trở thành vô nghĩa nếu Ngài không tình nguyện chịu chết để đền tội chúng ta. Nhưng nếu Chúa Cứu Thế chỉ chết mà không sống lại, thì việc hy sinh của Chúa dù cao cả đến đâu cũng không thể giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết.

Như vậy, chân lý Chúa sống lại là chân lý thiết yếu của Phúc Âm, vì nếu Chúa không sống lại thì Phúc Âm hoàn toàn sập đổ. Những người chống đối Phúc Âm vào thời kỳ đầu tiên, gồm có chính quyền La-mã và giáo quyền Do-thái cũng biết như vậy, nên họ đã tìm đủ cách để xuyên tạc sự thật và đồn đãi tin thất thiệt là: môn đệ của Chúa đã lợi dụng đêm tối để lén đến mộ Chúa và đánh cắp thi hài Chúa đi giấu nơi khác, rồi tuyên bố Chúa sống lại. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ cho biết rằng: Mấy người lính canh chạy đi báo cáo mọi việc cho các thầy trưởng tế. Họ họp kín với các trưởng lão rồi cho bọn lính thật nhiều tiền và căn dặn: “Các anh cứ phao tin rằng giữa đêm, khi các anh đang ngủ, bọn môn đệ đã lẽn vào lấy trộm xác Giê-xu. Nếu nội vụ tới tai tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách giải thích để các anh khỏi bị liên lụy.”

Nhưng tin đồn thất thiệt của mấy người lính này không lấn át nổi tiếng của trên 500 nhân chứng đã thấy Chúa sống lại, đã vui mừng và mạnh bạo tuyên bố rằng: tôi đã thấy Chúa, chính mắt tôi đã chiêm ngưỡng Chúa sống lại.

Chính việc mấy người lính canh đi phao đồn tin thất thiệt cũng là những bằng chứng sống, xác nhận Chúa Cứu Thế đã sống lại do quyền năng tối thượng của Thượng Đế. Đáng lý ra mấy người lính canh này đã bị nghiêm trị vì tội không làm trọn nhiệm vụ là không cho ai đụng đến tảng đã lấp cửa mộ Chúa. Nhưng cấp trên của họ biết rõ họ đã gặp một trường hợp bất khả kháng như Thánh Kinh đã ghi nhận rằng: “Có một trận động đất dữ dội, rồi một thiên sứ của Thượng Đế từ trời giáng xuống, lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ và ngồi lên trên. Mấy tên lính canh thấy vậy đều run rẩy khiếp sợ và trở nên bất động như xác chết.”

Sự thật Chúa Cứu Thế sống lại không phải chỉ là một sự kiện ghi lại trong lịch sử, trong sách vở, như việc Hưng-Đạo Đại-vương đuổi quân Mông Cổ, việc vua Lê Thái Tổ giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của người Trung Hoa mà còn là một thực sự sống liên tục, ảnh hưởng mọi dân tộc thuộc các thời đại và chi phối cuộc sống hằng ngày của người nào đặt trọn niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Chúa hứa với tất cả những người tin nhận Ngài: “Vì Ta sống thì các con cũng sống,” và “Ta là sự sống lại và nguồn sống. Người nào tin Ta dù chết rồi cũng sẽ sống. Người đang sống mà tin Ta sẽ được sống vĩnh viễn.” 

Chúa đang hỏi chúng ta: “Con có tin không?” Nếu đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế là Đấng đang sống, chúng ta sẽ được sống vĩnh viễn với Chúa trong thiên đàng hạnh phúc.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top