Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại

Điện Thoại Phúc Âm: Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại

 

Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại

“Thực sự, Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại; Ngài là trái đầu mùa của những người ngủ.”

Thực sự Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại. Ngài không phải chỉ sống lại trong sách vở, trong trí tưởng tượng của một số người quá thương nhớ Ngài, nhưng Ngài đã thực sự sống lại, sống lại với thân thể đã bị đinh đóng, với hông đã bị giáo đâm, với máu đã chảy ra hết, với cái thân thể đã chôn trong mồ mã ba ngày.

Ngài đã chết thực sự, đã đi vào cõi chết, và đã từ cõi chết trở về cõi sống. Thực sự Chúa Cứu Thế sống lại đã đem lại Niềm Tin vững chắc cho vô số người khắp thế giới suốt 20 thế kỷ nay. Khi còn sống trong đời tạm này, người tin Chúa được thay đổi: từ những người vô tín, họ đã trở thành người có Niềm Tin; từ những người tội lỗi, họ đã trở thành con cái của Thượng Đế; từ những người bị ở dưới án hình phạt, phải chết đời đời trong hỏa ngục, họ đã nhận được sự sống đời đời, đúng theo lời Chúa phán rằng: “Vì Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài, để những ai tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sống vĩnh viễn bất diệt.”

Chúa Cứu Thế được gọi là “trái đầu mùa” có nghĩa: Ngài là người đầu tiên đắc thắng tử thần và sống lại, và cũng có nghĩa là: trái đầu mùa tốt đẹp thế nào thì các trái trong mùa cũng tốt đẹp như vậy. Chúa Cứu Thế đã đắc thắng tử thần, sống lại vinh hiển và đang sống đời đời thể nào thì những người theo Chúa cũng sẽ đắc thắng tử thần, sẽ sống lại vinh hiển và sẽ sống đời đời với Chúa như vậy.

Thánh Kinh không gọi những người theo Chúa khi qua đời là những người chết, nhưng gọi họ là “những người ngủ.” Họ chỉ ngủ để thức dậy vào một buổi sáng huy hoàng vinh hiển trong một quê hương hạnh phúc đời đời. Họ ngủ để chấm dứt cuộc đời tạm đầy đau khổ và để bắt đầu một cuộc sống đời đời trong ánh sáng của Thượng Đế. Thần Chết đã bị Chúa đánh bại và mất hẳn nọc độc, nên Thần Chết không có quyền năng gì trên con cái Chúa, vì vậy chết chỉ đến với họ như một giấc ngủ, một giai đoạn giao thời ngắn giữa cuộc sống tạm đời này và cuộc sống vĩnh viễn bất diệt. 

Thực sự Chúa Cứu Thế sống lại là yếu tố then chốt cho những ai muốn tìm Chân-Lý, tìm Con Đường dẫn đến Đấng Tạo Hóa là Đấng Chân-Thiện, Chân-Mỹ.  Vì nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, thì chưa chắc Ngài đã mở được con đường sống cho loài người, chưa chắc Ngài đã có đủ uy quyền đem chúng ta trở về để phục hòa với Đấng Tạo Hóa.

Chúa Cứu Thế có thể giáng sinh và có thể chịu chết, nhưng nếu Ngài không sống lại, thì việc giáng sinh và chịu chết của Ngài không có giá trị gì và nếu thế, Ngài không thể cứu được những người tin Ngài, theo lời Thánh Kinh rằng: “Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích, anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình, và như vậy, những người ngủ trong Chúa Cứu Thế cũng phải hư mất đời đời.”

Đối với việc Chúa sống lại, Thánh Kinh rất dứt khoát. Nếu Chúa Giê-xu sống lại, thì Ngài là Con Thượng Đế, là Chúa Cứu Thế của nhân loại, là Con Đường Sống dẫn chúng ta đến với Đấng Tạo Hóa. Còn nếu Ngài không sống lại thì Ngài thất bại hoàn toàn, không với vát được một tí gì cả. “Nhưng, thực sự, Chúa Cứu Thế đã sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những người ngủ.”

Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, và đã sống lại để khiến chúng ta thành ra người công nghĩa và đem chúng ta trở về nguồn hạnh phúc.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top