Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cá Nhân Và Tập Thể

Điện Thoại Phúc Âm: Cá Nhân Và Tập Thể

Cá Nhân Và Tập Thể

Người Tây Phương có câu cách ngôn nói rằng: “Một trái táo thối làm hư hỏng cả thùng táo.” Mới đây, câu cách ngôn này đã được các nhà chuyên gia nghiên cứu chất hormone ethylene xác nhận là đúng khoa học.  Ethylene là một loại hormone ở thể hơi và do các trái cây chín phát ra. Khi một trái táo chín, nó phát ra hơi ethylene, và hơi này có công dụng kích thích những trái táo chưa chín cũng phát ra hơi ethylene và chín theo luôn. 

Theo nghĩa bóng, câu cách ngôn Tây Phương này cũng giống như câu cách ngôn của người Việt Nam ta thường nói là: “Con sâu làm rầu nồi canh.” Cả hai câu cách ngôn này đều nói rằng một gia đình hay một đoàn thể nào có một người làm bậy, thì cả gia đình hay đoàn thể cũng bị mang tiếng xấu. Hai câu ấy chỉ áp dụng đến đó thôi, chứ không thể tán rộng ra, rồi cho rằng một cá nhân hư hỏng thì cả đoàn thể hư hỏng hết, hay một người làm tội thì phải hình phạt tập thể.


Kinh Thánh không bao giờ chấp nhận ý kiến cha làm con chịu, hay con làm cha chịu. Đấng Tạo Hóa không phạt con vì tội của cha, mà Ngài cũng không cứu rỗi con vì cha là người thánh thiện.


Mặc dù ơn phúc của Đấng Tạo Hóa bao trùm cả nhân loại, Chúa chỉ cứu rỗi từng cá nhân theo đức tin và lòng thành của mỗi người. Khi nói rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội với Đấng Tạo Hóa, Kinh Thánh cũng nói rằng mỗi cá nhân đều phải nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu để được tha thứ, vì “hễ ai, cá nhân nào tiếp nhận Chúa thì được Chúa ban cho quyền năng trở nên con cái của Đấng Tạo Hóa, là người không sinh bởi khí huyết hay ý người, nhưng được Đấng Tạo Hóa sinh thành.” 


Người ta thường vơ đũa cả nắm, khi phạt cha thì phạt luôn cả con, như bên Ấn Độ thời xưa có những hình phạt tàn nhẫn như tru di tam tộc, tức là giết cả ba đời chỉ vì lỗi của một người gây ra. Đời nay cũng còn có những quốc gia không cho con cái của những người bị liệt vào thành phần chống đối vào các trường đại học, hay các địa vị quan trọng. Ở các nước tự do, người ta có lẽ sợ dư luận nên không áp dụng lối hình phạt liên đới như vậy, nhưng cái lối buộc tội liên đới, bằng lời nói, bằng dư luận vẫn còn thịnh hành.  Đời nay ở đâu cũng có cái lối buộc tội tập thể, hay “buộc tội liên đới,” như cách lên án “giống dân này hà tiện,” “giống dân kia chỉ biết có tiền,” “giống dân nọ làm biếng,” v.v… 

Những từ ngữ như “hễ người nào,” “bất cứ ai,” v.v… được Kinh Thánh dùng rất nhiều lần khi đề cập đến ơn phúc cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa, để nhấn mạnh việc Chúa cứu rỗi chúng ta là từng cá nhân một, và sinh thành mỗi người chúng ta trở thành một người con của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta không phủ nhận rằng một người cha có thể có ảnh hưởng trên con cái, nhưng không phải vì đó mà hễ khi cha phạm tội thì các gia tộc cũng tự động phạm tội. Mỗi cá nhân chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn, và đều phải chịu trách nhiệm trước Đấng Tạo Hóa về quyết định và hành động của mình, theo lời Kinh Thánh chép: “Chúa xét đoán mỗi người tùy theo công việc họ làm.”


Nếu Đấng Tạo Hóa cứ ghi tội của tổ tiên chúng ta, rồi theo đấy mà hình phạt chúng ta thì chịu sao nổi! Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa chỉ xét đoán từng người theo công việc người ấy làm, và đồng thời Chúa cũng sẵn sàng yêu thương và tha thứ cá nhân nào tiếp nhận Phúc Âm cứu rỗi của Ngài.


Câu chuyện con chiên đi lạc của Chúa Giê-xu kể cũng nhấn mạnh việc Chúa đi tìm kiếm và cứu rỗi từng người một. Theo câu chuyện ấy, thì một người chăn kia có 100 con chiên. Khi kiểm lại bầy chiên, người này thấy thiếu mất một con, liền để 99 con ở lại trong chuồng, và xông pha lặn lội đi kiếm cho kỳ được con chiên đã đi lạc. Khi kiếm được rồi, người này vui mừng vác chiên về nhà, mở tiệc mời hàng xóm và bạn hữu đến để ăn mừng. Kể xong câu chuyện này, Chúa Giê-xu phán tiếp: “Ta nói cùng các người, trên thiên đàng cũng như vậy, sẽ vui mừng khi một người có tội ăn năn.”

Nói tóm lại, chất ethylene từ một trái cây chín tiết ra có thể làm cho các trái khác chín theo, và một cá nhân có thể gây ảnh hưởng xấu cho một tập thể.  Nhưng khi đứng trước địa ngục hay thiên đàng để sống đời đời với Chúa hay chết đời đời trong nơi tối tăm, thì mỗi cá nhân đều có quyền tự do lựa chọn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chúa Giê-xu hiện đang tha thiết kêu gọi mỗi cá nhân quý vị trở về với Ngài. Ngài sẵn sàng vác quý vị lên vai, đưa quý vị qua những chặng đường chông gai gồ ghề của cuộc đời, rồi tiếp rước quý vị vào trong nước thiên đàng vinh hiển của Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top